MatematicA

Érettségi, felvételi és OKTV feladatok a mobilodon

Címkék

Címkék száma = 531

Az app a következő címkékhez kínál feladatokat (gyors keresés: ctrl-F):

ábrázolásA feladat képi megjelenítése.
K E F14 F12 F10
(e) Abbildung graphing
abszcisszaAz első (x) koordináta. A második (y) koordináta az ordináta. A harmadik (z) koordináta az applikáta.
K E F14 F12 F10
(e) Abszisse abscissa
abszolút maximumA legnagyobb érték, amit a függvény felvesz. Nem feltétlen a legnagyobb helyi maximum.
K E F14 F12 F10
globales Maximum absolute maximum
abszolút minimumA legkisebb érték, amit a függvény felvesz. Nem feltétlen a legkisebb helyi minimum.
K E F14 F12 F10
globales Minimum absolute minimum
abszolút szélsőértékAz abszolút maximum vagy az abszolút minimum.
K E F14 F12 F10
globales Extremum absolute extremum
abszolútértékAritmetikában a számegyenesen a valós szám 0-tól való távolsága. Halmaz abszolútértéke a halmaz számossága.
K E F14 F12 F10
(r) Absolutwert absolute value
addíciós tételTrigonometriában a szögösszeg szögfüggvényeinek értékére vonatkozó azonosságok.
K E F14 F12 F10
(r) Additionssatz addition theorem
alakzatSík- vagy térgeometriai objektum. (Síkidom vagy test)
K E F14 F12 F10
(r) Figur figure
alapEgy alakzat azon része, amihez a többi részét viszonyítjuk.
K E F14 F12 F10
(r) Grund base
alapélTest alaplapjának éle.
K E F14 F12 F10
(e) Grundkante base edge
alaphalmazEgyenleteknél az a halmaz, amin az egyenlet megoldásait keressük. Függvényeknél az a halmaz, aminek az elemeihez 0 vagy 1 elemet rendelünk a képhalmazból.
K E F14 F12 F10
(e) Grundmenge domain
alapkörA gúla felszínét alkotó kör. Két egybevágó kör, ami a henger felszínét alkotja.
K E F14 F12 F10
(r) Grundkreis base circle
alaplapTest azon lapja, ami a test típusát meghatározza. Példa: a háromszög alapú gúla alaplapja háromszög, oldallapjai téglalapok.
K E F14 F12 F10
(e) Grundfläche base
alapműveletekAz összeadás, a kivonás, a szorzás és az osztás összefoglaló neve.
K E F14 F12 F10
(e) Grundrechenarten elementary arithmetic
algebraMatematikai szimbólumok és rajtuk értelmezett műveletek összefoglaló neve.
K E F14 F12 F10
(e) Algebra algebra
alkotóA kúp csúcsát az alaplap kerületi pontjával összekötő szakasz. Az alkotók uniója a palást. Ha az alkotók hossza egyenlő, akkor a kúp egyenes.
K E F14 F12 F10
(e) Seitenkante generator
állandóNem változó.
K E F14 F12 F10
konstant constant
állításOlyan kijelentés, aminek igaz vagy hamis az igazságértéke.
K E F14 F12 F10
(e) Aussage statement
alsó határA legnagyobb alsó korlát (infimum).
K E F14 F12 F10
untere Grenze lower limit
alsó korlátEgy számhalmaz felső korlátja egy olyan szám, aminél a halmaz minden eleme nagyobb.
K E F14 F12 F10
untere Schranke lower bound
arányValós szám, ami két, azonos mértékegységben kifejezett mennyiség hányadosa.
K E F14 F12 F10
(s) Verhältnis ratio
árfolyamKét devizanem árfolyama az a szám, hogy az egyikből hányat kell adni a másiknak 1 egységéért. Pl. 1 német márka = 2 osztrák schilling.
K E F14 F12 F10
(r) Kurs exchange rate
átfogóA derékszögű háromszögnek a derékszögével szemközti oldalát átfogónak nevezzük.
K E F14 F12 F10
(e) Hypotenuse hypotenuse
átírás másik számrendszerbeEgy valós szám kifejezése másik számrendszerben. Ugyanaz az érték, másik alak.
K E F14 F12 F10
(e) Umrechnung in anderes Zahlensystem conversion between different number systems
átlagKét vagy több szám számtani közepe.
K E F14 F12 F10
(r) Durchschnitt mean
átlóSokszög vagy test két olyan csúcsát összekötő szakasz, amik között nem vezet él.
K E F14 F12 F10
(e) Diagonale diagonal
átmérőA kör leghosszabb húrja. Olyan szakasz, aminek két végpontja a kör kerületén van, felezőpontja pedig a kör középpontja.
K E F14 F12 F10
(r) Durchmesser diameter
azonosságOlyan kifejezés, ami a változók minden lehetséges értéke mellett igaz.
K E F14 F12 F10
(e) Identität identity
bankárkerekítésA hagyományos kerekítésnél az 5-öt mindig felfelé kerekítjük, ami torzításhoz vezet, hiszen így több számjegyet kerekítünk fel, mint le. A bankákkerekítésnél az 5-öt felváltva kerekítjük fel és le; mindig párosra kerekítünk. Pl. tízesekre kerekítésnél: 5->0, 15->20, 25->20, 35->40 stb.
K E F14 F12 F10
symmetrisches Runden banker's rounding
befogóA derékszögű háromszögnek a derékszöge mellett fekvő oldalait befogóknak nevezzük.
K E F14 F12 F10
(e) Kathete leg
binomKét monom összege (kéttagú polinom).
K E F14 F12 F10
(s) Binom binom
binomiális azonosságÖsszeg négyzete egyenlő a négyzetek és a kétszeres szorzat összegével. Konjugáltak szorzata egyenlő a négyzetek különbségével.
K E F14 F12 F10
binomische Identität binomial identity
binomiális eloszlásVisszatevéses, két kimenetelű mintavétel eloszlása, ha a kihúzás sorrendje is számít.
K E F14 F12 F10
(e) Binomialverteilung binomial distribution
bizonyításAnnak levezetése, hogy egy állítás igaz. Néhány módszer: direkt, indirekt, teljes indukciós bizonyítás, skatulyaelv.
K E F14 F12 F10
(e) Prüfung proof
bővítésHa egy tört számlálóját és nevezőjét is megszorozzuk ugyanazzal a nem nulla számmal (bővítjük), akkor az értéke nem változik, csak az alakja. Pl. közös nevezőre hozásnál használjuk.
K E F14 F12 F10
(s) Erweitern expanding
bruttóA bruttó mennyiség a hasznos (nettó) és az egyéb mennyiség összege. Például egy meggykonzervben a nettó tömeg a meggy tömege, a bruttó tömeg a konzerv teljes tömege. A bruttó fizetésből levonva az adókat, járulékokat, megkapjuk a nettó fizetést, vagyis amit kézhez kapunk.
K E F14 F12 F10
brutto gross
csonkagúlaOlyan gúla, amiből levágtunk egy másik gúlát az alaplappal párhuzamos síkkal.
K E F14 F12 F10
(r) Pyramidenstumpf truncated pyramid
csonkakúpOlyan kúp, amiből levágtunk egy másik kúpot az alaplappal párhuzamos síkkal.
K E F14 F12 F10
(r) Kegelstumpf truncated cone
csökkenőCsökkenő a függvény, ha bármely x1 > x2-re f(x1) < f(x2), vagyis későbbi helyen kisebb értéket vesz fel.
K E F14 F12 F10
fallend decreasing
csúcsSíkidom vagy test azon pontja, ahol élek futnak össze.
K E F14 F12 F10
(s) Eck vertex
deltoidOlyan négyszög, aminek két-két szomszédos oldala egyenlő. "Papírsárkány." Létezik konvex és konkáv deltoid is. Az egyik átlójára mindenképpen szimmetrikus, ez a főátló; a másik a mellékátló.
K E F14 F12 F10
(s) Drachenviereck deltoid
depressziószögA vízszintes alatti szög. Lehajlási szögnek is nevezzük.
K E F14 F12 F10
angle of depression
derékszögAz egyenesszög fele. 90 fokos (fél pí radián vagy 100 újfok).
K E F14 F12 F10
rechter Winkel right angle
derékszögű háromszögOlyan háromszög, aminek legnagyobb szöge derékszög, másik két szöge hegyesszög. A derékszög mellett van a két befogó, szemben az átfogó.
K E F14 F12 F10
rechtwinkliges Dreieck right triangle
derékszögű trapézOlyan trapéz, aminek az egyik szára merőleges a két alapra.
K E F14 F12 F10
rechtwinkliges Trapez right trapezium
deriválásAz a művelet, amivel meghatározzuk egy függvény derivált függvényét.
