MatematicA

Érettségi, felvételi és OKTV feladatok a mobilodon

A MatematicA alkalmazást és weboldalt az Oktatási Hivatal ajánlja, és a kapcsolódó adatforgalmat a Vodafone adatkereten kívül biztosítja.

Címkék

Címkék száma = 464

Az app a következő címkékhez kínál feladatokat (gyors keresés: ctrl-F):

ábrázolásA feladat képi megjelenítése.
K E F14 F12 F10
(e) Abbildung graphing (28)
abszcisszaAz első (x) koordináta. A második (y) koordináta az ordináta.
K E F14 F12 F10
(e) Abszisse abscissa (4)
abszolút minimumA legkisebb helyi minimum.
K E F14 F12 F10
globales Minimum absolute minimum (1)
abszolút szélsőértékAz abszolút maximum vagy az abszolút minimum.
K E F14 F12 F10
globales Extremum absolute extremum (1)
abszolútértékAritmetikában a számegyenesen a valós szám 0-tól való távolsága. Halmaz abszolútértéke a halmaz számossága.
K E F14 F12 F10
(r) Absolutwert absolute value (13)
addíciós tételTrigonometriában a szögösszeg szögfüggvényeinek értékére vonatkozó azonosságok.
K E F14 F12 F10
(r) Additionssatz addition theorem (3)
alakzatSík- vagy térgeometriai objektum. (Síkidom vagy test)
K E F14 F12 F10
(r) Figur figure (3)
alapEgy alakzat azon része, amihez a többi részét viszonyítjuk.
K E F14 F12 F10
(r) Grund base (8)
alapélTest alaplapjának éle.
K E F14 F12 F10
(e) Grundkante base edge (7)
alaphalmazEgyenleteknél az a halmaz, amin az egyenlet megoldásait keressük. Függvényeknél az a halmaz, aminek az elemeihez 0 vagy 1 elemet rendelünk a képhalmazból.
K E F14 F12 F10
(e) Grundmenge domain (1)
alapkörA gúla felszínét alkotó kör. Két egybevágó kör, ami a henger felszínét alkotja.
K E F14 F12 F10
(r) Grundkreis base circle (4)
alaplapTest azon lapja, ami a test típusát meghatározza. Példa: a háromszög alapú gúla alaplapja háromszög, oldallapjai téglalapok.
K E F14 F12 F10
(e) Grundfläche base (9)
algebraMatematikai szimbólumok és rajtuk értelmezett műveletek összefoglaló neve.
K E F14 F12 F10
(e) Algebra algebra (136)
alkotóA kúp csúcsát az alaplap kerületi pontjával összekötő szakasz. Az alkotók uniója a palást. Ha az alkotók hossza egyenlő, akkor a kúp egyenes.
K E F14 F12 F10
(e) Seitenkante generator (1)
állandóNem változó.
K E F14 F12 F10
konstant constant (4)
állításOlyan kijelentés, aminek igaz vagy hamis az igazságértéke.
K E F14 F12 F10
(e) Aussage statement (9)
alsó korlátEgy számhalmaz felső korlátja egy olyan szám, aminél a halmaz minden eleme nagyobb.
K E F14 F12 F10
untere Schranke lower bound (1)
arányValós szám, ami két, azonos mértékegységben kifejezett mennyiség hányadosa.
K E F14 F12 F10
(s) Verhältnis ratio (87)
árfolyam
K E F14 F12 F10
(r) Kurs exchange rate (2)
átfogóA derékszögű háromszögnek a derékszögével szemközti oldalát átfogónak nevezzük.
K E F14 F12 F10
(e) Hypotenuse hypotenuse (3)
átírás másik számrendszerbeEgy valós szám kifejezése másik számrendszerben. Ugyanaz az érték, másik alak.
K E F14 F12 F10
(e) Umrechnung in anderes Zahlensystem conversion between different number systems (1)
átlagKét vagy több szám számtani közepe.
K E F14 F12 F10
(r) Durchschnitt mean (9)
átlagos abszolút eltérésSzámítása: vesszük a számhalmaz elemeit, és kivonjuk mindegyikből az elemek átlagát. Végül átlagoljuk ezek abszolútértékét.
K E F14 F12 F10
(1)
átlóSokszög vagy test két olyan csúcsát összekötő szakasz, amik között nem vezet él.
K E F14 F12 F10
(e) Diagonale diagonal (10)
átmérőA kör leghosszabb húrja. Olyan szakasz, aminek két végpontja a kör kerületén van, felezőpontja pedig a kör középpontja.
K E F14 F12 F10
(r) Durchmesser diameter (10)
azonosságOlyan kifejezés, ami a változók minden lehetséges értéke mellett igaz.
K E F14 F12 F10
(e) Identität identity (1)
befogóA derékszögű háromszögnek a derékszöge mellett fekvő oldalait befogóknak nevezzük.
K E F14 F12 F10
(e) Kathete leg (3)
belső függvényÖsszetett függvénynek az az alkotó függvénye, amelyikkel a behelyettesítés során előbb számolunk. Pl. az f(g(x)) függvényben a g(x) a belső függvény és az f(x) a külső.
K E F14 F12 F10
(1)
belső szögAz a szöge a sokszögnek, aminek csúcsa a sokszög csúcsa, szárai az adott csúcsból induló oldalfélegyenesek, és a szögtartomány a sokszög belseje felé nyílik.
K E F14 F12 F10
(1)
binomiális eloszlásVisszatevéses, két kimenetelű mintavétel eloszlása, ha a kihúzás sorrendje is számít.
K E F14 F12 F10
(e) Binomialverteilung binomial distribution (3)
bizonyításAnnak levezetése, hogy egy állítás igaz. Néhány módszer: direkt, indirekt, teljes indukciós bizonyítás, skatulyaelv.
K E F14 F12 F10
(e) Prüfung proof (59)
biztosHa egy esemény minden körülmények között bekövetkezik, vagyis valószínűsége 1.
K E F14 F12 F10
(3)
bruttóA bruttó mennyiség a hasznos (nettó) és az egyéb mennyiség összege. Például egy meggykonzervben a nettó tömeg a meggy tömege, a bruttó tömeg a konzerv teljes tömege. A bruttó fizetésből levonva az adókat, járulékokat, megkapjuk a nettó fizetést, vagyis amit kézhez kapunk.
K E F14 F12 F10
brutto gross (2)
csonkagúlaOlyan gúla, amiből levágtunk egy másik gúlát az alaplappal párhuzamos síkkal.
K E F14 F12 F10
(r) Pyramidenstumpf truncated pyramid (2)
csonkakúpOlyan kúp, amiből levágtunk egy másik kúpot az alaplappal párhuzamos síkkal.
K E F14 F12 F10
(r) Kegelstumpf truncated cone (2)
csökkenőCsökkenő a függvény, ha bármely x1 > x2-re f(x1) < f(x2), vagyis későbbi helyen kisebb értéket vesz fel.
K E F14 F12 F10
fallend decreasing (5)
csúcsSíkidom vagy test azon pontja, ahol élek futnak össze.
