MatematicA

Érettségi, felvételi és OKTV feladatok a mobilodon

A MatematicA alkalmazást és weboldalt az Oktatási Hivatal ajánlja, és a kapcsolódó adatforgalmat a Vodafone adatkereten kívül biztosítja.

Címkék

Címkék száma = 177

Az app a következő címkékhez kínál feladatokat (gyors keresés: ctrl-F):

abszolútértékAritmetikában a számegyenesen a valós szám 0-tól való távolsága. Halmaz abszolútértéke a halmaz számossága.
K E F14 F12 F10
(r) Absolutwert absolute value (1)
alapEgy alakzat azon része, amihez a többi részét viszonyítjuk.
K E F14 F12 F10
(r) Grund base (4)
algebraMatematikai szimbólumok és rajtuk értelmezett műveletek összefoglaló neve.
K E F14 F12 F10
(e) Algebra algebra (46)
állandóNem változó.
K E F14 F12 F10
konstant constant (2)
arányValós szám, ami két, azonos mértékegységben kifejezett mennyiség hányadosa.
K E F14 F12 F10
(s) Verhältnis ratio (3)
átfogóA derékszögű háromszögnek a derékszögével szemközti oldalát átfogónak nevezzük.
K E F14 F12 F10
(e) Hypotenuse hypotenuse (2)
átlóSokszög vagy test két olyan csúcsát összekötő szakasz, amik között nem vezet él.
K E F14 F12 F10
(e) Diagonale diagonal (1)
átlóegyenesAz az egyenes, amire az átlószakasz illeszkedik.
K E F14 F12 F10
(1)
átmérőA kör leghosszabb húrja. Olyan szakasz, aminek két végpontja a kör kerületén van, felezőpontja pedig a kör középpontja.
K E F14 F12 F10
(r) Durchmesser diameter (2)
befogóA derékszögű háromszögnek a derékszöge mellett fekvő oldalait befogóknak nevezzük.
K E F14 F12 F10
(e) Kathete leg (1)
bizonyításAnnak levezetése, hogy egy állítás igaz. Néhány módszer: direkt, indirekt, teljes indukciós bizonyítás, skatulyaelv.
K E F14 F12 F10
(e) Prüfung proof (44)
csúcsSíkidom vagy test azon pontja, ahol élek futnak össze.
K E F14 F12 F10
(s) Eck vertex (5)
derékszögű háromszögOlyan háromszög, aminek egyik szöge derékszög, másik két szöge hegyesszög. A derékszög mellett van a két befogó, szemben az átfogó.
K E F14 F12 F10
rechtwinkliges Dreieck right triangle (4)
diszjunkt halmazokKét halmaz diszjunkt, ha metszetük az üres halmaz. (Vagyis nincs közös elemük.)
K E F14 F12 F10
disjunkte Mengen disjoint sets (1)
egész együtthatós polinomOlyan polinom, amiben minden együttható egész szám.
K E F14 F12 F10
(1)
egész szám{1; 2; 3; ...} U {-1; -2; -3; ...} U {0}
K E F14 F12 F10
ganze Zahl integer (27)
egészrészEgy valós szám egészrésze a számnál nem nagyobb legnagyobb egész szám. Pl. [3] = 3; [5,2] = 5; [-2,4] = -3.
K E F14 F12 F10
floor (3)
egyenesAlapfogalom. Egy dimenziós geometriai alakzat. Két, nem egymáson fekvő pont egyértelműen meghatároz egy egyenest. Két, nem párhuzamos sík metszete egyenes.
K E F14 F12 F10
(e) Gerade line (9)
egyenletKét algebrai kifejezés, amik közé egyenlőségjelet teszünk.
K E F14 F12 F10
(e) Gleichung equation (5)
egyenlő szárú háromszögOlyan háromszög, aminek két oldala egyenlő. Ezt a két oldalt szárnak nevezzük, a különböző oldalt pedig alapnak. Az alapon fekvő szögek egyenlők. Ha mindhárom oldal egyenlő, akkor a háromszög egyúttal szabályos is (más néven egyenlő oldalú, és szögei 60-60-60 fokosak).
K E F14 F12 F10
gleichschenkliges Dreieck isosceles triangle (4)
egyenlőtlenségKét algebrai kifejezés, amik közé kisebb /nagyobb / kisebb vagy egyenlő / nagyobb vagy egyenlő jelet teszünk.
K E F14 F12 F10
