MatematicA

Érettségi, felvételi és OKTV feladatok a mobilodon

A MatematicA alkalmazást és weboldalt az Oktatási Hivatal ajánlja, és a kapcsolódó adatforgalmat a Vodafone adatkereten kívül biztosítja.

Címkék

Címkék száma = 464

Az app a következő címkékhez kínál feladatokat (gyors keresés: ctrl-F):

ábrázolásA feladat képi megjelenítése.
K E F14 F12 F10
(e) Abbildung graphing
abszcisszaAz első (x) koordináta. A második (y) koordináta az ordináta.
K E F14 F12 F10
(e) Abszisse abscissa
abszolút minimumA legkisebb helyi minimum.
K E F14 F12 F10
globales Minimum absolute minimum
abszolút szélsőértékAz abszolút maximum vagy az abszolút minimum.
K E F14 F12 F10
globales Extremum absolute extremum
abszolútértékAritmetikában a számegyenesen a valós szám 0-tól való távolsága. Halmaz abszolútértéke a halmaz számossága.
K E F14 F12 F10
(r) Absolutwert absolute value
addíciós tételTrigonometriában a szögösszeg szögfüggvényeinek értékére vonatkozó azonosságok.
K E F14 F12 F10
(r) Additionssatz addition theorem
alakzatSík- vagy térgeometriai objektum. (Síkidom vagy test)
K E F14 F12 F10
(r) Figur figure
alapEgy alakzat azon része, amihez a többi részét viszonyítjuk.
K E F14 F12 F10
(r) Grund base
alapélTest alaplapjának éle.
K E F14 F12 F10
(e) Grundkante base edge
alaphalmazEgyenleteknél az a halmaz, amin az egyenlet megoldásait keressük. Függvényeknél az a halmaz, aminek az elemeihez 0 vagy 1 elemet rendelünk a képhalmazból.
K E F14 F12 F10
(e) Grundmenge domain
alapkörA gúla felszínét alkotó kör. Két egybevágó kör, ami a henger felszínét alkotja.
K E F14 F12 F10
(r) Grundkreis base circle
alaplapTest azon lapja, ami a test típusát meghatározza. Példa: a háromszög alapú gúla alaplapja háromszög, oldallapjai téglalapok.
K E F14 F12 F10
(e) Grundfläche base
algebraMatematikai szimbólumok és rajtuk értelmezett műveletek összefoglaló neve.
K E F14 F12 F10
(e) Algebra algebra
alkotóA kúp csúcsát az alaplap kerületi pontjával összekötő szakasz. Az alkotók uniója a palást. Ha az alkotók hossza egyenlő, akkor a kúp egyenes.
K E F14 F12 F10
(e) Seitenkante generator
állandóNem változó.
K E F14 F12 F10
konstant constant
állításOlyan kijelentés, aminek igaz vagy hamis az igazságértéke.
K E F14 F12 F10
(e) Aussage statement
alsó korlátEgy számhalmaz felső korlátja egy olyan szám, aminél a halmaz minden eleme nagyobb.
K E F14 F12 F10
untere Schranke lower bound
arányValós szám, ami két, azonos mértékegységben kifejezett mennyiség hányadosa.
K E F14 F12 F10
(s) Verhältnis ratio
árfolyam
K E F14 F12 F10
(r) Kurs exchange rate
átfogóA derékszögű háromszögnek a derékszögével szemközti oldalát átfogónak nevezzük.
K E F14 F12 F10
(e) Hypotenuse hypotenuse
átírás másik számrendszerbeEgy valós szám kifejezése másik számrendszerben. Ugyanaz az érték, másik alak.
K E F14 F12 F10
(e) Umrechnung in anderes Zahlensystem conversion between different number systems
átlagKét vagy több szám számtani közepe.
K E F14 F12 F10
(r) Durchschnitt mean
átlagos abszolút eltérésSzámítása: vesszük a számhalmaz elemeit, és kivonjuk mindegyikből az elemek átlagát. Végül átlagoljuk ezek abszolútértékét.
K E F14 F12 F10
átlóSokszög vagy test két olyan csúcsát összekötő szakasz, amik között nem vezet él.
K E F14 F12 F10
(e) Diagonale diagonal
átmérőA kör leghosszabb húrja. Olyan szakasz, aminek két végpontja a kör kerületén van, felezőpontja pedig a kör középpontja.
K E F14 F12 F10
(r) Durchmesser diameter
azonosságOlyan kifejezés, ami a változók minden lehetséges értéke mellett igaz.
K E F14 F12 F10
(e) Identität identity
befogóA derékszögű háromszögnek a derékszöge mellett fekvő oldalait befogóknak nevezzük.
K E F14 F12 F10
(e) Kathete leg
belső függvényÖsszetett függvénynek az az alkotó függvénye, amelyikkel a behelyettesítés során előbb számolunk. Pl. az f(g(x)) függvényben a g(x) a belső függvény és az f(x) a külső.
K E F14 F12 F10
belső szögAz a szöge a sokszögnek, aminek csúcsa a sokszög csúcsa, szárai az adott csúcsból induló oldalfélegyenesek, és a szögtartomány a sokszög belseje felé nyílik.
K E F14 F12 F10
binomiális eloszlásVisszatevéses, két kimenetelű mintavétel eloszlása, ha a kihúzás sorrendje is számít.
K E F14 F12 F10
(e) Binomialverteilung binomial distribution
bizonyításAnnak levezetése, hogy egy állítás igaz. Néhány módszer: direkt, indirekt, teljes indukciós bizonyítás, skatulyaelv.
K E F14 F12 F10
(e) Prüfung proof
biztosHa egy esemény minden körülmények között bekövetkezik, vagyis valószínűsége 1.
K E F14 F12 F10
bruttóA bruttó mennyiség a hasznos (nettó) és az egyéb mennyiség összege. Például egy meggykonzervben a nettó tömeg a meggy tömege, a bruttó tömeg a konzerv teljes tömege. A bruttó fizetésből levonva az adókat, járulékokat, megkapjuk a nettó fizetést, vagyis amit kézhez kapunk.
K E F14 F12 F10
brutto gross
csonkagúlaOlyan gúla, amiből levágtunk egy másik gúlát az alaplappal párhuzamos síkkal.
K E F14 F12 F10
(r) Pyramidenstumpf truncated pyramid
csonkakúpOlyan kúp, amiből levágtunk egy másik kúpot az alaplappal párhuzamos síkkal.
K E F14 F12 F10
(r) Kegelstumpf truncated cone
csökkenőCsökkenő a függvény, ha bármely x1 > x2-re f(x1) < f(x2), vagyis későbbi helyen kisebb értéket vesz fel.