K E F14 F12 F10
(s) Eck vertex (33)
deltoidOlyan négyszög, aminek két-két szomszédos oldala egyenlő. "Papírsárkány." Létezik konvex és konkáv deltoid is. Az egyik átlójára mindenképpen szimmetrikus, ez a főátló; a másik a mellétátló.
K E F14 F12 F10
(s) Drachenviereck deltoid (1)
depressziószögA vízszintes alatti szög. Lehajlási szögnek is nevezzük.
K E F14 F12 F10
angle of depression (1)
derékszögAz egyenesszög fele. 90 fokos (fél pí radián vagy 100 újfok).
K E F14 F12 F10
rechter Winkel right angle (9)
derékszögű háromszögOlyan háromszög, aminek egyik szöge derékszög, másik két szöge hegyesszög. A derékszög mellett van a két befogó, szemben az átfogó.
K E F14 F12 F10
rechtwinkliges Dreieck right triangle (8)
derékszögű trapézOlyan trapéz, aminek az egyik szára merőleges a két alapra.
K E F14 F12 F10
rechtwinkliges Trapez right trapezium (2)
deriválásAz a művelet, amivel meghatározzuk egy függvény derivált függvényét.
K E F14 F12 F10
(e) Ableitungsberechnung differentiation (30)
deriváltA függvénygörbe adott pontjába húzott érintőegyenes meredeksége. Másik nevén differenciálhányados.
K E F14 F12 F10
(3)
diagramAdatok vizuális, szimbolikus megjelenítése.
K E F14 F12 F10
(s) Diagramm chart (10)
diofantoszi egyenletOlyan egész együtthatós, több ismeretlenes egyenlet, aminek az alaphalmaza az egész számok halmaza (vagy annak valamely részhalmaza).
K E F14 F12 F10
diophantische Gleichung Diophantine equation (2)
diszjunkcióLogikai 'megengedő vagy'. A vagy B igaz, ha A igaz vagy B igaz. Hamis, ha mindkettő hamis.
K E F14 F12 F10
(e) Disjunktion disjunction (2)
diszkriminánsKéplet lényegi része. A másodfokú egyenlet megoldóképletében találkozunk vele elsősorban, ahol a diszkrimináns az elsőfokú együttható négyzetének és a másik két együttható négyszeres szorzatának különbsége. Ha pozitív, akkor két valós gyöke van az egyenletnek; ha nulla, akkor kétszeres valós gyöke van; ha negatív, akkor két komplex gyöke van.
K E F14 F12 F10
(e) Diskriminante discriminant (1)
dobókockaHomogén anyagból készült kocka (szabályos hexaéder), aminek 1-től 6-ig számozottak a lapjai. Ezáltal mindegyik érték egyenlő valószínűséggel dobható.
K E F14 F12 F10
(r) Spielwürfel dice (6)
dobótestHomogén anyagból készült szabályos test (szabályos tetraéder hexaéder, oktaéder, dodekaéder vagy ikozaéder), aminek 1-től 4/6/8/12/20-ig számozottak a lapjai. Ezáltal mindegyik érték egyenlő valószínűséggel dobható.
K E F14 F12 F10
polyederförmiger Spielwürfel polyhedral dice (6)
dominóKét egyforma részre osztott, lapos téglatest alakú játékelem, aminek mindkét részén valahány pötty van.
K E F14 F12 F10
(1)
egész szám{1; 2; 3; ...} U {-1; -2; -3; ...} U {0}
K E F14 F12 F10
ganze Zahl integer (29)
egybevágóKét geometriai alakzat egybevágó, ha távolságtartó transzformációk (eltolás, forgatás, tükrözés) lineáris kombinációjával egymással fedésbe hozható.
K E F14 F12 F10
kongruent congruent (8)
egyenesAlapfogalom. Egy dimenziós geometriai alakzat. Két, nem egymáson fekvő pont egyértelműen meghatároz egy egyenest. Két, nem párhuzamos sík metszete egyenes.
K E F14 F12 F10
(e) Gerade line (28)
egyenes arányosságKét mennyiség egyenesen arányos, ha hányadosuk állandó. Ha pl. az egyiket duplázzuk, akkor duplája lesz a másik is. Pl. kétszer annyi idő alatt kétszer annyi utat tesz meg állandó sebesség mellett egy autó.
K E F14 F12 F10
direkte Proportionalität direct proportionality (1)
egyenes egyenleteSíkban (vagyis két dimenzióban) olyan két ismeretlenes (x, y) egyenlet, ami felírható Ax + By = C alakban, ahol A, B és C valós számok. Ez az egyenlet pontosan azokra a P(x; y) pontokra azonosság, amik az egyenesen fekszenek.
K E F14 F12 F10
(e) Gleichung der Gerade equation of line (24)
egyenes és egyenes helyzeteKét egyenes vagy párhuzamos (speciális eset: egymásra illeszkednek), vagy egymást metszik, vagy kitérők.
K E F14 F12 F10
(1)
egyenletKét algebrai kifejezés, amik közé egyenlőségjelet teszünk.
K E F14 F12 F10
(e) Gleichung equation (56)
egyenletrendszerEgyenletek halmaza, amiknek egyszerre kell teljesülniük.
K E F14 F12 F10
lineares Gleichungssystem system of equations (20)
egyenlőKét mennyiség egyenlő, ha ugyanaz az értékük. Két halmaz egyenlő, ha ugyanazok az elemeik.
K E F14 F12 F10
(12)
egyenlő szárú háromszögOlyan háromszög, aminek két oldala egyenlő. Ezt a két oldalt szárnak nevezzük, a különböző oldalt pedig alapnak. Az alapon fekvő szögek egyenlők. Ha mindhárom oldal egyenlő, akkor a háromszög egyúttal szabályos is (más néven egyenlő oldalú, és szögei 60-60-60 fokosak).
K E F14 F12 F10
gleichschenkliges Dreieck isosceles triangle (4)
egyenlőtlenségKét algebrai kifejezés, amik közé kisebb /nagyobb / kisebb vagy egyenlő / nagyobb vagy egyenlő jelet teszünk.
K E F14 F12 F10
(e) Ungleichung inequality (28)
egyszerű gráfOlyan gráf, amiben nincsenek többszörös és hurokélek.
K E F14 F12 F10
einfacher Graph simple graph (11)
egyszerűsítésAz a művelet, amikor egy tört számlálóját és nevezőjét is elosztjuk azok egy közös osztójával, ezáltal a tört "szebb" lesz, miközben értéke nem változik. A legegyszerűbb (tovább nem egyszerűsíthető) alakot akkor kapjuk, ha a legnagyobb közös osztóval egyszerűsítünk. Egyszerűsítésnek hívjuk azt is, amikor egy egyenletet osztunk el az együtthatók közös osztójával.
K E F14 F12 F10
(s) Kürzen simplification (1)
élSokszög két csúcsát összekötő olyan szakasz, ami teljes egészében a kerület része. Test esetében élnek nevezzük azt a szakaszt, ami két lapjának találkozása.
K E F14 F12 F10
(e) Kante edge (32)
elhanyagolásKisebb mennyiségeket, amik nem befolyásolják jelentősen a végeredményt, kihagyunk a számításunkból, hogy az sokkal gyorsabb/egyszerűbb/rövidebb/követhetőbb legyen.