K E F14 F12 F10
(e) Ableitungsberechnung differentiation
diagramAdatok vizuális, szimbolikus megjelenítése.
K E F14 F12 F10
(s) Diagramm chart
diofantoszi egyenletOlyan egész együtthatós, több ismeretlenes egyenlet, aminek az alaphalmaza az egész számok halmaza (vagy annak valamely részhalmaza).
K E F14 F12 F10
diophantische Gleichung Diophantine equation
diofantoszi egyenletrendszerOlyan egész együtthatós egyenletrendszer, amiben több az ismeretlen, mint az egyenlet, és aminek az alaphalmaza az egész számok halmaza (vagy annak valamely részhalmaza).
K E F14 F12 F10
diophantisches Gleichungssystem system of Diophantine equations
diofantoszi egyenlőtlenségOlyan egész együtthatós, több ismeretlenes egyenlőtlenség, aminek az alaphalmaza az egész számok halmaza (vagy annak valamely részhalmaza).
K E F14 F12 F10
diophantische Ungleichung Diophantine inequality
diszjunkcióLogikai 'megengedő vagy'. A vagy B igaz, ha A igaz vagy B igaz. Hamis, ha mindkettő hamis.
K E F14 F12 F10
(e) Disjunktion disjunction
diszjunkt halmazokKét halmaz diszjunkt, ha metszetük az üres halmaz. (Vagyis nincs közös elemük.)
K E F14 F12 F10
disjunkte Mengen disjoint sets
diszkriminánsKéplet lényegi része. A másodfokú egyenlet megoldóképletében találkozunk vele elsősorban, ahol a diszkrimináns az elsőfokú együttható négyzetének és a másik két együttható négyszeres szorzatának különbsége. Ha pozitív, akkor két valós gyöke van az egyenletnek; ha nulla, akkor kétszeres valós gyöke van; ha negatív, akkor két komplex gyöke van.
K E F14 F12 F10
(e) Diskriminante discriminant
dobókockaHomogén anyagból készült kocka (szabályos hexaéder), aminek 1-től 6-ig számozottak a lapjai. Ezáltal mindegyik érték egyenlő valószínűséggel dobható.
K E F14 F12 F10
(r) Spielwürfel dice
dobótestHomogén anyagból készült szabályos test (szabályos tetraéder hexaéder, oktaéder, dodekaéder vagy ikozaéder), aminek 1-től 4/6/8/12/20-ig számozottak a lapjai. Ezáltal mindegyik érték egyenlő valószínűséggel dobható.
K E F14 F12 F10
polyederförmiger Spielwürfel polyhedral dice
egész szám{1; 2; 3; ...} U {-1; -2; -3; ...} U {0}
K E F14 F12 F10
ganze Zahl integer
egészrészEgy valós szám egészrésze a számnál nem nagyobb legnagyobb egész szám. Pl. [3] = 3; [5,2] = 5; [-2,4] = -3.
K E F14 F12 F10
floor
egybevágóKét geometriai alakzat egybevágó, ha távolságtartó transzformációk (eltolás, forgatás, tükrözés) lineáris kombinációjával egymással fedésbe hozható.
K E F14 F12 F10
kongruent congruent
egyenesAlapfogalom. Egy dimenziós geometriai alakzat. Két, nem egymáson fekvő pont egyértelműen meghatároz egy egyenest. Két, nem párhuzamos sík metszete egyenes.
K E F14 F12 F10
(e) Gerade line
egyenes arányosságKét mennyiség egyenesen arányos, ha hányadosuk állandó. Ha pl. az egyiket duplázzuk, akkor duplája lesz a másik is. Pl. kétszer annyi idő alatt kétszer annyi utat tesz meg állandó sebesség mellett egy autó.
K E F14 F12 F10
direkte Proportionalität direct proportionality
egyenes egyenleteSíkban (vagyis két dimenzióban) olyan két ismeretlenes (x, y) egyenlet, ami felírható Ax + By = C alakban, ahol A, B és C valós számok. Ez az egyenlet pontosan azokra a P(x; y) pontokra azonosság, amik az egyenesen fekszenek. Ld. alakzat egyenlete.
K E F14 F12 F10
(e) Gleichung der Gerade equation of line
egyenesszögAz a szög, amit úgy kapunk, hogy egy egyenesen kijelöljük a szög csúcsát, a szög két szára pedig a csúcsból induló két félegyenes lesznek. Az egyenesszög 180 fokos (pí radián vagy 200 újfok).
K E F14 F12 F10
gestreckter Winkel straight angle
egyenletKét algebrai kifejezés, amik közé egyenlőségjelet teszünk.
K E F14 F12 F10
(e) Gleichung equation
egyenletrendszerEgyenletek halmaza, amiknek egyszerre kell teljesülniük.
K E F14 F12 F10
lineares Gleichungssystem system of equations
egyenlő szárú derékszögű háromszögOlyan derékszögű háromszög, aminek a két befogója egyenlő hosszúságú. Hegyesszögei tehát 45-45 fokosak, az átfogója pedig gyök kettőszöröse a befogóknak.
K E F14 F12 F10
gleichschenklig-rechtwinkliges Dreieck isosceles right triangle
egyenlő szárú háromszögOlyan háromszög, aminek két oldala egyenlő. Ezt a két oldalt szárnak nevezzük, a különböző oldalt pedig alapnak. Az alapon fekvő szögek egyenlők. Ha mindhárom oldal egyenlő, akkor a háromszög egyúttal szabályos is (más néven egyenlő oldalú, és szögei 60-60-60 fokosak).
K E F14 F12 F10
gleichschenkliges Dreieck isosceles triangle
egyenlőségKét mennyiség egyenlő, ha ugyanaz az értékük. Két halmaz egyenlő, ha ugyanazok az elemeik.
K E F14 F12 F10
(e) Gleichung equality
egyenlőtlenségKét algebrai kifejezés, amik közé kisebb /nagyobb / kisebb vagy egyenlő / nagyobb vagy egyenlő jelet teszünk.
K E F14 F12 F10
(e) Ungleichung inequality
egyenlőtlenségrendszerEgyenlőtlenségek halmaza, amiknek egyszerre kell teljesülniük.
K E F14 F12 F10
(e) Ungleichungssystem system of inequality
egységnégyzetOlyan négyzet, aminek oldalai 1 egység hosszúak.
K E F14 F12 F10
(s) Einheitsquadrat unit square
egységsugarú körOlyan kör, aminek sugara 1 egység hosszú.
K E F14 F12 F10
(r) Einheitskreis unit circle
egységvektorOlyan vektor, ami 1 egység hosszú. Szükséges az irányát is megadni, hiszen a vektort nagysága és iránya jellemzi.
K E F14 F12 F10
(r) Einheitsvektor unit vector
egyszerű gráfOlyan gráf, amiben nincsenek többszörös és hurokélek.
K E F14 F12 F10
einfacher Graph simple graph
egyszerűsítésAz a művelet, amikor egy tört számlálóját és nevezőjét is elosztjuk azok egy közös osztójával, ezáltal a tört "szebb" lesz, miközben értéke nem változik. A legegyszerűbb (tovább nem egyszerűsíthető) alakot akkor kapjuk, ha a legnagyobb közös osztóval egyszerűsítünk. Egyszerűsítésnek hívjuk azt is, amikor egy egyenletet osztunk el az együtthatók közös osztójával.
K E F14 F12 F10
(s) Kürzen simplification
élSokszög két csúcsát összekötő olyan szakasz, ami teljes egészében a kerület része. Test esetében élnek nevezzük azt a szakaszt, ami két lapjának találkozása.
K E F14 F12 F10
(e) Kante edge
elégséges feltételA elégséges feltétele B-nek, ha A igaz voltából következik, hogy B is igaz. Például annak, hogy egy szám páros, elégséges feltétele az, hogy osztható 10-zel. (Elégséges, de nem szükséges feltétele.)
K E F14 F12 F10
hinreichende Bedingung sufficient condition
elhanyagolásKisebb mennyiségeket, amik nem befolyásolják jelentősen a végeredményt, kihagyunk a számításunkból, hogy az sokkal gyorsabb/egyszerűbb/rövidebb/követhetőbb legyen.
K E F14 F12 F10
(e) Vernachlässigung neglection
ellentettEgy szám ellentettje a mínusz egyszerese.
K E F14 F12 F10
entgegengesetzt inverse
elmozdulásAz elmozdulás egy mozgás kezdőpontja és cégpontja közötti távolság. Így például ha valaki fut egy kört a futópályát, akkor bár 400 méter utat tesz meg, az elmozdulása nulla lesz.