K E F14 F12 F10
fallend decreasing
csúcsSíkidom vagy test azon pontja, ahol élek futnak össze.
K E F14 F12 F10
(s) Eck vertex
deltoidOlyan négyszög, aminek két-két szomszédos oldala egyenlő. "Papírsárkány." Létezik konvex és konkáv deltoid is. Az egyik átlójára mindenképpen szimmetrikus, ez a főátló; a másik a mellétátló.
K E F14 F12 F10
(s) Drachenviereck deltoid
depressziószögA vízszintes alatti szög. Lehajlási szögnek is nevezzük.
K E F14 F12 F10
angle of depression
derékszögAz egyenesszög fele. 90 fokos (fél pí radián vagy 100 újfok).
K E F14 F12 F10
rechter Winkel right angle
derékszögű háromszögOlyan háromszög, aminek egyik szöge derékszög, másik két szöge hegyesszög. A derékszög mellett van a két befogó, szemben az átfogó.
K E F14 F12 F10
rechtwinkliges Dreieck right triangle
derékszögű trapézOlyan trapéz, aminek az egyik szára merőleges a két alapra.
K E F14 F12 F10
rechtwinkliges Trapez right trapezium
deriválásAz a művelet, amivel meghatározzuk egy függvény derivált függvényét.
K E F14 F12 F10
(e) Ableitungsberechnung differentiation
deriváltA függvénygörbe adott pontjába húzott érintőegyenes meredeksége. Másik nevén differenciálhányados.
K E F14 F12 F10
diagramAdatok vizuális, szimbolikus megjelenítése.
K E F14 F12 F10
(s) Diagramm chart
diofantoszi egyenletOlyan egész együtthatós, több ismeretlenes egyenlet, aminek az alaphalmaza az egész számok halmaza (vagy annak valamely részhalmaza).
K E F14 F12 F10
diophantische Gleichung Diophantine equation
diszjunkcióLogikai 'megengedő vagy'. A vagy B igaz, ha A igaz vagy B igaz. Hamis, ha mindkettő hamis.
K E F14 F12 F10
(e) Disjunktion disjunction
diszkriminánsKéplet lényegi része. A másodfokú egyenlet megoldóképletében találkozunk vele elsősorban, ahol a diszkrimináns az elsőfokú együttható négyzetének és a másik két együttható négyszeres szorzatának különbsége. Ha pozitív, akkor két valós gyöke van az egyenletnek; ha nulla, akkor kétszeres valós gyöke van; ha negatív, akkor két komplex gyöke van.
K E F14 F12 F10
(e) Diskriminante discriminant
dobókockaHomogén anyagból készült kocka (szabályos hexaéder), aminek 1-től 6-ig számozottak a lapjai. Ezáltal mindegyik érték egyenlő valószínűséggel dobható.
K E F14 F12 F10
(r) Spielwürfel dice
dobótestHomogén anyagból készült szabályos test (szabályos tetraéder hexaéder, oktaéder, dodekaéder vagy ikozaéder), aminek 1-től 4/6/8/12/20-ig számozottak a lapjai. Ezáltal mindegyik érték egyenlő valószínűséggel dobható.
K E F14 F12 F10
polyederförmiger Spielwürfel polyhedral dice
dominóKét egyforma részre osztott, lapos téglatest alakú játékelem, aminek mindkét részén valahány pötty van.
K E F14 F12 F10
egész szám{1; 2; 3; ...} U {-1; -2; -3; ...} U {0}
K E F14 F12 F10
ganze Zahl integer
egybevágóKét geometriai alakzat egybevágó, ha távolságtartó transzformációk (eltolás, forgatás, tükrözés) lineáris kombinációjával egymással fedésbe hozható.
K E F14 F12 F10
kongruent congruent
egyenesAlapfogalom. Egy dimenziós geometriai alakzat. Két, nem egymáson fekvő pont egyértelműen meghatároz egy egyenest. Két, nem párhuzamos sík metszete egyenes.
K E F14 F12 F10
(e) Gerade line
egyenes arányosságKét mennyiség egyenesen arányos, ha hányadosuk állandó. Ha pl. az egyiket duplázzuk, akkor duplája lesz a másik is. Pl. kétszer annyi idő alatt kétszer annyi utat tesz meg állandó sebesség mellett egy autó.
K E F14 F12 F10
direkte Proportionalität direct proportionality
egyenes egyenleteSíkban (vagyis két dimenzióban) olyan két ismeretlenes (x, y) egyenlet, ami felírható Ax + By = C alakban, ahol A, B és C valós számok. Ez az egyenlet pontosan azokra a P(x; y) pontokra azonosság, amik az egyenesen fekszenek.
K E F14 F12 F10
(e) Gleichung der Gerade equation of line
egyenes és egyenes helyzeteKét egyenes vagy párhuzamos (speciális eset: egymásra illeszkednek), vagy egymást metszik, vagy kitérők.
K E F14 F12 F10
egyenletKét algebrai kifejezés, amik közé egyenlőségjelet teszünk.
K E F14 F12 F10
(e) Gleichung equation
egyenletrendszerEgyenletek halmaza, amiknek egyszerre kell teljesülniük.
K E F14 F12 F10
lineares Gleichungssystem system of equations
egyenlőKét mennyiség egyenlő, ha ugyanaz az értékük. Két halmaz egyenlő, ha ugyanazok az elemeik.
K E F14 F12 F10
egyenlő szárú háromszögOlyan háromszög, aminek két oldala egyenlő. Ezt a két oldalt szárnak nevezzük, a különböző oldalt pedig alapnak. Az alapon fekvő szögek egyenlők. Ha mindhárom oldal egyenlő, akkor a háromszög egyúttal szabályos is (más néven egyenlő oldalú, és szögei 60-60-60 fokosak).
K E F14 F12 F10
gleichschenkliges Dreieck isosceles triangle
egyenlőtlenségKét algebrai kifejezés, amik közé kisebb /nagyobb / kisebb vagy egyenlő / nagyobb vagy egyenlő jelet teszünk.
K E F14 F12 F10
(e) Ungleichung inequality
egyszerű gráfOlyan gráf, amiben nincsenek többszörös és hurokélek.
K E F14 F12 F10
einfacher Graph simple graph
egyszerűsítésAz a művelet, amikor egy tört számlálóját és nevezőjét is elosztjuk azok egy közös osztójával, ezáltal a tört "szebb" lesz, miközben értéke nem változik. A legegyszerűbb (tovább nem egyszerűsíthető) alakot akkor kapjuk, ha a legnagyobb közös osztóval egyszerűsítünk. Egyszerűsítésnek hívjuk azt is, amikor egy egyenletet osztunk el az együtthatók közös osztójával.