K E F14 F12 F10
(e) Vernachlässigung neglection (5)
ellentettEgy szám ellentettje a mínusz egyszerese.
K E F14 F12 F10
entgegengesetzt inverse (1)
eloszlásOlyan függvény, ami a valószínűségi változó függvényéhez hozzárendeli a lehetséges kimenetelek gyakoriságát.
K E F14 F12 F10
(e) Verteilung distribution (3)
eloszlás paramétere
K E F14 F12 F10
(1)
elsőfokú függvényOlyan függvény, ahol a hozzárendelési szabály jobb oldalán elsőfokú polinom van. Képe nem vízszintes (és nem is függőleges - az nem függvény képe) egyenes. (Lineáris, de nem konstans - azaz nulladfokú - függvény.)
K E F14 F12 F10
lineare Funktion linear function (7)
emelkedési szögA vízszintes feletti szög.
K E F14 F12 F10
(4)
érintési pontHa két alakzatnak egyetlen közös pontja van, akkor ebben a pontban érintik egymást.
K E F14 F12 F10
(r) Berührungspunkt tangential point (3)
érintőAz érintő egy olyan egyenes (szakasz), aminek pontosan egy közös pontja (érintési pont) van egy adott alakzattal. Egy kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra.
K E F14 F12 F10
(e) Tangente tangent line (11)
érintőnégyszögOlyan négyszög, aminek van beírt köre; így minden oldala ennek a körnek érintője.
K E F14 F12 F10
(s) Tangentenviereck tangential quadrilateral (3)
érintőtrapézOlyan trapéz, aminek van beírt köre; így minden oldala ennek a körnek érintője.
K E F14 F12 F10
(s) Tangententrapez tangential trapezium (2)
értékkészletEgy függvény értékkészlete az a halmaz, ami pontosan a függvény által felvett értékeket tartalmazza.
K E F14 F12 F10
(e) Zielmenge range (6)
értelmezési tartományFüggvények esetében az alaphalmaznak az a részhalmaza, aminek minden eleméhez hozzárendeltük a képhalmaz valamelyik elemét.
K E F14 F12 F10
(e) Definitionsmenge domain (24)
eseményAz eseménytér egy nem üres részhalmaza.
K E F14 F12 F10
(s) Ereignis event (5)
Euler-féle számA faktoriálisok reciprokösszegéből képzett végtelen sor összege.
K E F14 F12 F10
(1)
exponenciális egyenletOlyan egyenlet, ahol az ismeretlen a kitevőben van.
K E F14 F12 F10
(e) Exponentialgleichung exponential equation (10)
exponenciális egyenlőtlenségOlyan egyenlőtlenség, ahol az ismeretlen a kitevőben van.
K E F14 F12 F10
(e) Exponentialungleichung exponential inequality (8)
exponenciális függvényOlyan (szigorúan monoton) függvény, ahol az ismeretlen a kitevőben van.
K E F14 F12 F10
(e) Exponentialfunktion exponential function (2)
exponenciális kifejezésOlyan algebrai kifejezés, ahol az ismeretlen kitevőben van.
K E F14 F12 F10
exponentialer Term exponential term (1)
exponenciális sorozatOlyan sorozat, aminek képletében exponenciális kifejezés van.
K E F14 F12 F10
(1)
ezrelékEzredrész. Jele: ‰. A mindennapokban sokkal ritkábban használjuk, mint a százalékot.
K E F14 F12 F10
(1)
faÖsszefüggő, körmentes gráf. Más néven fagráf. Az élek száma mindig 1-gyel kisebb, mint a csúcsok száma. Hierarchia ábrázolására alkalmas (pl. katonai, pl. fájlrendszer). Úgy szoktuk felrajzolni, hogy a gyökérelem felülre kerül, majd a gyerekeket mindig a szülő alá rajzoljuk. Annak a pontnak, aminek már nincs gyereke, levél a neve.
K E F14 F12 F10
(r) Baum tree (4)
fej
K E F14 F12 F10
(1)
feleletválasztásOlyan feladattípus, amelynél a kérdésre előre megadott válaszok közül kell kiválasztani az egy vagy több helyeset.
K E F14 F12 F10
(1)
felezési idő
K E F14 F12 F10
(1)
felezőmerőlegesEgy szakasz felezőmerőlegese olyan egyenes, ami merőleges a szakaszra, és áthalad annak felezőpontján. Egy sokszög köréírt körének középpontja az oldalfelező merőlegesek metszéspontja, amennyiben egy pontban találkoznak; különben nem létezik köréírt kör (a sokszög nem húrsokszög).
K E F14 F12 F10
(1)
felezőpontEgy szakasz felezőpontja a szakasz azon pontja, ami a két végponttól egyenlő távolságra van.
K E F14 F12 F10
(r) Mittelpunkt midpoint (7)
félkörA kört az átmérője két félkörre osztja.
K E F14 F12 F10
(r) Halbkreis semicircle (1)
félsíkA síkot egy rajta fekvő egyenes két félsíkra oszt. Nyílt a félsík, ha nem számítjuk hozzá az egyenes pontjait; különben zárt.
K E F14 F12 F10
(e) Halbebene half-plane (2)
felső korlátEgy számhalmaz felső korlátja egy olyan szám, aminél a halmaz minden eleme kisebb.
K E F14 F12 F10
obere Schranke upper bound (1)
felszínEgy test határoló felülete.
K E F14 F12 F10
(e) Oberfläche surface area (15)
felületAlapfogalom. Egy test "héja", legkülső pontjainak összessége.
K E F14 F12 F10
(e) Oberfläche surface (1)
fokSzögmérésnél használt mértékegység. Az egyenesszög 180 fokos; minden más szög ennek arányos része fokban kifejezve..
K E F14 F12 F10
(r) Grad degree (1)
fokszámEgy gráf pontjának fokszáma a pontba (-ból) vezető élek száma.
K E F14 F12 F10
(r) Grad degree (7)
fókuszpontLásd: gyújtópont.
K E F14 F12 F10
(r) Fokuspunkt focal point (2)
folytonos függvényOlyan függvény, aminek minden pontjára igaz, hogy ha egy "kicsit" megyünk arrébb a görbén, akkor a függvényérték is csak "egy kicsit" változik. Szükséges feltétel: a függvény értelmezési tartománya folytonos.
K E F14 F12 F10
stetige Funktion continous function (1)
folytonosságLd. folytonos függvény.
K E F14 F12 F10
(e) Stetigkeit continuity (1)
forgáshengerLd. egyenes körhenger.
K E F14 F12 F10
(r) Zylinder cylinder (3)
forgáskúpForgáskúpot úgy kapunk, ha egy derékszögű háromszöget megforgatunk az egyik befogója körül.
K E F14 F12 F10
(r) Kegel cone (2)
forgásszimmetriaEgy geometriai alakzat forgásszimmetrikus, ha egy középpont körül 0-nál nagyobb, 360 foknál kisebb szögben elforgatva önmagába tudjuk átvinni az alakzatot.