K E F14 F12 F10
(r) Weg move
eloszlásOlyan függvény, ami a valószínűségi változó függvényéhez hozzárendeli a lehetséges kimenetelek gyakoriságát.
K E F14 F12 F10
(e) Verteilung distribution
elsőfokú függvényOlyan függvény, ahol a hozzárendelési szabály jobb oldalán elsőfokú polinom van. Képe nem vízszintes (és nem is függőleges - az nem függvény képe) egyenes. (Lineáris, de nem konstans - azaz nulladfokú - függvény.)
K E F14 F12 F10
lineare Funktion linear function
eltelt időA záró és a kezdő időpont különbsége.
K E F14 F12 F10
verstrichene Zeit elapsed time
eltolásTávolságtartó geometriai transzformáció, ahol a forrásalakzat minden pontjától ugyanolyan irányban és távolságra van a képalakzat megfelelő pontja. Az eltolást tehát egy vektorral tudjuk leírni.
K E F14 F12 F10
(e) Verschiebung translation
érintési pontHa két alakzatnak egyetlen közös pontja van, akkor ebben a pontban érintik egymást.
K E F14 F12 F10
(r) Berührungspunkt tangential point
érintőAz érintő egy olyan egyenes (szakasz), aminek pontosan egy közös pontja (érintési pont) van egy adott alakzattal. Egy kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra.
K E F14 F12 F10
(e) Tangente tangent line
érintőnégyszögOlyan négyszög, aminek minden oldala egy kör érintője; van tehát beírható köre. Ld. érintőnégyszögek tétele.
K E F14 F12 F10
(s) Tangentenviereck tangential quadrilateral
érintőszakaszOlyan szakasz, aminek egy adott alakzattal pontosan egy közös pontja van, és ez a pont nem a szakasz végpontja.
K E F14 F12 F10
(e) Tangentenstrecke tangent line segment
érintőtrapézOlyan trapéz, aminek van beírt köre; így minden oldala ennek a körnek érintője.
K E F14 F12 F10
(s) Tangententrapez tangential trapezium
értékkészletEgy függvény értékkészlete az a halmaz, ami pontosan a függvény által felvett értékeket tartalmazza.
K E F14 F12 F10
(e) Zielmenge range
értéktáblázatEgy függvény értéktáblázata olyan két soros táblázat, aminek az első sorában adott helyek (x értékek) vannak, alattuk pedig az ezen a helyen felvett f(x) függvényértékek.
K E F14 F12 F10
(e) Wertetabelle function table
értelmezési tartományFüggvények esetében az alaphalmaznak az a részhalmaza, aminek minden eleméhez hozzárendeltük a képhalmaz valamelyik elemét.
K E F14 F12 F10
(e) Definitionsmenge domain
eseményAz eseménytér egy nem üres részhalmaza.
K E F14 F12 F10
(s) Ereignis event
eseménytérEgy kísérlet összes lehetséges kimenetelének halmaza.
K E F14 F12 F10
(r) Ergebnisraum sample space
exponenciális egyenletOlyan egyenlet, ahol az ismeretlen a kitevőben van.
K E F14 F12 F10
(e) Exponentialgleichung exponential equation
exponenciális egyenlőtlenségOlyan egyenlőtlenség, ahol az ismeretlen a kitevőben van.
K E F14 F12 F10
(e) Exponentialungleichung exponential inequality
exponenciális függvényOlyan (szigorúan monoton) függvény, ahol az ismeretlen a kitevőben van.
K E F14 F12 F10
(e) Exponentialfunktion exponential function
exponenciális kifejezésOlyan algebrai kifejezés, ahol az ismeretlen kitevőben van.
K E F14 F12 F10
exponentialer Term exponential term
faÖsszefüggő, körmentes gráf. Más néven fagráf. Az élek száma mindig 1-gyel kisebb, mint a csúcsok száma. Hierarchia ábrázolására alkalmas (pl. katonai, pl. fájlrendszer). Úgy szoktuk felrajzolni, hogy a gyökérelem felülre kerül, majd a gyerekeket mindig a szülő alá rajzoljuk. Annak a pontnak, aminek már nincs gyereke, levél a neve.
K E F14 F12 F10
(r) Baum tree
faktoriálisTermészetes számokon értelmezett művelet. 0! = 1; 1! = 1; n! = n*(n-1)!, vagyis úgy kapjuk egy pozitív egész szám faktoriálisát, hogy összeszorozzuk a számnál nem nagyobb összes pozitív egész számot.
K E F14 F12 F10
(e) Fakultät factorial
félegyenesHa egy egyenesen felveszünk egy pontot, akkor a ponttól az egyenesen valamelyik irányban lévő összes pont egy félegyenest alkot. Nyílt a félegyenes, ha nem része az adott pont; különben zárt.
K E F14 F12 F10
(e) Halbgerade ray
felezőpontEgy szakasz felezőpontja a szakasz azon pontja, ami a két végponttól egyenlő távolságra van.
K E F14 F12 F10
(r) Mittelpunkt midpoint
félgömbA gömböt egy, a középpontján átmenő sík két félgömbre osztja.
K E F14 F12 F10
(e) Halbkugel hemisphere
félkörA kört az átmérője két félkörre osztja.
K E F14 F12 F10
(r) Halbkreis semicircle
félsíkA síkot egy rajta fekvő egyenes két félsíkra oszt. Nyílt a félsík, ha nem számítjuk hozzá az egyenes pontjait; különben zárt.
K E F14 F12 F10
(e) Halbebene half-plane
felső határA legkisebb felső korlát (szuprémum).
K E F14 F12 F10
obere Grenze upper limit
felső korlátEgy számhalmaz felső korlátja egy olyan szám, aminél a halmaz minden eleme kisebb.
K E F14 F12 F10
obere Schranke upper bound
felszínEgy test határoló felülete.
K E F14 F12 F10
(e) Oberfläche surface area
féltérA teret egy sík két féltérre oszt. Nyílt a féltér, ha nem számítjuk hozzá a sík pontjait; különben zárt.
K E F14 F12 F10
(r) Halbraum half-space
felületAlapfogalom. Egy test "héja", legkülső pontjainak összessége.
K E F14 F12 F10
(e) Oberfläche surface
fokSzögmérésnél használt mértékegység. Az egyenesszög 180 fokos; minden más szög ennek arányos része fokban kifejezve..
K E F14 F12 F10
(r) Grad degree
fokszámEgy gráf pontjának fokszáma a pontba (-ból) vezető élek száma.
K E F14 F12 F10
(r) Grad degree
fókuszpontLásd: gyújtópont.
K E F14 F12 F10
(r) Fokuspunkt focal point
folytonos függvényOlyan függvény, aminek minden pontjára igaz, hogy ha egy "kicsit" megyünk arrébb a görbén, akkor a függvényérték is csak "egy kicsit" változik. Szükséges feltétel: a függvény értelmezési tartománya folytonos.
K E F14 F12 F10
stetige Funktion continous function
folytonosságLd. folytonos függvény.
K E F14 F12 F10
(e) Stetigkeit continuity
fordított arányosságKét mennyiség fordítottan arányos, ha szorzatuk állandó. Ha pl. az egyiket duplázzuk, akkor a fele lesz a másik. Pl. kétszer akkora átlagsebességgel fele annyi idő alatt érünk oda.
K E F14 F12 F10
reziproke Proportionalität inverse proportionality
forgáshengerLd. egyenes körhenger.
K E F14 F12 F10
(r) Zylinder cylinder
forgáskúpForgáskúpot úgy kapunk, ha egy derékszögű háromszöget megforgatunk az egyik befogója körül.
K E F14 F12 F10
(r) Kegel cone
forgásszimmetriaEgy geometriai alakzat forgásszimmetrikus, ha egy középpont körül 0-nál nagyobb, 360 foknál kisebb szögben elforgatva önmagába tudjuk átvinni az alakzatot.
K E F14 F12 F10
(r) Drehsymmetrie rotation symmetry
forgásszögOlyan szög, aminek iránya is van. Ez az irány óramutató járása szerinti (negatív) vagy óramutató járásával ellentétes (pozitív) lehet. Forgásszög például a +30 vagy a -60 fokos szög.
K E F14 F12 F10
(r) Drehwinkel angle of rotation
forgástengelyEgyenes, ami körül egy alakzatot megforgatunk.
K E F14 F12 F10
(e) Drehungsachse rotation axis
forgástestOlyan test, amit egy tengely körül 0 foknál nagyobb, 360 foknál kisebb szöggel megforgatva önmagába tudunk átvinni.