K E F14 F12 F10
(s) Kürzen simplification
élSokszög két csúcsát összekötő olyan szakasz, ami teljes egészében a kerület része. Test esetében élnek nevezzük azt a szakaszt, ami két lapjának találkozása.
K E F14 F12 F10
(e) Kante edge
elhanyagolásKisebb mennyiségeket, amik nem befolyásolják jelentősen a végeredményt, kihagyunk a számításunkból, hogy az sokkal gyorsabb/egyszerűbb/rövidebb/követhetőbb legyen.
K E F14 F12 F10
(e) Vernachlässigung neglection
ellentettEgy szám ellentettje a mínusz egyszerese.
K E F14 F12 F10
entgegengesetzt inverse
eloszlásOlyan függvény, ami a valószínűségi változó függvényéhez hozzárendeli a lehetséges kimenetelek gyakoriságát.
K E F14 F12 F10
(e) Verteilung distribution
eloszlás paramétere
K E F14 F12 F10
elsőfokú függvényOlyan függvény, ahol a hozzárendelési szabály jobb oldalán elsőfokú polinom van. Képe nem vízszintes (és nem is függőleges - az nem függvény képe) egyenes. (Lineáris, de nem konstans - azaz nulladfokú - függvény.)
K E F14 F12 F10
lineare Funktion linear function
emelkedési szögA vízszintes feletti szög.
K E F14 F12 F10
érintési pontHa két alakzatnak egyetlen közös pontja van, akkor ebben a pontban érintik egymást.
K E F14 F12 F10
(r) Berührungspunkt tangential point
érintőAz érintő egy olyan egyenes (szakasz), aminek pontosan egy közös pontja (érintési pont) van egy adott alakzattal. Egy kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra.
K E F14 F12 F10
(e) Tangente tangent line
érintőnégyszögOlyan négyszög, aminek van beírt köre; így minden oldala ennek a körnek érintője.
K E F14 F12 F10
(s) Tangentenviereck tangential quadrilateral
érintőtrapézOlyan trapéz, aminek van beírt köre; így minden oldala ennek a körnek érintője.
K E F14 F12 F10
(s) Tangententrapez tangential trapezium
értékkészletEgy függvény értékkészlete az a halmaz, ami pontosan a függvény által felvett értékeket tartalmazza.
K E F14 F12 F10
(e) Zielmenge range
értelmezési tartományFüggvények esetében az alaphalmaznak az a részhalmaza, aminek minden eleméhez hozzárendeltük a képhalmaz valamelyik elemét.
K E F14 F12 F10
(e) Definitionsmenge domain
eseményAz eseménytér egy nem üres részhalmaza.
K E F14 F12 F10
(s) Ereignis event
Euler-féle számA faktoriálisok reciprokösszegéből képzett végtelen sor összege.
K E F14 F12 F10
exponenciális egyenletOlyan egyenlet, ahol az ismeretlen a kitevőben van.
K E F14 F12 F10
(e) Exponentialgleichung exponential equation
exponenciális egyenlőtlenségOlyan egyenlőtlenség, ahol az ismeretlen a kitevőben van.
K E F14 F12 F10
(e) Exponentialungleichung exponential inequality
exponenciális függvényOlyan (szigorúan monoton) függvény, ahol az ismeretlen a kitevőben van.
K E F14 F12 F10
(e) Exponentialfunktion exponential function
exponenciális kifejezésOlyan algebrai kifejezés, ahol az ismeretlen kitevőben van.
K E F14 F12 F10
exponentialer Term exponential term
exponenciális sorozatOlyan sorozat, aminek képletében exponenciális kifejezés van.
K E F14 F12 F10
ezrelékEzredrész. Jele: ‰. A mindennapokban sokkal ritkábban használjuk, mint a százalékot.
K E F14 F12 F10
faÖsszefüggő, körmentes gráf. Más néven fagráf. Az élek száma mindig 1-gyel kisebb, mint a csúcsok száma. Hierarchia ábrázolására alkalmas (pl. katonai, pl. fájlrendszer). Úgy szoktuk felrajzolni, hogy a gyökérelem felülre kerül, majd a gyerekeket mindig a szülő alá rajzoljuk. Annak a pontnak, aminek már nincs gyereke, levél a neve.
K E F14 F12 F10
(r) Baum tree
fej
K E F14 F12 F10
feleletválasztásOlyan feladattípus, amelynél a kérdésre előre megadott válaszok közül kell kiválasztani az egy vagy több helyeset.
K E F14 F12 F10
felezési idő
K E F14 F12 F10
felezőmerőlegesEgy szakasz felezőmerőlegese olyan egyenes, ami merőleges a szakaszra, és áthalad annak felezőpontján. Egy sokszög köréírt körének középpontja az oldalfelező merőlegesek metszéspontja, amennyiben egy pontban találkoznak; különben nem létezik köréírt kör (a sokszög nem húrsokszög).
K E F14 F12 F10
felezőpontEgy szakasz felezőpontja a szakasz azon pontja, ami a két végponttól egyenlő távolságra van.
K E F14 F12 F10
(r) Mittelpunkt midpoint
félkörA kört az átmérője két félkörre osztja.
K E F14 F12 F10
(r) Halbkreis semicircle
félsíkA síkot egy rajta fekvő egyenes két félsíkra oszt. Nyílt a félsík, ha nem számítjuk hozzá az egyenes pontjait; különben zárt.
K E F14 F12 F10
(e) Halbebene half-plane
felső korlátEgy számhalmaz felső korlátja egy olyan szám, aminél a halmaz minden eleme kisebb.
K E F14 F12 F10
obere Schranke upper bound
felszínEgy test határoló felülete.
K E F14 F12 F10
(e) Oberfläche surface area
felületAlapfogalom. Egy test "héja", legkülső pontjainak összessége.
K E F14 F12 F10
(e) Oberfläche surface
fokSzögmérésnél használt mértékegység. Az egyenesszög 180 fokos; minden más szög ennek arányos része fokban kifejezve..
K E F14 F12 F10
(r) Grad degree
fokszámEgy gráf pontjának fokszáma a pontba (-ból) vezető élek száma.
K E F14 F12 F10
(r) Grad degree
fókuszpontLásd: gyújtópont.
K E F14 F12 F10
(r) Fokuspunkt focal point
folytonos függvényOlyan függvény, aminek minden pontjára igaz, hogy ha egy "kicsit" megyünk arrébb a görbén, akkor a függvényérték is csak "egy kicsit" változik. Szükséges feltétel: a függvény értelmezési tartománya folytonos.
K E F14 F12 F10
stetige Funktion continous function
folytonosságLd. folytonos függvény.
K E F14 F12 F10
(e) Stetigkeit continuity
forgáshengerLd. egyenes körhenger.