K E F14 F12 F10
(r) Drehsymmetrie rotation symmetry (5)
forgásszögOlyan szög, aminek iránya is van. Ez az irány óramutató járása szerinti (negatív) vagy óramutató járásával ellentétes (pozitív) lehet. Forgásszög például a +30 vagy a -60 fokos szög.
K E F14 F12 F10
(r) Drehwinkel angle of rotation (1)
forgástengelyEgyenes, ami körül egy alakzatot megforgatunk.
K E F14 F12 F10
(e) Drehungsachse rotation axis (4)
forgástestOlyan test, amit egy tengely körül 0 foknál nagyobb, 360 foknál kisebb szöggel megforgatva önmagába tudunk átvinni.
K E F14 F12 F10
(r) Rotationskörper solid of revolution (4)
forgatásRögzítünk egy O pontot, ez lesz a forgatás középpontja. Rögzítünk egy forgásszöget is, ez lesz a forgatás szöge. O képe önmaga lesz. A többi P pont képe az a P' pont lesz, amire PO = P'O és a POP' szög egyenlő a forgatás forgásszögével. A forgatás távolságtartó tehát transzformáció, így az alakzat és képe egybevágó.
K E F14 F12 F10
(e) Rotation rotation (5)
függőlegesA Földön a gravitációs erő iránya (fel-le). Koordinátageometriában szokás szerint az értéktengely (2D-ben y, 3D-ben z) tengely iránya.
K E F14 F12 F10
senkrecht vertical (6)
függvényEgyértelmű hozzárendelés.
K E F14 F12 F10
(e) Funktion function (49)
függvényanalízisFüggvények legfontosabb tulajdonságainak vizsgálata. Tipikusan: értelmezési tartomány, értékkészlet, folytonosság, szakadás, periodicitás, paritás, tengelymetszetek (y-nal és x-szel: utóbbiak a zérushelyek), szélsőértékek, menet (monotonitás), inflexiós pontok, görbület (konvexitás).
K E F14 F12 F10
(e) Funktionentheorie theory of functions (3)
függvények hányadosaKét függvény hányadosa az a függvény, aminek értéke értelmezési tartományának minden pontjában az ugyanazon helyen felvett eredeti függvényértékek hányadosa. A hányadosfüggvény értelmezési tartománya a két eredeti függvény értelmezési tartományának metszete. A hányados miatt természetesen nem részei az értelmezési tartománynak az osztófüggvény zérushelyei.
K E F14 F12 F10
(1)
függvények összegeLd. függvények hányadosa, értelemszerűen.
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Funktionen sum of functions (2)
függvényértékA függvény értéke adott x0 pontban az az érték, amit úgy kapunk, hogy a függvény hozzárendelési szabályába x helyére behelyettesítve kiszámolunk. Jele: f(x0).
K E F14 F12 F10
(r) Funktionswert function value (4)
függvénygörbeAz a görbe, amit úgy kapunk, hogy egy derékszögű koordinátarendszerben felvesszük az összes P(x, f(x)) pontot. (Egyváltozós függvény esetén.)
K E F14 F12 F10
(r) Funktionsgraph graph of a function (9)
geometriaGörög jelentése: földmérés (Geo - Föld, metria - mérés). A matematikának a tér és a sík viszonyaival, testekkel, síkidomokkal foglalkozó ága.
K E F14 F12 F10
(e) Geometrie geometry (86)
gömbA gömb a térben egy adott ponttól - a gömb középpontjától - egyenlő távolságra lévő pontok halmaza. Ez a távolság a gömb sugara (R).
K E F14 F12 F10
(e) Kugel sphere (3)
gömbhéjA gömb legkülső pontjainak halmaza, vagyis azok a pontok a térben, amik egy adott ponttól (a gömb középpontjától) egyenlő, 0-nál nagyobb távolságra vannak.
K E F14 F12 F10
(1)
gömbszeletEgy gömböt egy síkkal elmetszve két gömbszeletet kapunk.
K E F14 F12 F10
(s) Kugelsegment spherical cap (1)
gráfAdatok és azok közötti kapcsolatok szabványos ábrázolása. Pontok (csúcsok) és őket összekötő élek halmaza.
K E F14 F12 F10
(r) Graph graph (16)
grafikonKét dimenziós függvénygörbe, amit jellemzően egy (vagy több) időben változó mennyiség ábrázolására használnak. Jellemzően csak az első, ritkábban az első és a negyedik síknegyedben történik csak az ábrázolás.
K E F14 F12 F10
(r) Graph graph (1)
gúlaOlyan test, aminek alaplapja sokszög, csúcsa egy nem az alaplapon fekvő pont, palástját pedig azok a háromszögek alkotják, amiknek egyik csúcsa a gúla csúcsa, szemközti oldala pedig az alaplap éle.
K E F14 F12 F10
(e) Pyramide pyramid (7)
gúlába írható gömbOlyan gömb, ami (belülről) érinti a gúla minden oldalát.
K E F14 F12 F10
(1)
gúlába írható kockaOlyan kocka, ami (belülről) érinti a gúla minden oldalát.
K E F14 F12 F10
(1)
gyakoriságEgy esemény gyakorisága annak a száma, hogy hányszor következett be az esemény.
K E F14 F12 F10
frequency (10)
gyakorisági táblázatOlyan két soros táblázat, aminek első sorában a események vannak, második sorában pedig ezen események gyakorisága.
K E F14 F12 F10
(1)
gyökEgy szám második gyöke az a szám, aminek második hatványa az eredeti szám. Hasonlóan a többi pozitív egész számra. Egyenlet gyöke (más néven megoldása) az a szám, amit az ismeretlen helyére helyettesítve azonosságot kapunk.
K E F14 F12 F10
(e) Wurzel root (17)
gyökfüggvényOlyan függvény, ami a változót valahányadik gyök alatt adja vissza.
K E F14 F12 F10
(e) Wurzelfunktion root function (1)
gyökök számaEgy egyenlet megoldásainak száma. n-edfokú polinomegyenletnek n komplex gyöke van; valós gyöke legfeljebb n darab. Másodfokú egyenletnek két különböző valós gyöke van, ha diszkriminánsa pozitív; kétszeres valós gyöke van, a diszkriminánsa nulla; nincs valós gyöke, ha diszkriminánsa negatív.
K E F14 F12 F10
(e) Anzahl der Lösungen number of roots (6)
hajlásszögKét egyenes hajlásszöge nulla, ha párhuzamosak; az általuk bezárt, 90 foknál nem nagyobb szög, ha metszik egymást; különben az egyiket eltoljuk úgy, hogy metssze a másikat, és így határozzuk meg a hajlásszögüket. Sík és egyenes hajlásszögét úgy számoljuk, hogy az egyenes hajlásszögét vesszük az egyenesnek a síkra eső merőleges vetületével. Sík és sík hajlásszöge annak a két egyenesnek a hajlásszöge, amit a két síkon fekszenek, és merőlegesek a metszetegyenesre.
K E F14 F12 F10
(10)
halmazAlapfogalom. Valamilyen egyértelmű tulajdonsággal bíró, abban megegyező, elemek csoportja. Ugyanaz az elem nem szerepelhet többször egy halmazban. Az elemek között nincs sorrend vagy hierarchia.