K E F14 F12 F10
(r) Rotationskörper solid of revolution
forgatásRögzítünk egy O pontot, ez lesz a forgatás középpontja. Rögzítünk egy forgásszöget is, ez lesz a forgatás szöge. O képe önmaga lesz. A többi P pont képe az a P' pont lesz, amire PO = P'O és a POP' szög egyenlő a forgatás forgásszögével. A forgatás távolságtartó tehát transzformáció, így az alakzat és képe egybevágó.
K E F14 F12 F10
(e) Rotation rotation
független eseményKét esemény független, ha semelyikük bekövetkezte vagy be nem következte nincs hatással a másik bekövetkeztének valószínűségére. Példa: esik az eső holnap, ötösöm lesz a lottón a héten.
K E F14 F12 F10
unabhängiges Ereignis independent event
függőlegesA Földön a gravitációs erő iránya (fel-le). Koordinátageometriában szokás szerint az értéktengely (2D-ben y, 3D-ben z) tengely iránya.
K E F14 F12 F10
senkrecht vertical
függvényEgyértelmű hozzárendelés.
K E F14 F12 F10
(e) Funktion function
függvény meneteMás szóval monotonitása. Adott intervallumon vagy a teljes értelmezési tartományon vizsgáljuk. Szigorúan monoton növekvő, ha későbbi helyen nagyobb értéket vesz fel (x1 < x2-re f(x1) < f(x2). Konstans, ha minden helyen ugyanazt az értéket veszi fel. Szigorúan monoton csökkenő, ha későbbi helyen kisebb értéket vesz fel, vagyis x1 < x2-re f(x1) > f(x2). A monotonitás nem szigorú, ha az egyenlőséget is megengedjük. Példák szigorúan monoton függvényekre: gyökfüggvény, exponenciális függvény, logaritmusfüggvény, páratlan polinomfüggvény.
K E F14 F12 F10
monotonity of function
függvényanalízisFüggvények legfontosabb tulajdonságainak vizsgálata. Tipikusan: értelmezési tartomány, értékkészlet, folytonosság, szakadás, periodicitás, paritás, tengelymetszetek (y-nal és x-szel: utóbbiak a zérushelyek), szélsőértékek, menet (monotonitás), inflexiós pontok, görbület (konvexitás).
K E F14 F12 F10
(e) Funktionentheorie theory of functions
függvények különbségeLd. függvények hányadosa, értelemszerűen.
K E F14 F12 F10
(e) Differenz den Funktionen difference of functions
függvények összegeLd. függvények hányadosa, értelemszerűen.
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Funktionen sum of functions
függvények szorzataLd. függvények szorzata, értelemszerűen.
K E F14 F12 F10
(s) Produkt von Funktionen product of functions
függvényértékA függvény értéke adott x0 pontban az az érték, amit úgy kapunk, hogy a függvény hozzárendelési szabályába x helyére behelyettesítve kiszámolunk. Jele: f(x0).
K E F14 F12 F10
(r) Funktionswert function value
függvénygörbeAz a görbe, amit úgy kapunk, hogy egy derékszögű koordinátarendszerben felvesszük az összes P(x, f(x)) pontot. (Egyváltozós függvény esetén.)
K E F14 F12 F10
(r) Funktionsgraph graph of a function
geometriaGörög jelentése: földmérés (Geo - Föld, metria - mérés). A matematikának a tér és a sík viszonyaival, testekkel, síkidomokkal foglalkozó ága.
K E F14 F12 F10
(e) Geometrie geometry
gömbA gömb a térben egy adott ponttól - a gömb középpontjától - egyenlő távolságra lévő pontok halmaza. Ez a távolság a gömb sugara (R).
K E F14 F12 F10
(e) Kugel sphere
gömbbe írható kockaMinden gömbbe végtelen sokféle kocka írható, mert minden kockának (és más szabályos testnek) van köré (és be-)írható gömbje.
K E F14 F12 F10
inscribed cube of circle
gömbszeletEgy gömböt egy síkkal elmetszve két gömbszeletet kapunk.
K E F14 F12 F10
(s) Kugelsegment spherical cap
görbeFolytonos vonal. Véges és végtelen is lehet.
K E F14 F12 F10
(r) Graph graph
gráfAdatok és azok közötti kapcsolatok szabványos ábrázolása. Pontok (csúcsok) és őket összekötő élek halmaza.
K E F14 F12 F10
(r) Graph graph
grafikonKét dimenziós függvénygörbe, amit jellemzően egy (vagy több) időben változó mennyiség ábrázolására használnak. Jellemzően csak az első, ritkábban az első és a negyedik síknegyedben történik csak az ábrázolás.
K E F14 F12 F10
(r) Graph graph
grafikus megoldásEgy egyismeretlenes egyenlet grafikus megoldásán azt értjük, hogy az ismeretlenhez (x-hez) hozzárendelve a bal és a jobb oldalt két függvényt felírunk, azokat ábrázoljuk, és a metszéspontjaik x koordinátái lesznek az egyenlet megoldásai. Az egyenletet tehát f(x) = g(x) alakban képzeljük el. Ez a módszer egyenlőtlenségekre, egyenlet- és egyenlőtlenségrendszerekre is működik észszerű kiterjesztéssel.
K E F14 F12 F10
grafische Lösung graphic solution
gúlaOlyan test, aminek alaplapja sokszög, csúcsa egy nem az alaplapon fekvő pont, palástját pedig azok a háromszögek alkotják, amiknek egyik csúcsa a gúla csúcsa, szemközti oldala pedig az alaplap éle.
K E F14 F12 F10
(e) Pyramide pyramid
gyakoriságEgy esemény gyakorisága annak a száma, hogy hányszor következett be az esemény.
K E F14 F12 F10
frequency
gyökEgy szám második gyöke az a szám, aminek második hatványa az eredeti szám. Hasonlóan a többi pozitív egész számra. Egyenlet gyöke (más néven megoldása) az a szám, amit az ismeretlen helyére helyettesítve azonosságot kapunk.
K E F14 F12 F10
(e) Wurzel root
gyökfüggvényOlyan függvény, ami a változót valahányadik gyök alatt adja vissza.
K E F14 F12 F10
(e) Wurzelfunktion root function
gyökök számaEgy egyenlet megoldásainak száma. n-edfokú polinomegyenletnek n komplex gyöke van; valós gyöke legfeljebb n darab. Másodfokú egyenletnek két különböző valós gyöke van, ha diszkriminánsa pozitív; kétszeres valós gyöke van, a diszkriminánsa nulla; nincs valós gyöke, ha diszkriminánsa negatív.
K E F14 F12 F10
(e) Anzahl der Lösungen number of roots
gyújtópontLd. fókuszpont.
K E F14 F12 F10
(r) Brennpunkt focal point
halmazAlapfogalom. Valamilyen egyértelmű tulajdonsággal bíró, abban megegyező, elemek csoportja. Ugyanaz az elem nem szerepelhet többször egy halmazban. Az elemek között nincs sorrend vagy hierarchia.
K E F14 F12 F10
(e) Menge set
halmaz elemeOlyan elem, ami a halmaz része.
K E F14 F12 F10
(s) Element der Menge member of a set
halmaz komplementereKiegészítő halmaz. Az A halmaz komplementere az univerzumnak pontosan azokat az elemeit tartalmazza, amik nincsenek A-ban, vagyis A komplementere az U\A halmaz.
K E F14 F12 F10
(s) Komplement der Menge (absolute) complement of set
halmaz számosságaVéges halmaz esetén a halmaz elemeinek száma. Ha nem véges egy halmaz számossága, akkor megszámlálhatóan vagy megszámlálhatatlanul végtelen. Megszámlálhatóan végtelen egy halmaz számossága, ha sorszámozni tudjuk minden elemét. Ilyen például a prím-, a természetes, az egész vagy a racionális számok halmaza. Megszámlálhatatlanul végtelen számosságú például a valós számok vagy egy körlap pontjainak halmaza.
K E F14 F12 F10
(e) Mächtigkeit von Menge cardinality of set
halmazok Descartes-szorzataAz összes lehetséges olyan elempár halmaza, aminek az egyik tagja az egyik, a másik tagja a másik halmaz eleme.
K E F14 F12 F10
Kartesisches Produkt von Mengen Cartesian product of sets
halmazok különbségeA és B halmaz különbsége az az A\B (e.: A-ból B) halmaz, amiben A mindazon elemei vannak benne, amik nem elemei B-nek.
K E F14 F12 F10
(e) Differenzmenge difference of sets
halmazok metszeteKét halmaz metszetében azok közös elemei vannak. Ha a két halmaznak nincs közös eleme, akkor metszetük az üres halmaz, más szóval a két halmaz diszjunkt. A logikai ÉS kapcsolatnak felel meg (konjunkció).