K E F14 F12 F10
(r) Zylinder cylinder
forgáskúpForgáskúpot úgy kapunk, ha egy derékszögű háromszöget megforgatunk az egyik befogója körül.
K E F14 F12 F10
(r) Kegel cone
forgásszimmetriaEgy geometriai alakzat forgásszimmetrikus, ha egy középpont körül 0-nál nagyobb, 360 foknál kisebb szögben elforgatva önmagába tudjuk átvinni az alakzatot.
K E F14 F12 F10
(r) Drehsymmetrie rotation symmetry
forgásszögOlyan szög, aminek iránya is van. Ez az irány óramutató járása szerinti (negatív) vagy óramutató járásával ellentétes (pozitív) lehet. Forgásszög például a +30 vagy a -60 fokos szög.
K E F14 F12 F10
(r) Drehwinkel angle of rotation
forgástengelyEgyenes, ami körül egy alakzatot megforgatunk.
K E F14 F12 F10
(e) Drehungsachse rotation axis
forgástestOlyan test, amit egy tengely körül 0 foknál nagyobb, 360 foknál kisebb szöggel megforgatva önmagába tudunk átvinni.
K E F14 F12 F10
(r) Rotationskörper solid of revolution
forgatásRögzítünk egy O pontot, ez lesz a forgatás középpontja. Rögzítünk egy forgásszöget is, ez lesz a forgatás szöge. O képe önmaga lesz. A többi P pont képe az a P' pont lesz, amire PO = P'O és a POP' szög egyenlő a forgatás forgásszögével. A forgatás távolságtartó tehát transzformáció, így az alakzat és képe egybevágó.
K E F14 F12 F10
(e) Rotation rotation
függőlegesA Földön a gravitációs erő iránya (fel-le). Koordinátageometriában szokás szerint az értéktengely (2D-ben y, 3D-ben z) tengely iránya.
K E F14 F12 F10
senkrecht vertical
függvényEgyértelmű hozzárendelés.
K E F14 F12 F10
(e) Funktion function
függvényanalízisFüggvények legfontosabb tulajdonságainak vizsgálata. Tipikusan: értelmezési tartomány, értékkészlet, folytonosság, szakadás, periodicitás, paritás, tengelymetszetek (y-nal és x-szel: utóbbiak a zérushelyek), szélsőértékek, menet (monotonitás), inflexiós pontok, görbület (konvexitás).
K E F14 F12 F10
(e) Funktionentheorie theory of functions
függvények hányadosaKét függvény hányadosa az a függvény, aminek értéke értelmezési tartományának minden pontjában az ugyanazon helyen felvett eredeti függvényértékek hányadosa. A hányadosfüggvény értelmezési tartománya a két eredeti függvény értelmezési tartományának metszete. A hányados miatt természetesen nem részei az értelmezési tartománynak az osztófüggvény zérushelyei.
K E F14 F12 F10
függvények összegeLd. függvények hányadosa, értelemszerűen.
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Funktionen sum of functions
függvényértékA függvény értéke adott x0 pontban az az érték, amit úgy kapunk, hogy a függvény hozzárendelési szabályába x helyére behelyettesítve kiszámolunk. Jele: f(x0).
K E F14 F12 F10
(r) Funktionswert function value
függvénygörbeAz a görbe, amit úgy kapunk, hogy egy derékszögű koordinátarendszerben felvesszük az összes P(x, f(x)) pontot. (Egyváltozós függvény esetén.)
K E F14 F12 F10
(r) Funktionsgraph graph of a function
geometriaGörög jelentése: földmérés (Geo - Föld, metria - mérés). A matematikának a tér és a sík viszonyaival, testekkel, síkidomokkal foglalkozó ága.
K E F14 F12 F10
(e) Geometrie geometry
gömbA gömb a térben egy adott ponttól - a gömb középpontjától - egyenlő távolságra lévő pontok halmaza. Ez a távolság a gömb sugara (R).
K E F14 F12 F10
(e) Kugel sphere
gömbhéjA gömb legkülső pontjainak halmaza, vagyis azok a pontok a térben, amik egy adott ponttól (a gömb középpontjától) egyenlő, 0-nál nagyobb távolságra vannak.
K E F14 F12 F10
gömbszeletEgy gömböt egy síkkal elmetszve két gömbszeletet kapunk.
K E F14 F12 F10
(s) Kugelsegment spherical cap
gráfAdatok és azok közötti kapcsolatok szabványos ábrázolása. Pontok (csúcsok) és őket összekötő élek halmaza.
K E F14 F12 F10
(r) Graph graph
grafikonKét dimenziós függvénygörbe, amit jellemzően egy (vagy több) időben változó mennyiség ábrázolására használnak. Jellemzően csak az első, ritkábban az első és a negyedik síknegyedben történik csak az ábrázolás.
K E F14 F12 F10
(r) Graph graph
gúlaOlyan test, aminek alaplapja sokszög, csúcsa egy nem az alaplapon fekvő pont, palástját pedig azok a háromszögek alkotják, amiknek egyik csúcsa a gúla csúcsa, szemközti oldala pedig az alaplap éle.
K E F14 F12 F10
(e) Pyramide pyramid
gúlába írható gömbOlyan gömb, ami (belülről) érinti a gúla minden oldalát.
K E F14 F12 F10
gúlába írható kockaOlyan kocka, ami (belülről) érinti a gúla minden oldalát.
K E F14 F12 F10
gyakoriságEgy esemény gyakorisága annak a száma, hogy hányszor következett be az esemény.
K E F14 F12 F10
frequency
gyakorisági táblázatOlyan két soros táblázat, aminek első sorában a események vannak, második sorában pedig ezen események gyakorisága.
K E F14 F12 F10
gyökEgy szám második gyöke az a szám, aminek második hatványa az eredeti szám. Hasonlóan a többi pozitív egész számra. Egyenlet gyöke (más néven megoldása) az a szám, amit az ismeretlen helyére helyettesítve azonosságot kapunk.
K E F14 F12 F10
(e) Wurzel root
gyökfüggvényOlyan függvény, ami a változót valahányadik gyök alatt adja vissza.
K E F14 F12 F10
(e) Wurzelfunktion root function
gyökök számaEgy egyenlet megoldásainak száma. n-edfokú polinomegyenletnek n komplex gyöke van; valós gyöke legfeljebb n darab. Másodfokú egyenletnek két különböző valós gyöke van, ha diszkriminánsa pozitív; kétszeres valós gyöke van, a diszkriminánsa nulla; nincs valós gyöke, ha diszkriminánsa negatív.