(e) Ungleichung inequality (3)
élSokszög két csúcsát összekötő olyan szakasz, ami teljes egészében a kerület része. Test esetében élnek nevezzük azt a szakaszt, ami két lapjának találkozása.
K E F14 F12 F10
(e) Kante edge (4)
érintési pontHa két alakzatnak egyetlen közös pontja van, akkor ebben a pontban érintik egymást.
K E F14 F12 F10
(r) Berührungspunkt tangential point (4)
érintőAz érintő egy olyan egyenes (szakasz), aminek pontosan egy közös pontja (érintési pont) van egy adott alakzattal. Egy kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra.
K E F14 F12 F10
(e) Tangente tangent line (3)
érintőszakaszOlyan szakasz, aminek egy adott alakzattal pontosan egy közös pontja van, és ez a pont nem a szakasz végpontja.
K E F14 F12 F10
(e) Tangentenstrecke tangent line segment (1)
eseményAz eseménytér egy nem üres részhalmaza.
K E F14 F12 F10
(s) Ereignis event (1)
exponenciális egyenletOlyan egyenlet, ahol az ismeretlen a kitevőben van.
K E F14 F12 F10
(e) Exponentialgleichung exponential equation (1)
faktoriálisTermészetes számokon értelmezett művelet. 0! = 1; 1! = 1; n! = n*(n-1)!, vagyis úgy kapjuk egy pozitív egész szám faktoriálisát, hogy összeszorozzuk a számnál nem nagyobb összes pozitív egész számot.
K E F14 F12 F10
(e) Fakultät factorial (1)
félegyenesHa egy egyenesen felveszünk egy pontot, akkor a ponttól az egyenesen valamelyik irányban lévő összes pont egy félegyenest alkot. Nyílt a félegyenes, ha nem része az adott pont; különben zárt.
K E F14 F12 F10
(e) Halbgerade ray (1)
félkörA kört az átmérője két félkörre osztja.
K E F14 F12 F10
(r) Halbkreis semicircle (2)
félsíkA síkot egy rajta fekvő egyenes két félsíkra oszt. Nyílt a félsík, ha nem számítjuk hozzá az egyenes pontjait; különben zárt.
K E F14 F12 F10
(e) Halbebene half-plane (1)
féltérA teret egy sík két féltérre oszt. Nyílt a féltér, ha nem számítjuk hozzá a sík pontjait; különben zárt.
K E F14 F12 F10
(r) Halbraum half-space (1)
felületAlapfogalom. Egy test "héja", legkülső pontjainak összessége.
K E F14 F12 F10
(e) Oberfläche surface (1)
fokszámEgy gráf pontjának fokszáma a pontba (-ból) vezető élek száma.
K E F14 F12 F10
(r) Grad degree (2)
forgatásRögzítünk egy O pontot, ez lesz a forgatás középpontja. Rögzítünk egy forgásszöget is, ez lesz a forgatás szöge. O képe önmaga lesz. A többi P pont képe az a P' pont lesz, amire PO = P'O és a POP' szög egyenlő a forgatás forgásszögével. A forgatás távolságtartó tehát transzformáció, így az alakzat és képe egybevágó.
K E F14 F12 F10
(e) Rotation rotation (1)
független eseményKét esemény független, ha semelyikük bekövetkezte vagy be nem következte nincs hatással a másik bekövetkeztének valószínűségére. Példa: esik az eső holnap, ötösöm lesz a lottón a héten.
K E F14 F12 F10
unabhängiges Ereignis independent event (1)
függvényEgyértelmű hozzárendelés.
K E F14 F12 F10
(e) Funktion function (4)
geometriaGörög jelentése: földmérés (Geo - Föld, metria - mérés). A matematikának a tér és a sík viszonyaival, testekkel, síkidomokkal foglalkozó ága.
K E F14 F12 F10
(e) Geometrie geometry (40)
gráfAdatok és azok közötti kapcsolatok szabványos ábrázolása. Pontok (csúcsok) és őket összekötő élek halmaza.
K E F14 F12 F10
(r) Graph graph (4)