K E F14 F12 F10
(e) Schnittmenge intersection of sets
halmazok szimmetrikus különbségeKét halmaz szimmetrikus különbsége az uniójuk és a metszetük különbsége. Azok az elemek vannak tehát benne, amik pontosan az egyik halmaz elemei.
K E F14 F12 F10
symmetrische Differenz symmetric difference
halmazok uniójaKét halmaz uniójában azok az elemek vannak, amik legalább az egyikben benne vannak. A logikai MEGENGEDŐ VAGY kapcsolatnak felel meg.
K E F14 F12 F10
(e) Vereinigungsmenge union of sets
hálóEgy test hálója a felszínének síkba kiterített alakja. A sokszögek által határolt testeknek van hálója, de például egy gömbnek nincsen.
K E F14 F12 F10
(s) Netz net
hamisHamis egy állítás, ha nem igaz.
K E F14 F12 F10
falsch false
hányadosAz osztás művelet eredménye. Mértani sorozat hányadosa a mindenkori következő és az azt megelőző elem hányadosa.
K E F14 F12 F10
(r) Quotient quotient
harmadfokú egyenletOlyan egyenlet, aminek nullára redukált alakjában a másik oldalon harmadfokú polinom áll.
K E F14 F12 F10
kubische Gleichung cubic equation
harmadfokú függvényOlyan függvény, aminek a hozzárendelési szabályában egy harmadfokú polinom van.
K E F14 F12 F10
kubische Funktion cubic function
harmadfokú görbeHarmadfokú függvény görbéje.
K E F14 F12 F10
kubisches Graph cubic graph
harmadfokú polinomOlyan polinom, amiben szerepel az ismeretlen a harmadik hatványon, de magasabb fokon nem.
K E F14 F12 F10
kubisches Polynom cubic polynom
harmadolópontAz a P pontja egy AB szakasznak, amire AP = 2BP vagy BP = 2AP.
K E F14 F12 F10
trisecting point
harmonikus középValahány szám harmonikus közepét úgy kapjuk, hogy a számukat elosztjuk a számok reciprokösszegével. Pl. H(2; 8) = 3,2.
K E F14 F12 F10
harmonisches Mittel harmonic mean
háromszögOlyan sokszög, aminek három csúcsa (és három oldala) van. Minden háromszög konvex.
K E F14 F12 F10
(s) Dreieck triangle
háromszög alapú hasábOlyan hasáb, aminek alaplapjai háromszögek.
K E F14 F12 F10
dreiseitiges Prisma triangular prism
háromszög köré írható körAz a kör, ami átmegy a háromszög csúcsain. O középpontja a háromszög oldalfelező merőlegeseinek metszéspontja, sugara pedig r = AO = BO = CO.
K E F14 F12 F10
(r) Umkreis des Dreiecks circumscribed circle of triangle
háromszög-egyenlőtlenségA háromszög bármelyik két oldalhosszának összege nagyobb kell, hogy legyen a harmadikénál. Különben nem fogná át a leghosszabb oldal a másik kettőt.
K E F14 F12 F10
(e) Ungleichung des Dreiecks triangle inequality
háromszögbe írható körAz a kör, ami érinti belülről a háromszög minden oldalát. Középpontja a szögfelezők metszéspontja, sugara a középpont és az oldalak távolsága.
K E F14 F12 F10
Inkreis des Dreiecks inscribed circle of triangle
háromszögbe írható téglalapOlyan téglalap, aminek minden csúcsa a háromszög oldalán van. Végtelen sok ilyen van.
K E F14 F12 F10
(s) Rechteck im Dreieck inscribed rectangle of triangle
hasábOlyan test, amit két párhuzamos, egybevágó sokszög (alaplapok) és a közöttük húzódó paralelogrammák (oldallapok) alkotnak. Térfogatuk az alaplap területének (alapterület) és a magasságuknak (az alaplapok síkjának távolsága) szorzata.
K E F14 F12 F10
(s) Prisma prism
hasonlóságKét alakzat hasonló, ha középpontos hasonlósággal és távolságtartó geometriai transzformációk lineáris kombinációjával egymásba vihetők.
K E F14 F12 F10
(e) Ähnlichkeit similarity
hasonlóság arányaA képalakzat és a forrásalakzat megfelelő szakaszainak aránya középpontos hasonlósági transzformáció esetén.
K E F14 F12 F10
(s) Verhältnis der Ähnlichkeit similarity ratio
határSzámhalmaz alsó/felső határa (infimum/szuprémum) a halmaz legnagyobb alsó / legkisebb felső korlátja.
K E F14 F12 F10
(e) Grenze limit
határértékEgy függvény határértéke a végtelenben az az érték, hogy bármilyen kicsi, adott környezethez létezik olyan hely, hogy onnantól a függvényérték mindig a határérték ezen környezetén belül van.
K E F14 F12 F10
(r) Grenzwert limit of a sequence
hatszögOlyan sokszög, aminek hat csúcsa (és oldala) van.
K E F14 F12 F10
(s) Sechseck hexagon
hatszög alapú gúlaOlyan gúla, aminek alaplapja hatszög.
K E F14 F12 F10
sechseitige Pyramide hexagonal pyramid
hatványEgy valós szám (alap) pozitív egész hatványát (kitevő) úgy kapjuk, hogy az alapot annyiszor szorozzuk össze önmagával, amennyi a kitevő.
K E F14 F12 F10
(e) Potenz power
hatványozásA hatványozás a szám önmagával való ismételt összeszorzása. Hasonló, mint ahogy a szorzás az ismételt összeadást jelenti.
K E F14 F12 F10
(s) Potenzieren exponentiation
hegyesszögA nullszögnél nagyobb, a derékszögnél kisebb szög.
K E F14 F12 F10
spitzer Winkel acute angle
hegyesszögű háromszögOlyan háromszög, aminek minden szöge hegyesszög.
K E F14 F12 F10
spitzwinkliges Dreieck acute triangle
helyiértékEgy egész számban a számjegyek helyiértéke jobbról sorban haladva a számrendszer alapszámának mindig 1-gyel növekvő hatványa a 0.-tól kezdve. (A tizedesvessző után ugyanígy tovább a -1. hatványtól.) Pl. tízes számrendszerben jobbról kezdve egyes, tízes, százas stb. helyiértékek következnek.
K E F14 F12 F10
(r) Stellenwert position
helyvektorEgy pont helyvektora az origóból a pontba mutató vektor. Koordinátái tehát megegyeznek a pont koordinátáival.
K E F14 F12 F10
(r) Ortsvektor position vector
hengerOlyan test, amit két egymással párhuzamos és egybevágó görbe és a megfelelő pontjaik összekötésével kapott palást határol. Térfogata az alapterület és a magasság szorzata.
K E F14 F12 F10
(r) Zylinder cylinder
Hérón-képletHáromszög területét tudjuk vele kiszámolni. Ha a félkerületet (semiperimeter) s-sel jelöljük, akkor a háromszög területét úgy kapjuk, hogy gyököt vonunk az s(s-a)(s-b)(s-c) szorzatból. Húrnégyszög területe az (s-a)(s-b)(s-c)(s-d) szorzat négyzetgyöke.
K E F14 F12 F10
(r) Satz des Heron Heron formula
homorúszög180 fokosnál nagyobb, 360 fokosnál kisebb szög. Más néven konkáv szög.
K E F14 F12 F10
hohler Winkel
hosszEgy szakasz hossza a szakasz két végpontja közötti távolság. SI-mértékegysége a méter.
K E F14 F12 F10
(e) Länge length
hozzárendelési szabályEgyértelmű leírása annak, hogy egy halmaz elemeihez milyen objektumokat rendelünk.
K E F14 F12 F10
(e) Zuordnungsvorschrift rule of assignment
húrEgy körvonal két különböző pontját összekötő szakasz. A leghosszabb húr az átmérő.
K E F14 F12 F10
(e) Sehne chord
húrnégyszögOlyan négyszög, aminek minden oldala egy kör húrja, vagyis van a négyszögnek köré írható köre. Húrnégyszög kerülete: ld. Hérón-képlet. Ld. húrnégyszögek tétele.
K E F14 F12 F10
(s) Sehnenviereck cyclic quadrilateral
húrtrapézOlyan trapéz, ami egyúttal húrnégyszög. Szárai egyenlők, így egy alapon fekvő szögei is egyenlők.
K E F14 F12 F10
symmetrisches Trapez symmetric trapezium
időA folyamatos változás kísérője.
K E F14 F12 F10
(e) Zeit time
igazNem hamis.
K E F14 F12 F10
richtig true
igaz-hamisOlyan kérdés, amire csak "igen" vagy "nem" választ adható.