K E F14 F12 F10
(e) Anzahl der Lösungen number of roots
hajlásszögKét egyenes hajlásszöge nulla, ha párhuzamosak; az általuk bezárt, 90 foknál nem nagyobb szög, ha metszik egymást; különben az egyiket eltoljuk úgy, hogy metssze a másikat, és így határozzuk meg a hajlásszögüket. Sík és egyenes hajlásszögét úgy számoljuk, hogy az egyenes hajlásszögét vesszük az egyenesnek a síkra eső merőleges vetületével. Sík és sík hajlásszöge annak a két egyenesnek a hajlásszöge, amit a két síkon fekszenek, és merőlegesek a metszetegyenesre.
K E F14 F12 F10
halmazAlapfogalom. Valamilyen egyértelmű tulajdonsággal bíró, abban megegyező, elemek csoportja. Ugyanaz az elem nem szerepelhet többször egy halmazban. Az elemek között nincs sorrend vagy hierarchia.
K E F14 F12 F10
(e) Menge set
halmaz elemeOlyan elem, ami a halmaz része.
K E F14 F12 F10
(s) Element der Menge member of a set
halmaz számosságaVéges halmaz esetén a halmaz elemeinek száma. Ha nem véges egy halmaz számossága, akkor megszámlálhatóan vagy megszámlálhatatlanul végtelen. Megszámlálhatóan végtelen egy halmaz számossága, ha sorszámozni tudjuk minden elemét. Ilyen például a prím-, a természetes, az egész vagy a racionális számok halmaza. Megszámlálhatatlanul végtelen számosságú például a valós számok vagy egy körlap pontjainak halmaza.
K E F14 F12 F10
(e) Mächtigkeit von Menge cardinality of set
halmazok különbségeA és B halmaz különbsége az az A\B (e.: A-ból B) halmaz, amiben A mindazon elemei vannak benne, amik nem elemei B-nek.
K E F14 F12 F10
(e) Differenzmenge difference of sets
halmazok metszete
K E F14 F12 F10
(e) Schnittmenge intersection of sets
halmazok számossága
K E F14 F12 F10
halmazok uniója
K E F14 F12 F10
(e) Vereinigungsmenge union of sets
háló
K E F14 F12 F10
(s) Netz net
hamis
K E F14 F12 F10
falsch false
hányados
K E F14 F12 F10
(r) Quotient quotient
harmadfokú egyenlet
K E F14 F12 F10
kubische Gleichung cubic equation
harmadfokú egyenlőtlenség
K E F14 F12 F10
harmadfokú függvény
K E F14 F12 F10
kubische Funktion cubic function
harmadfokú görbe
K E F14 F12 F10
kubisches Graph cubic graph
harmadfokú polinom
K E F14 F12 F10
kubisches Polynom cubic polynom
hármas számrendszer
K E F14 F12 F10
harmonikus közép
K E F14 F12 F10
harmonisches Mittel harmonic mean
háromszög
K E F14 F12 F10
(s) Dreieck triangle
háromszög alapú hasáb
K E F14 F12 F10
dreiseitiges Prisma triangular prism
háromszög köré írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Umkreis des Dreiecks circumscribed circle of triangle
háromszögbe írható kör
K E F14 F12 F10
Inkreis des Dreiecks inscribed circle of triangle
háromszögbe írható téglalap
K E F14 F12 F10
(s) Rechteck im Dreieck inscribed rectangle of triangle
hasáb
K E F14 F12 F10
(s) Prisma prism
hasonlóság
K E F14 F12 F10
(e) Ähnlichkeit similarity
hasonlóság aránya
K E F14 F12 F10
(s) Verhältnis der Ähnlichkeit similarity ratio
határérték
K E F14 F12 F10
(r) Grenzwert limit of a sequence
hatszög
K E F14 F12 F10
(s) Sechseck hexagon
hegyesszög
K E F14 F12 F10
spitzer Winkel acute angle
hegyesszögű háromszög
K E F14 F12 F10
spitzwinkliges Dreieck acute triangle
helyvektor
K E F14 F12 F10
(r) Ortsvektor position vector
henger
K E F14 F12 F10
(r) Zylinder cylinder
hibahatár
K E F14 F12 F10
hossz
K E F14 F12 F10
(e) Länge length
hozzárendelési szabály
K E F14 F12 F10
(e) Zuordnungsvorschrift rule of assignment
húr
K E F14 F12 F10
(e) Sehne chord
húrnégyszög
K E F14 F12 F10
(s) Sehnenviereck cyclic quadrilateral
húrtrapéz
K E F14 F12 F10
symmetrisches Trapez symmetric trapezium
húrtrapéz alapú hasáb
K E F14 F12 F10
húrtrapéz köré írt kör
K E F14 F12 F10
idő
K E F14 F12 F10
(e) Zeit time
igaz
K E F14 F12 F10
richtig true
igaz-hamis
K E F14 F12 F10
richtig-falsch true-false
implikáció
K E F14 F12 F10
(e) Implikation implication
inflexiós pont
K E F14 F12 F10
(r) Wendepunkt inflection point
integrálás
K E F14 F12 F10
(e) Integralrechnung integration
intervallum
K E F14 F12 F10
(s) Intervall interval
írás
K E F14 F12 F10
irracionális
K E F14 F12 F10
ismétlődés
K E F14 F12 F10
játék
K E F14 F12 F10
(s) Spiel game
kamat
K E F14 F12 F10
(r) Zins interest
kamatláb
K E F14 F12 F10
(r) Zinssatz interest rate
kamatos kamat
K E F14 F12 F10
(r) Zinseszins compound interest
kártya
K E F14 F12 F10
kerekítés
K E F14 F12 F10
(e) Rundung rounding
kerület
K E F14 F12 F10
(r) Umfang perimeter
két kör kölcsönös helyzete
K E F14 F12 F10
kétszeres gyök
K E F14 F12 F10
kifejezés
K E F14 F12 F10
(r) Ausdruck expression
kitérő egyenesek
K E F14 F12 F10
windschiefe Geraden skew lines
kitérő egyenesek távolsága
K E F14 F12 F10
(r) Abstand windschiefer Geraden distance between skew lines
kockaOlyan szabályos térelem, aminek hat lapja van, és mind a hat lapja négyzet.