K E F14 F12 F10
(e) Menge set (30)
halmaz elemeOlyan elem, ami a halmaz része.
K E F14 F12 F10
(s) Element der Menge member of a set (7)
halmaz számosságaVéges halmaz esetén a halmaz elemeinek száma. Ha nem véges egy halmaz számossága, akkor megszámlálhatóan vagy megszámlálhatatlanul végtelen. Megszámlálhatóan végtelen egy halmaz számossága, ha sorszámozni tudjuk minden elemét. Ilyen például a prím-, a természetes, az egész vagy a racionális számok halmaza. Megszámlálhatatlanul végtelen számosságú például a valós számok vagy egy körlap pontjainak halmaza.
K E F14 F12 F10
(e) Mächtigkeit von Menge cardinality of set (9)
halmazok különbségeA és B halmaz különbsége az az A\B (e.: A-ból B) halmaz, amiben A mindazon elemei vannak benne, amik nem elemei B-nek.
K E F14 F12 F10
(e) Differenzmenge difference of sets (6)
halmazok metszete
K E F14 F12 F10
(e) Schnittmenge intersection of sets (14)
halmazok számossága
K E F14 F12 F10
(1)
halmazok uniója
K E F14 F12 F10
(e) Vereinigungsmenge union of sets (6)
háló
K E F14 F12 F10
(s) Netz net (2)
hamis
K E F14 F12 F10
falsch false (19)
hányados
K E F14 F12 F10
(r) Quotient quotient (1)
harmadfokú egyenlet
K E F14 F12 F10
kubische Gleichung cubic equation (1)
harmadfokú egyenlőtlenség
K E F14 F12 F10
(1)
harmadfokú függvény
K E F14 F12 F10
kubische Funktion cubic function (10)
harmadfokú görbe
K E F14 F12 F10
kubisches Graph cubic graph (2)
harmadfokú polinom
K E F14 F12 F10
kubisches Polynom cubic polynom (1)
hármas számrendszer
K E F14 F12 F10
(1)
harmonikus közép
K E F14 F12 F10
harmonisches Mittel harmonic mean (1)
háromszög
K E F14 F12 F10
(s) Dreieck triangle (39)
háromszög alapú hasáb
K E F14 F12 F10
dreiseitiges Prisma triangular prism (4)
háromszög köré írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Umkreis des Dreiecks circumscribed circle of triangle (5)
háromszögbe írható kör
K E F14 F12 F10
Inkreis des Dreiecks inscribed circle of triangle (4)
háromszögbe írható téglalap
K E F14 F12 F10
(s) Rechteck im Dreieck inscribed rectangle of triangle (1)
hasáb
K E F14 F12 F10
(s) Prisma prism (10)
hasonlóság
K E F14 F12 F10
(e) Ähnlichkeit similarity (13)
hasonlóság aránya
K E F14 F12 F10
(s) Verhältnis der Ähnlichkeit similarity ratio (4)
határérték
K E F14 F12 F10
(r) Grenzwert limit of a sequence (4)
hatszög
K E F14 F12 F10
(s) Sechseck hexagon (1)
hegyesszög
K E F14 F12 F10
spitzer Winkel acute angle (5)
hegyesszögű háromszög
K E F14 F12 F10
spitzwinkliges Dreieck acute triangle (2)
helyvektor
K E F14 F12 F10
(r) Ortsvektor position vector (1)
henger
K E F14 F12 F10
(r) Zylinder cylinder (10)
hibahatár
K E F14 F12 F10
(1)
hossz
K E F14 F12 F10
(e) Länge length (37)
hozzárendelési szabály
K E F14 F12 F10
(e) Zuordnungsvorschrift rule of assignment (7)
húr
K E F14 F12 F10
(e) Sehne chord (2)
húrnégyszög
K E F14 F12 F10
(s) Sehnenviereck cyclic quadrilateral (6)
húrtrapéz
K E F14 F12 F10
symmetrisches Trapez symmetric trapezium (4)
húrtrapéz alapú hasáb
K E F14 F12 F10
(1)
húrtrapéz köré írt kör
K E F14 F12 F10
(1)
idő
K E F14 F12 F10
(e) Zeit time (11)
igaz
K E F14 F12 F10
richtig true (20)
igaz-hamis
K E F14 F12 F10
richtig-falsch true-false (18)
implikáció
K E F14 F12 F10
(e) Implikation implication (9)
inflexiós pont
K E F14 F12 F10
(r) Wendepunkt inflection point (1)
integrálás
K E F14 F12 F10
(e) Integralrechnung integration (28)
intervallum
K E F14 F12 F10
(s) Intervall interval (32)
írás
K E F14 F12 F10
(1)
irracionális
K E F14 F12 F10
(1)
ismétlődés
K E F14 F12 F10
(3)
játék
K E F14 F12 F10
(s) Spiel game (7)
kamat
K E F14 F12 F10
(r) Zins interest (5)
kamatláb
K E F14 F12 F10
(r) Zinssatz interest rate (4)
kamatos kamat
K E F14 F12 F10
(r) Zinseszins compound interest (4)
kártya
K E F14 F12 F10
(1)
kerekítés
K E F14 F12 F10
(e) Rundung rounding (58)
kerület
K E F14 F12 F10
(r) Umfang perimeter (3)
két kör kölcsönös helyzete
K E F14 F12 F10
(1)
kétszeres gyök
K E F14 F12 F10
(1)
kifejezés
K E F14 F12 F10
(r) Ausdruck expression (2)
kitérő egyenesek
K E F14 F12 F10
windschiefe Geraden skew lines (1)
kitérő egyenesek távolsága
K E F14 F12 F10
(r) Abstand windschiefer Geraden distance between skew lines (1)
kockaOlyan szabályos térelem, aminek hat lapja van, és mind a hat lapja négyzet.
K E F14 F12 F10
(r) Würfel cube (8)
kombináció
K E F14 F12 F10
(e) Kombination combination (56)
kombinatorika
K E F14 F12 F10
(e) Kombinatorik combinatory (85)
komplementer esemény valószínűsége
K E F14 F12 F10
(e) Wahrscheinlichkeit des komplemantären Ereignisses probability of complementer event (1)
konjunkció
K E F14 F12 F10
(e) Konjunktion logical conjunction (1)
konkáv
K E F14 F12 F10
konkav concave (2)
konvergencia
K E F14 F12 F10
(e) Konvergenz convergence (1)
konvergens
K E F14 F12 F10
(1)
konvex
K E F14 F12 F10
konvex convex (5)
konvex négyszög
K E F14 F12 F10
konvexes Viereck convex quadrilateral (1)
konvexitás
K E F14 F12 F10
(e) Konvexität convexity (1)
koordináta
K E F14 F12 F10
(e) Koordinate coordinate (5)
koordináta-rendszer
K E F14 F12 F10
(s) Koordinatensystem coordinate system (2)
koordinátageometria
K E F14 F12 F10
analytische Geometrie analytic geometry (36)
koordinátatengely
K E F14 F12 F10
(e) Koordinatenachse coordinate axis (22)
korlát
K E F14 F12 F10
(1)
korlátosság
K E F14 F12 F10
(e) Beschränkheit boundedness (4)
koszinusz
K E F14 F12 F10
(r) Kosinus cosine (20)
koszinusztétel
K E F14 F12 F10
(r) Kosinussatz cosine theorem (7)
kotangens
K E F14 F12 F10
(r) Kotangens cotangent (1)
körA kör egy adott ponttól, mint a kör középpontjától egyenlő távolságra lévő pontok halmaza a síkban. Ezt a távolságot a kör sugarának nevezzük.