K E F14 F12 F10
richtig-falsch true-false
implikációLogikában a "ha P, akkor Q" szerkezet. Jele: P->Q. A P a premissza (előtag), a Q a konklúzió (utótag). Igaz, ha Q igaz vagy P hamis; különben hamis. Példa: ha ötöst kapsz matematikából, elviszlek gokartozni. Teljesül az ígéret, ha elviszi gokartozni (ha ötös volt, ha nem), vagy ha nem ötös a matematika (ha elviszi, ha nem). Becsapás, ha ötös lett a matematika, mégsem viszi el gokartozni.
K E F14 F12 F10
(e) Implikation implication
inflációPénzromlás. Természetes és egy határon belül kívánatos jelenség a piacgazdaságban, hogy az áruk és szolgáltatások árai folyamatosan drágulnak.
K E F14 F12 F10
(e) Inflation inflation
inflexiós pontAz a pont, ahol a függvénygörbe konvexről konkávra vagy konkávról konvexre vált. Ott van inflexiós pont, ahol a második derivált értéke nulla.
K E F14 F12 F10
(r) Wendepunkt inflection point
integrálásA deriválás ellentett művelete. A függvénygörbe alatti terület kiszámítására használjuk.
K E F14 F12 F10
(e) Integralrechnung integration
intervallumSzigorúan monoton számhalmaz a két végpontjával (zártan vagy nyíltan) megadva.
K E F14 F12 F10
(s) Intervall interval
irányított gráfOlyan gráf, aminek az élei egyirányú kapcsolatot is jelölhetnek. Nyíllal jelezzük az irányt az él végén.
K E F14 F12 F10
gerichteter Graph directed graph
irracionális számIrracionális az a szám, ami valós, de nem racionális.
K E F14 F12 F10
irrationale Zahl irrational number
ívHa a körvonalon két pontot felveszünk, akkor velük a körvonalat két körívre osztottuk.
K E F14 F12 F10
(r) Bogen arc
izolált csúcsOlyan csúcsa a gráfnak, aminek fokszáma nulla.
K E F14 F12 F10
isolierter Knot isolated vertex
játék
K E F14 F12 F10
(s) Spiel game
kamatA pénz azonnali rendelkezésre állásának ára. Ha 100 ezer forintot adok neked kölcsön 3%-os éves kamatra, akkor 103 000 forintot kell egy év múlva visszafizetned. Ebből 100 000 forint volt a tőke, 3000 forint a kamat, 3% a kamatláb.
K E F14 F12 F10
(r) Zins interest
kamatlábLd. kamat.
K E F14 F12 F10
(r) Zinssatz interest rate
kamatos kamatKamatos kamat alatt azt értjük, amikor a kamatozási periódus után nem vesszük ki a kamatot, hanem a tőkével együtt benthagyjuk, így a következő ciklusban már az is kamatozni fog. 100 000 forint tőke 3%-os kamatos kamattal két év alatt 100 000 * 1,03 * 1,03 = 106 090 forintra nő.
K E F14 F12 F10
(r) Zinseszins compound interest
kerekítésEgy szám végét elhagyjuk vagy kinullázzuk, miközben az azelőtti utolsó számjegyet meghagyjuk vagy 1-gyel megnöveljük. A kerekítés értelme a szám rövidítése, olvashatóságának növelése.
K E F14 F12 F10
(e) Rundung rounding
kerületSíkidom kerülete a határoló görbe hossza.
K E F14 F12 F10
(r) Umfang perimeter
két pont távolságaA két pontot összekötő szakasz hossza.
K E F14 F12 F10
(r) Abstand zweier Punkte distance between two points
kettes számrendszerAz a számrendszer, aminek a 2 az alapszáma, vagyis a helyiértékek a 2 hatványai, a lehetséges számjegyek pedig a 0 és az 1. Latinosan bináris számrendszer.
K E F14 F12 F10
(s) Dualsystem binary number system
kifejezés
K E F14 F12 F10
(r) Ausdruck expression
kitérő egyenesekKét egyenes kitérő, ha nincsenek közös síkban. (Nem metszik egymást, és nem is párhuzamosak.)
K E F14 F12 F10
windschiefe Geraden skew lines
kitérő egyenesek távolságaMegkeressük azt az egyenest, ami merőleges mindkettőre. A távolság annak a szakasznak a hossza, amit ebből az egyenesből vág le a két eredeti.
K E F14 F12 F10
(r) Abstand windschiefer Geraden distance between skew lines
kitevőHatványozásnál az a szám, ahányszor az alapot összeszorozzuk önmagával.
K E F14 F12 F10
(r) Exponent exponent
kockaOlyan szabályos térelem, aminek hat lapja van, és mind a hat lapja négyzet. Nyolc csúcsa és 12 éle van. A kocka speciális téglatest.
K E F14 F12 F10
(r) Würfel cube
kollineáris pontokOlyan pontok, amik egy egyenesen fekszenek.
K E F14 F12 F10
kollineare Punkte collinear points
kombinációEgy halmaz ismétlés nélküli kombinációi a halmaz részhalmazai.
K E F14 F12 F10
(e) Kombination combination
kombinatorikaVéges halmaz elemeinek csoportosításával, kiválasztásával, sorba tételével foglalkozó matematikai ág.
K E F14 F12 F10
(e) Kombinatorik combinatory
komplementer esemény valószínűségeÚgy kapjuk, hogy 1-ből kivonjuk az eredeti esemény valószínűségét.
K E F14 F12 F10
(e) Wahrscheinlichkeit des komplemantären Ereignisses probability of complementer event
koncentrikus körökKözös középpontú körök
K E F14 F12 F10
konzentrische Kreise concentric circles
konjunkcióA logikai ÉS kapcsolat. A és B igaz, ha mindkettő igaz; különben hamis.
K E F14 F12 F10
(e) Konjunktion logical conjunction
konkávKonkáv, vagyis homorú egy alakzat, ha nem konvex.
K E F14 F12 F10
konkav concave
konstans sorozatOlyan sorozat, aminek minden tagja egyenlő.
K E F14 F12 F10
konstante Folge constant sequence
konvergenciaLd. konvergens.
K E F14 F12 F10
(e) Konvergenz convergence
konvexEgy alakzat konvex (magyarul domború), ha minden, az alakzat két belső pontját összekötő szakasz egésze az alakzat belsejében van. (Alulról nézve) konvex egy függvénygörbe, ha "U" alakú ("megáll benne a víz" / "mosolyog").
K E F14 F12 F10
konvex convex
konvex négyszögOlyan négyszög, ami konvex.
K E F14 F12 F10
konvexes Viereck convex quadrilateral
konvexitásAz a tulajdonsága egy alakzatnak, hogy konvex-e.
K E F14 F12 F10
(e) Konvexität convexity
koordinátaA Descartes-féle derékszögű koordinátarendszerben a pontnak az egyes tengelyektől vett távolsága. Ld. abszcissza, ordináta, applikáta.
K E F14 F12 F10
(e) Koordinate coordinate
koordináta-rendszer
K E F14 F12 F10
(s) Koordinatensystem coordinate system
koordinátageometria
K E F14 F12 F10
analytische Geometrie analytic geometry
koordinátatengely
K E F14 F12 F10
(e) Koordinatenachse coordinate axis
korlátosságEgy halmaz korlátos, ha létezik alsó és felső korlátja is.
K E F14 F12 F10
(e) Beschränkheit boundedness
koszekánsDerékszögű háromszögben a hegyesszög koszekánsa az átfogónak és a szemközti befogónak a hányadosa, vagyis a szinusz reciproka.
K E F14 F12 F10
(r) Kosekans cosecant
koszinuszDerékszögű háromszögben a hegyesszög koszinusza a szomszédos befogónak és az átfogónak a hányadosa.
K E F14 F12 F10
(r) Kosinus cosine
koszinusztételA koszinusztétel szerint általános háromszögben igaz, hogy az egyik oldal négyzetösszege egyenlő a másik két oldal négyzetösszegének és a másik két oldalnak, valamint a bezárt szögük koszinuszának kétszereres szorzatának különbségével.
K E F14 F12 F10
(r) Kosinussatz cosine theorem
kotangensDerékszögű háromszögben a hegyesszög kotangense a szomszédos és a szemközti befogónak a hányadosa. A tangens reciproka, a szinusz és a koszinusz hányadosa.
K E F14 F12 F10
(r) Kotangens cotangent
köbösszegSzámok köbösszege a számok köbeinek összege.
K E F14 F12 F10
kubische Summe cubic sum
köbszámOlyan egész szám, ami egy másik egész szám köbe (vagyis harmadik hatványa). Az első néhány nemnegatív köbszám (ellentettjük is köbszám): 0; 1; 8; 27; 64; 125 stb.