K E F14 F12 F10
(r) Würfel cube
kombináció
K E F14 F12 F10
(e) Kombination combination
kombinatorika
K E F14 F12 F10
(e) Kombinatorik combinatory
komplementer esemény valószínűsége
K E F14 F12 F10
(e) Wahrscheinlichkeit des komplemantären Ereignisses probability of complementer event
konjunkció
K E F14 F12 F10
(e) Konjunktion logical conjunction
konkáv
K E F14 F12 F10
konkav concave
konvergencia
K E F14 F12 F10
(e) Konvergenz convergence
konvergens
K E F14 F12 F10
konvex
K E F14 F12 F10
konvex convex
konvex négyszög
K E F14 F12 F10
konvexes Viereck convex quadrilateral
konvexitás
K E F14 F12 F10
(e) Konvexität convexity
koordináta
K E F14 F12 F10
(e) Koordinate coordinate
koordináta-rendszer
K E F14 F12 F10
(s) Koordinatensystem coordinate system
koordinátageometria
K E F14 F12 F10
analytische Geometrie analytic geometry
koordinátatengely
K E F14 F12 F10
(e) Koordinatenachse coordinate axis
korlát
K E F14 F12 F10
korlátosság
K E F14 F12 F10
(e) Beschränkheit boundedness
koszinusz
K E F14 F12 F10
(r) Kosinus cosine
koszinusztétel
K E F14 F12 F10
(r) Kosinussatz cosine theorem
kotangens
K E F14 F12 F10
(r) Kotangens cotangent
körA kör egy adott ponttól, mint a kör középpontjától egyenlő távolságra lévő pontok halmaza a síkban. Ezt a távolságot a kör sugarának nevezzük.
K E F14 F12 F10
(r) Kreis circle
kör a gráfban
K E F14 F12 F10
(r) Zyklus des Graphes circuit in graph
kör egyenlete
K E F14 F12 F10
(e) Gleichung des Kreises equation of circle
kör és egyenes helyzete
K E F14 F12 F10
körcikk
K E F14 F12 F10
(r) Kreissektor sector
kördiagram
K E F14 F12 F10
(s) Kreisdiagramm pie chart
körlap
K E F14 F12 F10
disc
körszelet
K E F14 F12 F10
(s) Kreissegment circular segment
körvonal
K E F14 F12 F10
kövekvő
K E F14 F12 F10
közelítés
K E F14 F12 F10
középpont
K E F14 F12 F10
(r) Mittelpunkt midpoint
középponti szög
K E F14 F12 F10
(r) Mittelpunktswinkel central angle
középpontos szimmetria
K E F14 F12 F10
(e) Punktsymmetrie central symmetry
középvonal
K E F14 F12 F10
(e) Mittellinie midline
közönséges tört
K E F14 F12 F10
echter Bruch simple fraction
közös többszörös
K E F14 F12 F10
kúp
K E F14 F12 F10
(s) Kegel cone
kúpba írható gömb
K E F14 F12 F10
inscribed sphere of cone
különböző
K E F14 F12 F10
különböző számjegy
K E F14 F12 F10
különbség
K E F14 F12 F10
(e) Differenz difference
külső függvény
K E F14 F12 F10
lap
K E F14 F12 F10
(e) Fläche face
lapátló
K E F14 F12 F10
(e) Flächendiagonale face diagonal
látószög
K E F14 F12 F10
(r) Blitzwinkel viewing angle
lehet
K E F14 F12 F10
kann sein can be
létezik
K E F14 F12 F10
existiert exists
logaritmus
K E F14 F12 F10
(r) Logarithmus logarithm
logika
K E F14 F12 F10
(e) Logik logic
logikai érték
K E F14 F12 F10
(r) Wahrheitswert truth value
lokális maximum
K E F14 F12 F10
lokales Maximum local maximum
lokális minimum
K E F14 F12 F10
lokales Minimum local minimum
lokális szélsőérték
K E F14 F12 F10
lokales Extremum local extremum
lyukas henger
K E F14 F12 F10
(r) Hohlzylinder hollow cylinder
magasság
K E F14 F12 F10
(e) Höhe altitude
maradékosztály
K E F14 F12 F10
(e) Restklasse congruence class
másodfokú egyenlet
K E F14 F12 F10
quadratische Gleichung quadratic equation
másodfokú egyenlőtlenség
K E F14 F12 F10
quadratische Ungleichung quadratic inequality
másodfokú függvény
K E F14 F12 F10
quadratische Funktion quadratic function
másodfokúra visszavezethető egyenlet
K E F14 F12 F10
maximumA legnagyobb érték.
K E F14 F12 F10
(s) Maximum maximum
medián
K E F14 F12 F10
(r) Mittelwert median
megfordítás
K E F14 F12 F10
(e) Konversion converse
megoszlás
K E F14 F12 F10
distribution
mélység
K E F14 F12 F10
meredekség
K E F14 F12 F10
(e) Steigung slope
merőleges
K E F14 F12 F10
orthogonal perpendicular
mértani közép
K E F14 F12 F10
geometrisches Mittel geometric mean
mértani sorozat
K E F14 F12 F10
geometrische Folge geometric sequence
mértani sorozat hányadosa
K E F14 F12 F10
(r) Quotient der geometrischen Folge quotient of geometric sequence
mértani sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der geometrischen Folge sum of geometric sequence
mértékváltás
K E F14 F12 F10
(e) Einheitenumrechnung conversion of units
metszéspont
K E F14 F12 F10
(r) Schnittpunkt intersection point
metszet
K E F14 F12 F10
metsző egyenesek
K E F14 F12 F10
schneidende Geraden intersecting lines
mező
K E F14 F12 F10
minden
K E F14 F12 F10
jede every
minimumA legkisebb érték.
K E F14 F12 F10
(s) Minimum minimum
módusz
K E F14 F12 F10
(r) Modalwert mode
monotonitás
K E F14 F12 F10
(e) Monotonie monotonity
negatív
K E F14 F12 F10
negativ negative
negyedfokú függvény
K E F14 F12 F10
quartische Funktion
negyedkör
K E F14 F12 F10
négyoldalú gúla
K E F14 F12 F10
négyszög
K E F14 F12 F10
(s) Viereck quadrilateral
négyszög köré írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Umkreis des Vierecks circumscribed circle of quadrilateral
négyzet
K E F14 F12 F10
(s) Quadrat square
négyzet alapú gúla
K E F14 F12 F10
quadratische Pyramide quadratic pyramid
négyzet köré írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Umkreis des Quadrats
négyzetes arányosság
K E F14 F12 F10
négyzetes hasáb
K E F14 F12 F10
quadratisches Prisma quadratic prism
négyzetösszeg
K E F14 F12 F10
quadratic sum quadratic sum
négyzetszám
K E F14 F12 F10
(e) Quadratzahl square number
nettó
K E F14 F12 F10
netto net
Newton-Leibniz-tétel
K E F14 F12 F10
(e) Formel von Newton and Leibniz second fundamental theorem of calculus
növekvőNövekvő a függvény, ha bármely x1 > x2-re f(x1) > f(x2), vagyis későbbi helyen nagyobb értéket vesz fel.