K E F14 F12 F10
(r) Kreis circle (31)
kör a gráfban
K E F14 F12 F10
(r) Zyklus des Graphes circuit in graph (5)
kör egyenlete
K E F14 F12 F10
(e) Gleichung des Kreises equation of circle (12)
kör és egyenes helyzete
K E F14 F12 F10
(2)
körcikk
K E F14 F12 F10
(r) Kreissektor sector (1)
kördiagram
K E F14 F12 F10
(s) Kreisdiagramm pie chart (4)
körlap
K E F14 F12 F10
disc (3)
körszelet
K E F14 F12 F10
(s) Kreissegment circular segment (1)
körvonal
K E F14 F12 F10
(2)
kövekvő
K E F14 F12 F10
(1)
közelítés
K E F14 F12 F10
(2)
középpont
K E F14 F12 F10
(r) Mittelpunkt midpoint (11)
középponti szög
K E F14 F12 F10
(r) Mittelpunktswinkel central angle (3)
középpontos szimmetria
K E F14 F12 F10
(e) Punktsymmetrie central symmetry (1)
középvonal
K E F14 F12 F10
(e) Mittellinie midline (1)
közönséges tört
K E F14 F12 F10
echter Bruch simple fraction (1)
közös többszörös
K E F14 F12 F10
(1)
kúp
K E F14 F12 F10
(s) Kegel cone (1)
kúpba írható gömb
K E F14 F12 F10
inscribed sphere of cone (1)
különböző
K E F14 F12 F10
(16)
különböző számjegy
K E F14 F12 F10
(1)
különbség
K E F14 F12 F10
(e) Differenz difference (8)
külső függvény
K E F14 F12 F10
(1)
lap
K E F14 F12 F10
(e) Fläche face (3)
lapátló
K E F14 F12 F10
(e) Flächendiagonale face diagonal (1)
látószög
K E F14 F12 F10
(r) Blitzwinkel viewing angle (1)
lehet
K E F14 F12 F10
kann sein can be (3)
létezik
K E F14 F12 F10
existiert exists (7)
logaritmus
K E F14 F12 F10
(r) Logarithmus logarithm (26)
logika
K E F14 F12 F10
(e) Logik logic (36)
logikai érték
K E F14 F12 F10
(r) Wahrheitswert truth value (3)
lokális maximum
K E F14 F12 F10
lokales Maximum local maximum (4)
lokális minimum
K E F14 F12 F10
lokales Minimum local minimum (3)
lokális szélsőérték
K E F14 F12 F10
lokales Extremum local extremum (3)
lyukas henger
K E F14 F12 F10
(r) Hohlzylinder hollow cylinder (1)
magasság
K E F14 F12 F10
(e) Höhe altitude (27)
maradékosztály
K E F14 F12 F10
(e) Restklasse congruence class (1)
másodfokú egyenlet
K E F14 F12 F10
quadratische Gleichung quadratic equation (18)
másodfokú egyenlőtlenség
K E F14 F12 F10
quadratische Ungleichung quadratic inequality (8)
másodfokú függvény
K E F14 F12 F10
quadratische Funktion quadratic function (21)
másodfokúra visszavezethető egyenlet
K E F14 F12 F10
(1)
maximumA legnagyobb érték.
K E F14 F12 F10
(s) Maximum maximum (39)
medián
K E F14 F12 F10
(r) Mittelwert median (10)
megfordítás
K E F14 F12 F10
(e) Konversion converse (8)
megoszlás
K E F14 F12 F10
distribution (8)
mélység
K E F14 F12 F10
(1)
meredekség
K E F14 F12 F10
(e) Steigung slope (2)
merőleges
K E F14 F12 F10
orthogonal perpendicular (12)
mértani közép
K E F14 F12 F10
geometrisches Mittel geometric mean (2)
mértani sorozat
K E F14 F12 F10
geometrische Folge geometric sequence (30)
mértani sorozat hányadosa
K E F14 F12 F10
(r) Quotient der geometrischen Folge quotient of geometric sequence (11)
mértani sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der geometrischen Folge sum of geometric sequence (11)
mértékváltás
K E F14 F12 F10
(e) Einheitenumrechnung conversion of units (9)
metszéspont
K E F14 F12 F10
(r) Schnittpunkt intersection point (16)
metszet
K E F14 F12 F10
(3)
metsző egyenesek
K E F14 F12 F10
schneidende Geraden intersecting lines (1)
mező
K E F14 F12 F10
(1)
minden
K E F14 F12 F10
jede every (7)
minimumA legkisebb érték.
K E F14 F12 F10
(s) Minimum minimum (48)
módusz
K E F14 F12 F10
(r) Modalwert mode (8)
monotonitás
K E F14 F12 F10
(e) Monotonie monotonity (10)
negatív
K E F14 F12 F10
negativ negative (1)
negyedfokú függvény
K E F14 F12 F10
quartische Funktion (1)
negyedkör
K E F14 F12 F10
(1)
négyoldalú gúla
K E F14 F12 F10
(1)
négyszög
K E F14 F12 F10
(s) Viereck quadrilateral (39)
négyszög köré írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Umkreis des Vierecks circumscribed circle of quadrilateral (1)
négyzet
K E F14 F12 F10
(s) Quadrat square (16)
négyzet alapú gúla
K E F14 F12 F10
quadratische Pyramide quadratic pyramid (3)
négyzet köré írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Umkreis des Quadrats (1)
négyzetes arányosság
K E F14 F12 F10
(1)
négyzetes hasáb
K E F14 F12 F10
quadratisches Prisma quadratic prism (5)
négyzetösszeg
K E F14 F12 F10
quadratic sum quadratic sum (1)
négyzetszám
K E F14 F12 F10
(e) Quadratzahl square number (3)
nettó
K E F14 F12 F10
netto net (2)
Newton-Leibniz-tétel
K E F14 F12 F10
(e) Formel von Newton and Leibniz second fundamental theorem of calculus (1)
növekvőNövekvő a függvény, ha bármely x1 > x2-re f(x1) > f(x2), vagyis későbbi helyen nagyobb értéket vesz fel.