K E F14 F12 F10
kubische Zahl cubic number
körKör alatt szövegkörnyezettől függően a körvonalat vagy a körlapot értjük.
K E F14 F12 F10
(r) Kreis circle
kör a gráfbanKülönböző élek és pontok olyan csatlakozó sorozata, aminek a kezdőpontja megegyezik a végpontjával.
K E F14 F12 F10
(r) Zyklus des Graphes circuit in graph
kör egyenleteOlyan kétismeretlenes, mindkét ismeretlenre másodfokú egyenlet, ami bármely olyan pont koordinátáit behelyettesítve azonosság, ami a körvonalon van, és hamis azokra, amik nincsenek rajta. Ld. alakzat egyenlete.
K E F14 F12 F10
(e) Gleichung des Kreises equation of circle
körcikkKét sugár és az általuk meghatározott valamelyik körív által közrezárt síkidom.
K E F14 F12 F10
(r) Kreissektor sector
kördiagramArányok szemléltetésére való diagramtípus, ahol a rész/egész aránynak felel meg az őt ábrázoló körcikk középponti szöge/teljesszög arány. Pl. az egynegyed arányú részt 90 fokos középponti szögű körcikk szemlélteti. 12 órától szoktuk kezdeni az ábrázolást, és felváltva használunk sötét és világos színeket.
K E F14 F12 F10
(s) Kreisdiagramm pie chart
körgyűrűEgy körnek körgyűrűje önmagának és egy vele koncentrikus, nála kisebb sugarú körnek a különbsége.
K E F14 F12 F10
(r) Kreisring annulus
körhengerOlyan henger, aminek alaplapjai körök.
K E F14 F12 F10
(r) Kreiszylinder circular cylinder
körlapA körvonal által kívülről határolt síkidom.
K E F14 F12 F10
disc
körszeletA körlapot a szelő két szeletre vágja.
K E F14 F12 F10
(s) Kreissegment circular segment
középpontKör középpontja az a pont a körrel egy síkban, ami a körvonal minden pontjától egyenlő távolságra van. Sokszög középpontja az összes átló közös metszéspontja, ha létezik.
K E F14 F12 F10
(r) Mittelpunkt midpoint
középponti szögKör középponti szöge olyan szög, aminek csúcsa a kör középpontja, szárai pedig egy-egy sugárra illeszkednek. Ld. középponti és kerületi szögek tétele.
K E F14 F12 F10
(r) Mittelpunktswinkel central angle
középpontos szimmetriaEgybevágósági geometriai transzformáció. Egy alakzat középpontosan szimmetrikus egy P pontra, ha bármely kerületi pontját átmérve P túloldalára a képpont is kerületi pont lesz.
K E F14 F12 F10
(e) Punktsymmetrie central symmetry
középvonalMinden háromszögnek három középvonala van. A középvonal az a szakasz, aminek végpontjai egy-egy oldal felezőpontjai. A középvonal párhuzamos a harmadik oldallal, hossza pedig a fele. A középvonalat négy, egymással és az eredetivel egybevágó háromszögre bontják a háromszöget. Ld: háromszög nevezetes vonalai.
K E F14 F12 F10
(e) Mittellinie midline
közönséges törtRacionális számnak az az alakja, amikor egy törtvonal fölé írjuk az osztandót (számláló) és alá a (nullától különböző) osztót (nevező). Ld: tizedes tört, vegyes tört.
K E F14 F12 F10
echter Bruch simple fraction
közös osztóKét egész szám közös osztója az a (nullától különböző) egész szám, ami mindkettőnek osztója. Két egész számnak az 1 mindenképpen közös osztója. Ha nincs más közös osztójuk, akkor a két szám relatív prím. Ld. legnagyobb közös osztó.
K E F14 F12 F10
gemeinsamer Teiler common divisor
kúpÚgy kapjuk, hogy egy síkidom (alaplap) kerületének minden pontját összekötjük egy másik síkon fekvő ponttal (csúcs). Magassága az alaplap síkjának és a csúcson átmenő, vele párhuzamos síknak a távolsága. Térfogata az alapterület és a magasság szorzatának harmada.
K E F14 F12 F10
(s) Kegel cone
kúpba írható gömbAz a legnagyobb gömb, ami érinti a kúp alaplapját és palástját is.
K E F14 F12 F10
inscribed sphere of cone
különbségA kivonás művelet eredménye.
K E F14 F12 F10
(e) Differenz difference
külső szögA belső szög mellékszöge, amit úgy kapunk, hogy az egyik szögszárat meghosszabbítjuk, és az így keletkezett új szög lesz az eredeti szög külső szöge. Sokszög külső szögeinek összege 360 fok.
K E F14 F12 F10
(r) Außenwinkel external angle
külső szögfelezőA belső szögfelező félegyenes kiegészítő félegyenese.
K E F14 F12 F10
äußere Winkelhalbierende exterior angle bisector
lapEgy test (oldal)lapjai azok a síkidomok, amit él(ek) határol(nak). Egy téglatestnek hat lapja van.
K E F14 F12 F10
(e) Fläche face
lapátlóTest egy lapjának az átlója.
K E F14 F12 F10
(e) Flächendiagonale face diagonal
látószögOlyan szög, ahonnan az adott objektum adott szög alatt látszik.
K E F14 F12 F10
(r) Blitzwinkel viewing angle
legkisebb közös többszörösKét vagy több szám közös többszörösei közül a legkisebb. Törtek összeadásakor, kivonásakor, összehasonlításakor a törteket közös nevezőre szoktuk hozni; erre a legkisebb közös többszörös a legalkalmasabb. Relatív prímek legkisebb közös többszöröse azok szorzata. Példa: [6; 8] = 24; [3; 5] = 15.
K E F14 F12 F10
kleinstes gemeinsames Vielfaches lowest common multiplier
legnagyobb közös osztóKét vagy több szám közös pozitív egész osztói közül a legnagyobb. Tört egyszerűsítésekor a legnagyobb közös osztóval egyszerűsítünk. Ha két egész szám legnagyobb közös osztója az 1, akkor a két számot relatív prímeknek hívjuk. Példa: (6; 8) = 2; (49; 72) = 1.
K E F14 F12 F10
größter gemeinsamer Teiler greatest common divisor
lehetHamis, de nem minden esetben.
K E F14 F12 F10
kann sein can be
létezik
K E F14 F12 F10
existiert exists
logaritmusA hatványozás egyik ellentett művelete. Egy b szám a alapú logaritmusa (a és b pozitív, a nem nulla) az a c szám, amire a-nak a c-edik hatványa b. Például kettes alapú logaritmus nyolc egyenlő 3-mal, mert 2 a harmadikon egyenlő 8-cal.
K E F14 F12 F10
(r) Logarithmus logarithm
logika
K E F14 F12 F10
(e) Logik logic
logikai értékEgy állítás logikai értéke igaz vagy hamis lehet.
K E F14 F12 F10
(r) Wahrheitswert truth value
logikai szita
K E F14 F12 F10
logisches Sieb
lokális maximumLd. maximum.
K E F14 F12 F10
lokales Maximum local maximum
lokális minimumLd. minimum.
K E F14 F12 F10
lokales Minimum local minimum
lokális szélsőértékLokális maximum vagy lokális minimum.
K E F14 F12 F10
lokales Extremum local extremum
lyukas hengerOlyan forgáshenger, aminek a közepéből kivágtunk egy másik forgáshengert úgy, hogy a két henger alaplapjai koncentrikus körök.
K E F14 F12 F10
(r) Hohlzylinder hollow cylinder
magasságA magasságvonal hossza.
K E F14 F12 F10
(e) Höhe altitude
magasságpontA magasságvonalak metszéspontja. Ld. Euler-egyenes, Feuerbach-kör.
K E F14 F12 F10
(r) Höhenschnittpunkt orthocentre
magasságtételDerékszögű háromszög átfogóhoz tartozó magassága mértani közepe a két befogó átfogóra eső merőleges vetületének.
K E F14 F12 F10
(r) Höhensatz altitude theorem
magasságvonalKonvex páratlanszög magasságvonala egy csúcsát a szemközti oldalegyenessel összekötő merőleges. Konvex párosszög esetén két szemközti, egymással párhuzamos oldalegyenes közötti merőleges szakasz.
K E F14 F12 F10
(e) Höhe altitude line
maradékAz a szám b számmal osztva c eredményt és d maradékot ad, ha a = b*c + d. Mind természetes szám, és 0
K E F14 F12 F10
(r) Rest remainder
maradékosztályAzon egész számok halmaza, amik egy rögzített k egész számmal elosztva ugyanakkora maradékot adnak. Más szóval az an = kn + m számtani sorozat tagjai (m a maradék egész szám).