K E F14 F12 F10
steigend increasing
nyílásszög
K E F14 F12 F10
nyolcszög
K E F14 F12 F10
oldal
K E F14 F12 F10
(e) Seite side
oldalegyenes
K E F14 F12 F10
oldalél
K E F14 F12 F10
oldalfelező merőleges
K E F14 F12 F10
(e) Mittellotgerade perpendicular side bisector
oldallap
K E F14 F12 F10
óramutató járásával ellentétesen
K E F14 F12 F10
gegen den Uhrzeigersinn counterclockwise
origó
K E F14 F12 F10
origo origon
oszcilláló sorozat
K E F14 F12 F10
oszillierende Folge oscillating sequence
oszcilláló sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der oszillierenden Folge sum of oscillating sequence
oszlop
K E F14 F12 F10
(e) Kolumne column
oszlopdiagram
K E F14 F12 F10
(s) Säulendiagramm bar chart
oszthatóság
K E F14 F12 F10
(e) Teilbarkeit divisibility
osztó
K E F14 F12 F10
(r) Teiler divisor
osztópont
K E F14 F12 F10
(r) Unterteilungspunkt sector point
összefüggő gráf
K E F14 F12 F10
zusammenhängender Graph connected graph
összeg
K E F14 F12 F10
(e) Summe sum
összetett függvény
K E F14 F12 F10
zusammengesetzte Funktion composition of functions
ötszög
K E F14 F12 F10
(s) Fünfeck pentagon
palást
K E F14 F12 F10
lateral surface
parabola
K E F14 F12 F10
(r) Parabel parabola
parabola egyenlete
K E F14 F12 F10
parabola fókuszpontja
K E F14 F12 F10
parabola tengelypontja
K E F14 F12 F10
paraméter
K E F14 F12 F10
(r) Parameter parameter
páratlan
K E F14 F12 F10
ungerade odd
párhuzamos
K E F14 F12 F10
parallel parallel
párhuzamos egyenesek
K E F14 F12 F10
parallele Geraden parallel lines
paritás
K E F14 F12 F10
(e) Parität parity
páros
K E F14 F12 F10
gerade even
partíció
K E F14 F12 F10
(e) Partition partition
pénz
K E F14 F12 F10
pénzfeldobás
K E F14 F12 F10
(r) Münzwurf coin flipping
permutáció
K E F14 F12 F10
(e) Permutation permutation

K E F14 F12 F10
(e) Kreiszahl pi
Pitagorasz-tétel
K E F14 F12 F10
(r) Satz des Pythagoras Pythagorean theorem
polinom
K E F14 F12 F10
(s) Polynom polynom
polinomfüggvény
K E F14 F12 F10
(e) Polynomfunktion
pont
K E F14 F12 F10
(r) Punkt point
pont és egyenes helyzete
K E F14 F12 F10
ponthalmaz
K E F14 F12 F10
(e) Punktmenge set of points
pontok távolsága
K E F14 F12 F10
pozitív
K E F14 F12 F10
positiv positiv
pozitív egész szám
K E F14 F12 F10
positive ganze Zahl positive integer
pozitív valós szám
K E F14 F12 F10
positive reelle Zahl positiv real number
prím
K E F14 F12 F10
(e) Primzahl prime
prímtényezős felbontás
K E F14 F12 F10
prime factorization
rácspont
K E F14 F12 F10
integer lattice
radián
K E F14 F12 F10
(r) Radiant radian
reciprok
K E F14 F12 F10
(e) Reziproke reciprocal
reciprokfüggvény
K E F14 F12 F10
reziproke Funktion reciprocal function
rekurzív sorozat
K E F14 F12 F10
rekursive Folge recursive sequence
rekurzív sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der rekursiven Folge sum of recursive sequence
reláció
K E F14 F12 F10
(e) Relation relation
relatív gyakoriság
K E F14 F12 F10
relative Häufigkeit relative frequency
relatív hiba
K E F14 F12 F10
relatív prím
K E F14 F12 F10
teilerfremd relativ prime
részgráf
K E F14 F12 F10
(r) Teilgraph subgraph
részhalmaz
K E F14 F12 F10
(e) Teilmenge subset
részsorozat
K E F14 F12 F10
(e) Teilfolge subsequence
sebesség
K E F14 F12 F10
(e) Geschwindigkeit speed
sík
K E F14 F12 F10
(e) Ebene plane
sík lefedése
K E F14 F12 F10
síkgemetria
K E F14 F12 F10
síkgeometria
K E F14 F12 F10
ebene Geometrie plane geometry
síkidom
K E F14 F12 F10
síkmetszet
K E F14 F12 F10
síknegyed
K E F14 F12 F10
síkok hajlásszöge
K E F14 F12 F10
skalárszorzat
K E F14 F12 F10
(s) Skalarprodukt scalar product
sokszög
K E F14 F12 F10
(s) Polygon polygon
sor
K E F14 F12 F10
(e) Reihe serie
sorozat
K E F14 F12 F10
(e) Folge sequence
sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Reihe sum of sequence
sorrend
K E F14 F12 F10
statisztika
K E F14 F12 F10
(e) Statistik statistics
sugár
K E F14 F12 F10
(r) Radius radius
súly
K E F14 F12 F10
súlyozott átlag
K E F14 F12 F10
gewichtetes aritmetisches Mittel weighted arithmetic mean
súlypont
K E F14 F12 F10
geometrischer Schwerpunkt centroid
súlyvonal
K E F14 F12 F10
(e) Schwerlinie median
sűrűség
K E F14 F12 F10
(e) Dichte density
szabályos gúla
K E F14 F12 F10
szabályos háromszög
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Dreieck regular triangle
szabályos hatszög
K E F14 F12 F10
szabályos nyolcszög
K E F14 F12 F10
szabályos ötszög
K E F14 F12 F10
szabályos sokszög
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Polygon regular polygon
szabályos test
K E F14 F12 F10
platonischer Körper platonic solid
szakasz
K E F14 F12 F10
(e) Strecke line segment
számjegy
K E F14 F12 F10
(e) Ziffer digit
számjegyek összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Ziffern sum of digits
számkártya
K E F14 F12 F10
(e) Zahlkarte number card
számpár
K E F14 F12 F10
(s) Zahlenpaar pair of numbers
számrendszer
K E F14 F12 F10
(s) Zahlensystem numeral system
számtani közép
K E F14 F12 F10
aritmetisches Mittel arithmetic mean
számtani sorozat
K E F14 F12 F10
aritmetische Folge arithmetic sequence
számtani sorozat különbsége
K E F14 F12 F10
(e) Differenz der aritmetischen Folge common difference of arithmetic mean
számtani sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der aritmetischen Gleichung sum of arithmetic sequence
szár
K E F14 F12 F10
(r) Schenkel leg
száregyenes
K E F14 F12 F10
százalék
K E F14 F12 F10
(s) Prozent percent
szélesség
K E F14 F12 F10
(e) Breite width
szelő
K E F14 F12 F10
(e) Sekante secant
szélsőértékA legnagyobb (maximum) vagy a legkisebb (minimum) érték. A szélsőérték lokális vagy globális attól függően, hogy csak a közvetlen környezetében vagy a teljes értelmezési tartományon a legnagyobb/legkisebb.