K E F14 F12 F10
steigend increasing (13)
nyílásszög
K E F14 F12 F10
(1)
nyolcszög
K E F14 F12 F10
(1)
oldal
K E F14 F12 F10
(e) Seite side (24)
oldalegyenes
K E F14 F12 F10
(4)
oldalél
K E F14 F12 F10
(3)
oldalfelező merőleges
K E F14 F12 F10
(e) Mittellotgerade perpendicular side bisector (2)
oldallap
K E F14 F12 F10
(5)
óramutató járásával ellentétesen
K E F14 F12 F10
gegen den Uhrzeigersinn counterclockwise (1)
origó
K E F14 F12 F10
origo origon (3)
oszcilláló sorozat
K E F14 F12 F10
oszillierende Folge oscillating sequence (1)
oszcilláló sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der oszillierenden Folge sum of oscillating sequence (1)
oszlop
K E F14 F12 F10
(e) Kolumne column (4)
oszlopdiagram
K E F14 F12 F10
(s) Säulendiagramm bar chart (8)
oszthatóság
K E F14 F12 F10
(e) Teilbarkeit divisibility (16)
osztó
K E F14 F12 F10
(r) Teiler divisor (3)
osztópont
K E F14 F12 F10
(r) Unterteilungspunkt sector point (12)
összefüggő gráf
K E F14 F12 F10
zusammenhängender Graph connected graph (6)
összeg
K E F14 F12 F10
(e) Summe sum (23)
összetett függvény
K E F14 F12 F10
zusammengesetzte Funktion composition of functions (2)
ötszög
K E F14 F12 F10
(s) Fünfeck pentagon (4)
palást
K E F14 F12 F10
lateral surface (1)
parabola
K E F14 F12 F10
(r) Parabel parabola (14)
parabola egyenlete
K E F14 F12 F10
(10)
parabola fókuszpontja
K E F14 F12 F10
(1)
parabola tengelypontja
K E F14 F12 F10
(1)
paraméter
K E F14 F12 F10
(r) Parameter parameter (20)
páratlan
K E F14 F12 F10
ungerade odd (3)
párhuzamos
K E F14 F12 F10
parallel parallel (9)
párhuzamos egyenesek
K E F14 F12 F10
parallele Geraden parallel lines (1)
paritás
K E F14 F12 F10
(e) Parität parity (6)
páros
K E F14 F12 F10
gerade even (4)
partíció
K E F14 F12 F10
(e) Partition partition (7)
pénz
K E F14 F12 F10
(17)
pénzfeldobás
K E F14 F12 F10
(r) Münzwurf coin flipping (2)
permutáció
K E F14 F12 F10
(e) Permutation permutation (22)

K E F14 F12 F10
(e) Kreiszahl pi (13)
Pitagorasz-tétel
K E F14 F12 F10
(r) Satz des Pythagoras Pythagorean theorem (6)
polinom
K E F14 F12 F10
(s) Polynom polynom (2)
polinomfüggvény
K E F14 F12 F10
(e) Polynomfunktion (1)
pont
K E F14 F12 F10
(r) Punkt point (49)
pont és egyenes helyzete
K E F14 F12 F10
(4)
ponthalmaz
K E F14 F12 F10
(e) Punktmenge set of points (6)
pontok távolsága
K E F14 F12 F10
(1)
pozitív
K E F14 F12 F10
positiv positiv (31)
pozitív egész szám
K E F14 F12 F10
positive ganze Zahl positive integer (19)
pozitív valós szám
K E F14 F12 F10
positive reelle Zahl positiv real number (3)
prím
K E F14 F12 F10
(e) Primzahl prime (4)
prímtényezős felbontás
K E F14 F12 F10
prime factorization (1)
rácspont
K E F14 F12 F10
integer lattice (1)
radián
K E F14 F12 F10
(r) Radiant radian (11)
reciprok
K E F14 F12 F10
(e) Reziproke reciprocal (2)
reciprokfüggvény
K E F14 F12 F10
reziproke Funktion reciprocal function (3)
rekurzív sorozat
K E F14 F12 F10
rekursive Folge recursive sequence (1)
rekurzív sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der rekursiven Folge sum of recursive sequence (1)
reláció
K E F14 F12 F10
(e) Relation relation (12)
relatív gyakoriság
K E F14 F12 F10
relative Häufigkeit relative frequency (3)
relatív hiba
K E F14 F12 F10
(1)
relatív prím
K E F14 F12 F10
teilerfremd relativ prime (1)
részgráf
K E F14 F12 F10
(r) Teilgraph subgraph (1)
részhalmaz
K E F14 F12 F10
(e) Teilmenge subset (8)
részsorozat
K E F14 F12 F10
(e) Teilfolge subsequence (1)
sebesség
K E F14 F12 F10
(e) Geschwindigkeit speed (8)
sík
K E F14 F12 F10
(e) Ebene plane (21)
sík lefedése
K E F14 F12 F10
(1)
síkgemetria
K E F14 F12 F10
(1)
síkgeometria
K E F14 F12 F10
ebene Geometrie plane geometry (40)
síkidom
K E F14 F12 F10
(10)
síkmetszet
K E F14 F12 F10
(12)
síknegyed
K E F14 F12 F10
(2)
síkok hajlásszöge
K E F14 F12 F10
(1)
skalárszorzat
K E F14 F12 F10
(s) Skalarprodukt scalar product (3)
sokszög
K E F14 F12 F10
(s) Polygon polygon (3)
sor
K E F14 F12 F10
(e) Reihe serie (3)
sorozat
K E F14 F12 F10
(e) Folge sequence (49)
sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Reihe sum of sequence (13)
sorrend
K E F14 F12 F10
(3)
statisztika
K E F14 F12 F10
(e) Statistik statistics (45)
sugár
K E F14 F12 F10
(r) Radius radius (20)
súly
K E F14 F12 F10
(1)
súlyozott átlag
K E F14 F12 F10
gewichtetes aritmetisches Mittel weighted arithmetic mean (7)
súlypont
K E F14 F12 F10
geometrischer Schwerpunkt centroid (2)
súlyvonal
K E F14 F12 F10
(e) Schwerlinie median (1)
sűrűség
K E F14 F12 F10
(e) Dichte density (3)
szabályos gúla
K E F14 F12 F10
(1)
szabályos háromszög
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Dreieck regular triangle (5)
szabályos hatszög
K E F14 F12 F10
(1)
szabályos nyolcszög
K E F14 F12 F10
(1)
szabályos ötszög
K E F14 F12 F10
(2)
szabályos sokszög
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Polygon regular polygon (6)
szabályos test
K E F14 F12 F10
platonischer Körper platonic solid (1)
szakasz
K E F14 F12 F10
(e) Strecke line segment (8)
számjegy
K E F14 F12 F10
(e) Ziffer digit (15)
számjegyek összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Ziffern sum of digits (1)
számkártya
K E F14 F12 F10
(e) Zahlkarte number card (1)
számpár
K E F14 F12 F10
(s) Zahlenpaar pair of numbers (3)
számrendszer
K E F14 F12 F10
(s) Zahlensystem numeral system (3)
számtani közép
K E F14 F12 F10
aritmetisches Mittel arithmetic mean (30)
számtani sorozat
K E F14 F12 F10
aritmetische Folge arithmetic sequence (25)
számtani sorozat különbsége
K E F14 F12 F10
(e) Differenz der aritmetischen Folge common difference of arithmetic mean (7)
számtani sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der aritmetischen Gleichung sum of arithmetic sequence (9)
szár
K E F14 F12 F10
(r) Schenkel leg (5)
száregyenes
K E F14 F12 F10
(2)
százalék
K E F14 F12 F10
(s) Prozent percent (62)
szélesség
K E F14 F12 F10
(e) Breite width (4)
szelő
K E F14 F12 F10
(e) Sekante secant (1)
szélsőértékA legnagyobb (maximum) vagy a legkisebb (minimum) érték. A szélsőérték lokális vagy globális attól függően, hogy csak a közvetlen környezetében vagy a teljes értelmezési tartományon a legnagyobb/legkisebb.