gúlaOlyan test, aminek alaplapja sokszög, csúcsa egy nem az alaplapon fekvő pont, palástját pedig azok a háromszögek alkotják, amiknek egyik csúcsa a gúla csúcsa, szemközti oldala pedig az alaplap éle.
K E F14 F12 F10
(e) Pyramide pyramid (1)
gyökEgy szám második gyöke az a szám, aminek második hatványa az eredeti szám. Hasonlóan a többi pozitív egész számra. Egyenlet gyöke (más néven megoldása) az a szám, amit az ismeretlen helyére helyettesítve azonosságot kapunk.
K E F14 F12 F10
(e) Wurzel root (2)
gyökök számaEgy egyenlet megoldásainak száma. n-edfokú polinomegyenletnek n komplex gyöke van; valós gyöke legfeljebb n darab. Másodfokú egyenletnek két különböző valós gyöke van, ha diszkriminánsa pozitív; kétszeres valós gyöke van, a diszkriminánsa nulla; nincs valós gyöke, ha diszkriminánsa negatív.
K E F14 F12 F10
(e) Anzahl der Lösungen number of roots (1)
halmazAlapfogalom. Valamilyen egyértelmű tulajdonsággal bíró, abban megegyező, elemek csoportja. Ugyanaz az elem nem szerepelhet többször egy halmazban. Az elemek között nincs sorrend vagy hierarchia.
K E F14 F12 F10
(e) Menge set (6)
halmaz elemeOlyan elem, ami a halmaz része.
K E F14 F12 F10
(s) Element der Menge member of a set (1)
halmazok metszete
K E F14 F12 F10
(e) Schnittmenge intersection of sets (1)
háromszög
K E F14 F12 F10
(s) Dreieck triangle (22)
háromszög köré írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Umkreis des Dreiecks circumscribed circle of triangle (2)
háromszögbe írható kör
K E F14 F12 F10
Inkreis des Dreiecks inscribed circle of triangle (3)
hasonlóság
K E F14 F12 F10
(e) Ähnlichkeit similarity (1)
hatszög
K E F14 F12 F10
(s) Sechseck hexagon (1)
hatvány
K E F14 F12 F10
(e) Potenz power (6)
hegyesszögű háromszög
K E F14 F12 F10
spitzwinkliges Dreieck acute triangle (2)
hossz
K E F14 F12 F10
(e) Länge length (4)
húr
K E F14 F12 F10
(e) Sehne chord (1)
húrnégyszög
K E F14 F12 F10
(s) Sehnenviereck cyclic quadrilateral (2)
igaz-hamis
K E F14 F12 F10
richtig-falsch true-false (1)
intervallum
K E F14 F12 F10
(s) Intervall interval (2)
ív
K E F14 F12 F10
(r) Bogen arc (2)
játék
K E F14 F12 F10
(s) Spiel game (4)
két kör kölcsönös helyzete
K E F14 F12 F10
(2)
kifejezés
K E F14 F12 F10
(r) Ausdruck expression (1)
kitérő egyenesek
K E F14 F12 F10
windschiefe Geraden skew lines (1)
kitevő
K E F14 F12 F10
(r) Exponent exponent (1)
kockaOlyan szabályos térelem, aminek hat lapja van, és mind a hat lapja négyzet.
K E F14 F12 F10
(r) Würfel cube (2)
kombinatorika
K E F14 F12 F10
(e) Kombinatorik combinatory (9)
konkáv
K E F14 F12 F10
konkav concave (1)
konvex
K E F14 F12 F10
konvex convex (3)
koszinusz
K E F14 F12 F10
(r) Kosinus cosine (1)
köbszám
K E F14 F12 F10
kubische Zahl cubic number (2)
körA kör egy adott ponttól, mint a kör középpontjától egyenlő távolságra lévő pontok halmaza a síkban. Ezt a távolságot a kör sugarának nevezzük.
K E F14 F12 F10
(r) Kreis circle (10)
középpont
K E F14 F12 F10
(r) Mittelpunkt midpoint (4)
középpontos szimmetria
K E F14 F12 F10
(e) Punktsymmetrie central symmetry (3)
közös osztó
K E F14 F12 F10
gemeinsamer Teiler common divisor (1)
különbség
K E F14 F12 F10
(e) Differenz difference (3)
lap
K E F14 F12 F10
(e) Fläche face (1)
legkisebb közös többszörös
K E F14 F12 F10
kleinstes gemeinsames Vielfaches lowest common multiplier (1)
legnagyobb közös osztó
K E F14 F12 F10