K E F14 F12 F10
(r) Extremwert extremum
szigorúan monoton csökkenő
K E F14 F12 F10
streng monoton fallend strictly decreasing
szigorúan monoton növekvő
K E F14 F12 F10
streng monoton steigend strictly increasing
szimmetria
K E F14 F12 F10
(e) Symmetrie symmetry
szimmetria-középpont
K E F14 F12 F10
szimmetriatengely
K E F14 F12 F10
(e) Symmetrieachse axis of symmetry
színezés
K E F14 F12 F10
(e) Färbung coloring
szinusz
K E F14 F12 F10
(r) Sinus sine
szinusztétel
K E F14 F12 F10
(r) Sinussatz sine theorem
szórás
K E F14 F12 F10
(e) Standardabweichung standard deviation
szórásnégyzet
K E F14 F12 F10
mittlere quadratische Abweichung quadratic deviation
szorzat
K E F14 F12 F10
(r) Produkt product
szorzattá alakítás
K E F14 F12 F10
(e) Faktorisierung factorization
szög
K E F14 F12 F10
(r) Winkel angle
szögharmadoló
K E F14 F12 F10
(r) Winkeldreiteiler angle trisector
szögszámítás
K E F14 F12 F10
(e) Berechnung eines Winkels calculating of angle
szöveges feladat
K E F14 F12 F10
(e) Textaufgabe word problem
táblázat
K E F14 F12 F10
(e) Tabelle table
tagadás
K E F14 F12 F10
(e) Negation negotion
talppont
K E F14 F12 F10
(r) Fußpunkt foot
tangens
K E F14 F12 F10
(r) Tangens tangent
távolság
K E F14 F12 F10
(r) Abstand distance
téglalap
K E F14 F12 F10
(s) Rechteck rectangle
téglatest
K E F14 F12 F10
(s) Quader cuboid
teljes gráf
K E F14 F12 F10
vollständiger Graph complete graph
teljes indukció
K E F14 F12 F10
vollständige Induktion mathematical induction
tengely
K E F14 F12 F10
tengelyes szimmetria
K E F14 F12 F10
(e) Achsensymmetrie axial symmetry
tengelyes tükrözés
K E F14 F12 F10
(e) Achsenspiegelung axial reflection
tengelypont
K E F14 F12 F10
térfogat
K E F14 F12 F10
(s) Volumen volume
térgeometria
K E F14 F12 F10
(e) Raumgeometrie solid geometry
természetes szám
K E F14 F12 F10
natürliche Zahl natural number
területA síkidom területe a körvonala által lekerített síkrész nagysága.
K E F14 F12 F10
(r) Flächeninhalt area
testátló
K E F14 F12 F10
(e) Raumdiagonale space diagonal
tetraéder
K E F14 F12 F10
(s) Tetraeder tetrahedron
tizedes tört
K E F14 F12 F10
(r) Dezimalbruch decimal fraction
tízes számrendszer
K E F14 F12 F10
(s) Dezimalsystem decimal number system
többszörös
K E F14 F12 F10
(e) Vielfache multiplier
tőke
K E F14 F12 F10
tömeg
K E F14 F12 F10
(s) Gewicht weight
tört
K E F14 F12 F10
(r) Bruch fraction
transzformáció
K E F14 F12 F10
(e) Transformation transformation
trapéz
K E F14 F12 F10
(s) Trapez trapezium
trapézba írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Inkreis des Trapezes inscribed circle of trapezium
trigonometria
K E F14 F12 F10
(e) Trigonometrie trigonometry
trigonometrikus egyenlet
K E F14 F12 F10
trigonometrische Gleichung trigonometric equation
trigonometrikus egyenlőtlenség
K E F14 F12 F10
trigonometrische Ungleichung trigonometric inequation
trigonometrikus függvény
K E F14 F12 F10
trigonometrische Funktion trigonometric function
trigonometrikus Pitagorasz-tétel
K E F14 F12 F10
út
K E F14 F12 F10
(r) Weg path
valódi részhalmaz
K E F14 F12 F10
echte Teilmenge real subset
valós szám
K E F14 F12 F10
reelle Zahl real number
valós számpár
K E F14 F12 F10
reelles Zahlenpaar pair of real numbers
valószínűségszámítás
K E F14 F12 F10
(e) Wahrscheinlichkeitstheorie probability theory
változás
K E F14 F12 F10
(e) Veränderung change
várható érték
K E F14 F12 F10
(r) Erwartungswert expected value
variáció
K E F14 F12 F10
(e) Variation variation
vastagság
K E F14 F12 F10
(e) Dicke thickness
véges
K E F14 F12 F10
endlich finite
véges halmaz
K E F14 F12 F10
endliche Menge finite set
végtelen
K E F14 F12 F10
(e) Unendlichkeit infinity
vektorOlyan szakasz, amit nagysága és iránya jellemez. Az egyenlő nagyságú és irányú vektorok egyenlők.
K E F14 F12 F10
(r) Vektor vector
vektorok különbsége
K E F14 F12 F10
(e) Differenz zweier Vektoren vector difference
vektorok összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Vektoren vector sum
visszatevés
K E F14 F12 F10
vízszintes
K E F14 F12 F10
waagerecht horizontal
x tengely
K E F14 F12 F10
(e) x-Achse x-axis
y tengely
K E F14 F12 F10
(e) y-Achse y-axis
zárt intervallum
K E F14 F12 F10
abgeschlossenes Intervall closed interval
zérushely
K E F14 F12 F10
(e) Nullstelle zero


A felkészüléshez jó kedvet kíván a szoftver kitalálója, fejlesztője és finanszírozója,

Vántus András va Kecskemét, 20/424-89-36

Köszönettel a sok segítségért Báhner Anettnek, Bényei Annának, Borbély Alíznak, Sárik Szilviának, Vári Noéminek, Víg Dorinának, Virág Lucának és Zalán Péternek.

Letöltés Képernyőképek Sajtó Partnereink Kapcsolat

Magyarország középcímere

HISZEK·EGY·ISTENBEN
HISZEK·EGY·HAZÁBAN
HISZEK·EGY·ISTENI·ÖRÖK·IGAZSÁGBAN
HISZEK·MAGYARORSZÁG·FELTÁMADÁSÁBAN
ÁMEN