K E F14 F12 F10
(r) Extremwert extremum (33)
szigorúan monoton csökkenő
K E F14 F12 F10
streng monoton fallend strictly decreasing (1)
szigorúan monoton növekvő
K E F14 F12 F10
streng monoton steigend strictly increasing (5)
szimmetria
K E F14 F12 F10
(e) Symmetrie symmetry (9)
szimmetria-középpont
K E F14 F12 F10
(1)
szimmetriatengely
K E F14 F12 F10
(e) Symmetrieachse axis of symmetry (3)
színezés
K E F14 F12 F10
(e) Färbung coloring (13)
szinusz
K E F14 F12 F10
(r) Sinus sine (19)
szinusztétel
K E F14 F12 F10
(r) Sinussatz sine theorem (1)
szórás
K E F14 F12 F10
(e) Standardabweichung standard deviation (8)
szórásnégyzet
K E F14 F12 F10
mittlere quadratische Abweichung quadratic deviation (1)
szorzat
K E F14 F12 F10
(r) Produkt product (3)
szorzattá alakítás
K E F14 F12 F10
(e) Faktorisierung factorization (3)
szög
K E F14 F12 F10
(r) Winkel angle (43)
szögharmadoló
K E F14 F12 F10
(r) Winkeldreiteiler angle trisector (1)
szögszámítás
K E F14 F12 F10
(e) Berechnung eines Winkels calculating of angle (14)
szöveges feladat
K E F14 F12 F10
(e) Textaufgabe word problem (1)
táblázat
K E F14 F12 F10
(e) Tabelle table (20)
tagadás
K E F14 F12 F10
(e) Negation negotion (3)
talppont
K E F14 F12 F10
(r) Fußpunkt foot (2)
tangens
K E F14 F12 F10
(r) Tangens tangent (2)
távolság
K E F14 F12 F10
(r) Abstand distance (19)
téglalap
K E F14 F12 F10
(s) Rechteck rectangle (14)
téglatest
K E F14 F12 F10
(s) Quader cuboid (14)
teljes gráf
K E F14 F12 F10
vollständiger Graph complete graph (7)
teljes indukció
K E F14 F12 F10
vollständige Induktion mathematical induction (1)
tengely
K E F14 F12 F10
(1)
tengelyes szimmetria
K E F14 F12 F10
(e) Achsensymmetrie axial symmetry (4)
tengelyes tükrözés
K E F14 F12 F10
(e) Achsenspiegelung axial reflection (1)
tengelypont
K E F14 F12 F10
(1)
térfogat
K E F14 F12 F10
(s) Volumen volume (34)
térgeometria
K E F14 F12 F10
(e) Raumgeometrie solid geometry (52)
természetes szám
K E F14 F12 F10
natürliche Zahl natural number (9)
területA síkidom területe a körvonala által lekerített síkrész nagysága.
K E F14 F12 F10
(r) Flächeninhalt area (56)
testátló
K E F14 F12 F10
(e) Raumdiagonale space diagonal (2)
tetraéder
K E F14 F12 F10
(s) Tetraeder tetrahedron (3)
tizedes tört
K E F14 F12 F10
(r) Dezimalbruch decimal fraction (1)
tízes számrendszer
K E F14 F12 F10
(s) Dezimalsystem decimal number system (3)
többszörös
K E F14 F12 F10
(e) Vielfache multiplier (3)
tőke
K E F14 F12 F10
(2)
tömeg
K E F14 F12 F10
(s) Gewicht weight (10)
tört
K E F14 F12 F10
(r) Bruch fraction (1)
transzformáció
K E F14 F12 F10
(e) Transformation transformation (7)
trapéz
K E F14 F12 F10
(s) Trapez trapezium (13)
trapézba írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Inkreis des Trapezes inscribed circle of trapezium (1)
trigonometria
K E F14 F12 F10
(e) Trigonometrie trigonometry (34)
trigonometrikus egyenlet
K E F14 F12 F10
trigonometrische Gleichung trigonometric equation (13)
trigonometrikus egyenlőtlenség
K E F14 F12 F10
trigonometrische Ungleichung trigonometric inequation (3)
trigonometrikus függvény
K E F14 F12 F10
trigonometrische Funktion trigonometric function (4)
trigonometrikus Pitagorasz-tétel
K E F14 F12 F10
(4)
út
K E F14 F12 F10
(r) Weg path (7)
valódi részhalmaz
K E F14 F12 F10
echte Teilmenge real subset (1)
valós szám
K E F14 F12 F10
reelle Zahl real number (59)
valós számpár
K E F14 F12 F10
reelles Zahlenpaar pair of real numbers (4)
valószínűségszámítás
K E F14 F12 F10
(e) Wahrscheinlichkeitstheorie probability theory (73)
változás
K E F14 F12 F10
(e) Veränderung change (7)
várható érték
K E F14 F12 F10
(r) Erwartungswert expected value (5)
variáció
K E F14 F12 F10
(e) Variation variation (8)
vastagság
K E F14 F12 F10
(e) Dicke thickness (1)
véges
K E F14 F12 F10
endlich finite (1)
véges halmaz
K E F14 F12 F10
endliche Menge finite set (1)
végtelen
K E F14 F12 F10
(e) Unendlichkeit infinity (1)
vektorOlyan szakasz, amit nagysága és iránya jellemez. Az egyenlő nagyságú és irányú vektorok egyenlők.
K E F14 F12 F10
(r) Vektor vector (3)
vektorok különbsége
K E F14 F12 F10
(e) Differenz zweier Vektoren vector difference (1)
vektorok összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Vektoren vector sum (1)
visszatevés
K E F14 F12 F10
(7)
vízszintes
K E F14 F12 F10
waagerecht horizontal (14)
x tengely
K E F14 F12 F10
(e) x-Achse x-axis (12)
y tengely
K E F14 F12 F10
(e) y-Achse y-axis (3)
zárt intervallum
K E F14 F12 F10
abgeschlossenes Intervall closed interval (1)
zérushely
K E F14 F12 F10
(e) Nullstelle zero (9)


A felkészüléshez jó kedvet kíván a szoftver kitalálója, fejlesztője és finanszírozója,

Vántus András va Kecskemét, 20/424-89-36

Köszönettel a sok segítségért Báhner Anettnek, Bényei Annának, Borbély Alíznak, Sárik Szilviának, Vári Noéminek, Víg Dorinának, Virág Lucának és Zalán Péternek.

Letöltés Képernyőképek Sajtó Partnereink Kapcsolat

Magyarország középcímere

HISZEK·EGY·ISTENBEN
HISZEK·EGY·HAZÁBAN
HISZEK·EGY·ISTENI·ÖRÖK·IGAZSÁGBAN
HISZEK·MAGYARORSZÁG·FELTÁMADÁSÁBAN
ÁMEN