größter gemeinsamer Teiler greatest common divisor (1)
létezik
K E F14 F12 F10
existiert exists (6)
logaritmus
K E F14 F12 F10
(r) Logarithmus logarithm (1)
logika
K E F14 F12 F10
(e) Logik logic (7)
magasság
K E F14 F12 F10
(e) Höhe altitude (5)
maradékosztály
K E F14 F12 F10
(e) Restklasse congruence class (1)
maximumA legnagyobb érték.
K E F14 F12 F10
(s) Maximum maximum (6)
merőleges
K E F14 F12 F10
orthogonal perpendicular (4)
merőleges vetület
K E F14 F12 F10
(e) Orthogonalprojektion orthogonal projection (3)
metszéspont
K E F14 F12 F10
(r) Schnittpunkt intersection point (11)
minimumA legkisebb érték.
K E F14 F12 F10
(s) Minimum minimum (1)
negyedfokú egyenlet
K E F14 F12 F10
quartische Gleichung (1)
négyszög
K E F14 F12 F10
(s) Viereck quadrilateral (5)
négyzet
K E F14 F12 F10
(s) Quadrat square (2)
négyzetösszeg
K E F14 F12 F10
quadratic sum quadratic sum (2)
négyzetrács
K E F14 F12 F10
(1)
négyzetszám
K E F14 F12 F10
(e) Quadratzahl square number (3)
négyzetteljes szám
K E F14 F12 F10
potente Zahl powerful number (1)
nemnegatív
K E F14 F12 F10
nichtnegative non-negative (2)
nemnegatív egész szám
K E F14 F12 F10
nichtnegative ganze Zahl non-negative integer (1)
oldal
K E F14 F12 F10
(e) Seite side (5)
oszlop
K E F14 F12 F10
(e) Kolumne column (1)
oszthatóság
K E F14 F12 F10
(e) Teilbarkeit divisibility (3)
osztó
K E F14 F12 F10
(r) Teiler divisor (7)
osztópont
K E F14 F12 F10
(r) Unterteilungspunkt sector point (4)
összeg
K E F14 F12 F10
(e) Summe sum (12)
palindrom szám
K E F14 F12 F10
(1)
paralelogramma
K E F14 F12 F10
(s) Parallelogramm parallelogram (1)
páratlan
K E F14 F12 F10
ungerade odd (1)
párhuzamos
K E F14 F12 F10
parallel parallel (3)
periodikus
K E F14 F12 F10
periodisch periodic (1)
polinom
K E F14 F12 F10
(s) Polynom polynom (1)
pont
K E F14 F12 F10
(r) Punkt point (13)
ponthalmaz
K E F14 F12 F10
(e) Punktmenge set of points (1)
ponthármas
K E F14 F12 F10
(1)
pozitív
K E F14 F12 F10
positiv positiv (21)
pozitív egész szám
K E F14 F12 F10
positive ganze Zahl positive integer (18)
prím
K E F14 F12 F10
(e) Primzahl prime (9)
prímosztó
K E F14 F12 F10
(r) Primteiler (1)
prímtényezős felbontás
K E F14 F12 F10
prime factorization (2)
racionális szám
K E F14 F12 F10
rationale Zahl rational number (1)
relatív prím
K E F14 F12 F10
teilerfremd relativ prime (3)
részhalmaz
K E F14 F12 F10
(e) Teilmenge subset (4)
sík
K E F14 F12 F10
(e) Ebene plane (4)
síkgeometria
K E F14 F12 F10
ebene Geometrie plane geometry (32)
sokszög
K E F14 F12 F10
(s) Polygon polygon (3)
sor
K E F14 F12 F10
(e) Reihe serie (1)
sorozat
K E F14 F12 F10
(e) Folge sequence (9)
sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Reihe sum of sequence (2)
sorozatok összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe den Reihen sum of sequences (1)
stratégia
K E F14 F12 F10
(e) Strategie strategy (2)
sugár
K E F14 F12 F10
(r) Radius radius (4)
súlyozott gráf
K E F14 F12 F10
kantengewichteter Graph weighted graph (2)
súlypont
K E F14 F12 F10
geometrischer Schwerpunkt centroid (1)
szabályos háromszög
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Dreieck regular triangle (2)
szabályos sokszög
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Polygon regular polygon (1)
szabályos tetraéder
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Tetraeder regular tetrahedron (3)
szakasz
K E F14 F12 F10
(e) Strecke line segment (5)
számegyenes
K E F14 F12 F10
(e) Zahlengerade number line (1)
számhalmaz
K E F14 F12 F10
(e) Zahlenmenge number set (1)
számjegy
K E F14 F12 F10
(e) Ziffer digit (3)
számjegyek összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Ziffern sum of digits (2)
számpár
K E F14 F12 F10
(s) Zahlenpaar pair of numbers (2)
számrendszer
K E F14 F12 F10
(s) Zahlensystem numeral system (1)
számrendszer alapja
K E F14 F12 F10
(e) Basis des Zahlensystems base of numeral system (1)
számtani sorozat
K E F14 F12 F10
aritmetische Folge arithmetic sequence (4)
számtani sorozat különbsége
K E F14 F12 F10
(e) Differenz der aritmetischen Folge common difference of arithmetic mean (1)
szár
K E F14 F12 F10
(r) Schenkel leg (2)
száregyenes
K E F14 F12 F10
(1)
szelő
K E F14 F12 F10
(e) Sekante secant (1)
szerkesztés
K E F14 F12 F10
(e) Konstruktion construction (2)
szimmetria
K E F14 F12 F10
(e) Symmetrie symmetry (4)
színezés
K E F14 F12 F10
(e) Färbung coloring (1)
szorzat
K E F14 F12 F10
(r) Produkt product (4)
szög
K E F14 F12 F10
(r) Winkel angle (3)
szögfelező
K E F14 F12 F10
(e) Winkelhalbierende angle bisector (3)
szögfelező egyenes
K E F14 F12 F10
winkelhalbierende Gerade angle bisector line (1)
talppont
K E F14 F12 F10
(r) Fußpunkt foot (6)
teljes gráf
K E F14 F12 F10
vollständiger Graph complete graph (2)
tengelyes szimmetria
K E F14 F12 F10
(e) Achsensymmetrie axial symmetry (2)
tér kitöltése
K E F14 F12 F10
(1)
térfogat
K E F14 F12 F10
(s) Volumen volume (1)
térgeometria
K E F14 F12 F10
(e) Raumgeometrie solid geometry (10)
természetes szám
K E F14 F12 F10
natürliche Zahl natural number (2)
területA síkidom területe a körvonala által lekerített síkrész nagysága.
K E F14 F12 F10
(r) Flächeninhalt area (6)
tetraéder
K E F14 F12 F10
(s) Tetraeder tetrahedron (4)
tisztán periodikus
K E F14 F12 F10
(1)
tizedfokú egyenlet
K E F14 F12 F10
(1)
tompaszög
K E F14 F12 F10
stumpfer Winkel obtuse angle (1)
többszörös
K E F14 F12 F10
(e) Vielfache multiplier (1)
transzformáció
K E F14 F12 F10
(e) Transformation transformation (6)
trigonometria
K E F14 F12 F10
(e) Trigonometrie trigonometry (1)
trigonometrikus egyenlet
K E F14 F12 F10
trigonometrische Gleichung trigonometric equation (1)
tükrözés
K E F14 F12 F10
(e) Spiegelung reflection (2)
út
K E F14 F12 F10
(r) Weg path (1)
üres gráf
K E F14 F12 F10
kantenloser Graph order-zero graph (1)
üres halmaz
K E F14 F12 F10
leere Menge empty set (1)
valós szám
K E F14 F12 F10
reelle Zahl real number (5)
valószínűségszámítás
K E F14 F12 F10
(e) Wahrscheinlichkeitstheorie probability theory (2)
véges halmaz
K E F14 F12 F10
endliche Menge finite set (1)
végtelen halmaz
K E F14 F12 F10
unendliche Menge infinite set (2)


A felkészüléshez jó kedvet kíván a szoftver kitalálója, fejlesztője és finanszírozója,

Vántus András va Kecskemét, 20/424-89-36

Köszönettel a sok segítségért Báhner Anettnek, Bényei Annának, Borbély Alíznak, Sárik Szilviának, Vári Noéminek, Víg Dorinának, Virág Lucának és Zalán Péternek.

Letöltés Képernyőképek Sajtó Partnereink Kapcsolat

Magyarország középcímere

HISZEK·EGY·ISTENBEN
HISZEK·EGY·HAZÁBAN
HISZEK·EGY·ISTENI·ÖRÖK·IGAZSÁGBAN
HISZEK·MAGYARORSZÁG·FELTÁMADÁSÁBAN
ÁMEN