K E F14 F12 F10
(e) Restklasse congruence class
másodfokú egyenletOlyan polinomegyenlet, amiben a legmagasabb fokú tag másodfokú. A másodfokú egyenlet középiskolai módszerekkel megoldható (szorzattá alakítás, megoldóképlet).
K E F14 F12 F10
quadratische Gleichung quadratic equation
másodfokú egyenletrendszerOlyan egyenletrendszer, amiben minden egyenlet másodfokú.
K E F14 F12 F10
quadratisches Gleichungssystem quadratic equation system
másodfokú egyenlőtlenségOlyan polinomegyenlőtlenség, amiben a legmagasabb fokú tag másodfokú. A másodfokú egyenlőtlenség középiskolai módszerekkel megoldható (szorzattá alakítás, megoldóképlet).
K E F14 F12 F10
quadratische Ungleichung quadratic inequality
másodfokú függvényOlyan függvény, amiben a hozzárendelési szabály jobb oldalán másodfokú polinom van. Az ilyen függvény képe parabola.
K E F14 F12 F10
quadratische Funktion quadratic function
másodfokú polinomOlyan polinom, aminek legmagasabb fokú tagja másodfokú.
K E F14 F12 F10
quadratisches Polynom quadratic polynom
maximumA legnagyobb érték.
K E F14 F12 F10
(s) Maximum maximum
mediánSzámhalmaz mediánját úgy kapjuk, hogy sorba állítjuk az elemeit, és a középső lesz a medián. Páros elemszám esetén a két középső átlaga a medián. A medián tehát az az érték, amelyiknél ugyanannyi elem nagyobb vagy egyenlő, mint kisebb vagy egyenlő.
K E F14 F12 F10
(r) Mittelwert median
megfordításEgy P->Q implikáció megfordítása a Q->P állítás.
K E F14 F12 F10
(e) Konversion converse
megoszlás
K E F14 F12 F10
distribution
meredekségA koordinátageometriában az egyenes meredekségét úgy kapjuk, hogy két pontja második koordinátáinak különbségét elosztjuk az első koordinátáik különbségével. Így lesz a vízszintes egyenes meredeksége nulla, a növekvőé ("jobbra fel" haladóé) pozitív, a csökkenőé negatív. A függőleges egyenes meredekségét nem értelmezzük.
K E F14 F12 F10
(e) Steigung slope
merőlegesKét egyenes merőleges egymásra, ha a metszéspontjuk körüli mind a négy szög derékszög.
K E F14 F12 F10
orthogonal perpendicular
merőleges vetületAz a geometriai, nem távolságtartó transzformáció, amikor egy síkidom (test) minden pontjából merőlegest állítunk egy egyenesre (síkra), és az eredeti alakzat minden pontjának az így kapott metszéspont lesz a képe.
K E F14 F12 F10
(e) Orthogonalprojektion orthogonal projection
mérőszámMennyiség nagyságát jelző valós szám. A mennyiség másik mutatója a mértékegység.
K E F14 F12 F10
(e) Größe magnitude
mértani középKét vagy több (n) szám mértani közepe a szorzatuk n. gyöke.
K E F14 F12 F10
geometrisches Mittel geometric mean
mértani sorozatOlyan számsorozat, ahol a 2. elemtől kezdve minden elem és az azt megelőző elem hányadosa állandó. Ez a hányados (q - kvóciens) a mértani sorozat hányadosa.
K E F14 F12 F10
geometrische Folge geometric sequence
mértani sorozat hányadosaLd. mértani sorozat.
K E F14 F12 F10
(r) Quotient der geometrischen Folge quotient of geometric sequence
mértani sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der geometrischen Folge sum of geometric sequence
mértékegységAz az egység, amihez viszonyítjuk az adott mennyiséget. A mérőszám mondja meg, hányszorosa ez a mennyiség a mértékegységnek.
K E F14 F12 F10
(e) Maßeinheit unit of measure
mértékváltásAz a művelet, amikor egy mennyiséget egyik mértékegység helyett egy másikból fejezünk ki.
K E F14 F12 F10
(e) Einheitenumrechnung conversion of units
metszéspontKét alakzat metszéspontja az a pont, ami mindkét alakzat része. Két, nem párhuzamos és nem kitérő, vagyis metsző egyenesnek pontosan egy metszéspontja van.
K E F14 F12 F10
(r) Schnittpunkt intersection point
metszetKét halmaznak a közös része. Azon elemek alkotják, amik mindkét halmaznak elemei. Ha a metszet üres halmaz, akkor a két halmazt diszjunktnak hívjuk.
K E F14 F12 F10
(r) Durchschnitt intersection
metsző egyenesekKét egyenes metszi egymást, ha pontosan egy közös pontjuk van. Két metsző egyenes meghatároz egy síkot.
K E F14 F12 F10
schneidende Geraden intersecting lines
minden
K E F14 F12 F10
jede every
minimumA legkisebb érték.
K E F14 F12 F10
(s) Minimum minimum
móduszEgy halmaz leggyakoribb eleme. Ha több is van, akkor a leggyakoribb elemeinek halmaza.
K E F14 F12 F10
(r) Modalwert mode
monotonitásEgy görbének az a tulajdonsága a koordinátageometriában, hogy az első tengelyen pozitív irányba haladva a görbe így meghatározott pontjainak második koordinátája hogyan változik. (Csökken, stagnál vagy nő.)
K E F14 F12 F10
(e) Monotonie monotonity
műveletKétváltozós függvény.
K E F14 F12 F10
zweistellige Verknüpfung binary operation
negatívA számegyenesen a nulla előtti. Nem nulla és nem pozitív. Mínusz előjellel jelöljük.
K E F14 F12 F10
negativ negative
negyedfokú egyenletOlyan polinomegyenlet, aminek a legmagasabb fokszármű tagja negyedfokú.
K E F14 F12 F10
quartische Gleichung
negyedfokú függvény
K E F14 F12 F10
quartische Funktion
négyszögOlyan sokszög, aminek négy csúcsa (és négy oldala) van.
K E F14 F12 F10
(s) Viereck quadrilateral
négyszög köré írható körOlyan kör, ami átmegy a négyszög minden csúcsán. A négszög oldalfelező merőlegeseinek közös pontja, amennyiben létezik ilyen. Ha létezik ilyen kör, akkor a négyszög húrnégyszög.
K E F14 F12 F10
(r) Umkreis des Vierecks circumscribed circle of quadrilateral
négyzetSzabályos négyszög. Oldalai egyenlők, szögei derékszögek.
K E F14 F12 F10
(s) Quadrat square
négyzet alapú gúlaOlyan gúla, aminek alaplapja négyzet.
K E F14 F12 F10
quadratische Pyramide quadratic pyramid
négyzet köré írható körAz a kör, aminek középpontja a négyzet középpontja, sugara pedig a négyzet átlójának a fele.
K E F14 F12 F10
(r) Umkreis des Quadrats
négyzetbe írható körAz a kör, aminek középpontja a négyzet középpontja, sugara pedig a négyzet oldalának a fele.
K E F14 F12 F10
(r) Inkreis des Quadrats
négyzetes hasábOlyan hasáb, aminek alaplapja négyzet. (Olyan tégletest, aminek 12 éle közül 8 egyenlő hosszú).
K E F14 F12 F10
quadratisches Prisma quadratic prism
négyzetösszegEgy számhalmaz elemeinek négyzetösszege az elemek négyzeteinek összege.
K E F14 F12 F10
quadratic sum quadratic sum
négyzetszámOlyan természetes szám, ami egy másik természetes szám összege. Az első néhány négyzetszám: 0; 1; 4; 9; 16; 25; ...
K E F14 F12 F10
(e) Quadratzahl square number
négyzetteljes számOlyan pozitív egész szám, aminek prímtényezős felbontásában minden prímosztó legalább második hatványon szerepel. (Egy négyzetszám és egy köbszám szorzata.) Az első néhány négyzetteljes szám: 1; 4; 8; 9; 16; 25; 27; 32; 36; ... Ld.: hatványteljes szám.
K E F14 F12 F10
potente Zahl powerful number
nemnegatívNulla vagy pozitív.
K E F14 F12 F10
nichtnegative non-negative
nemnegatív egész számLd.: természetes szám.
K E F14 F12 F10
nichtnegative ganze Zahl non-negative integer
nemnegatív valós szám
K E F14 F12 F10
nichtnegative reelle Zahl non-negative real number
nettóA hasznos mennyiség. A teljes mennyiség és a haszontalan mennyiség különbsége.
K E F14 F12 F10
netto net
nevezőKözönséges törtnél a törtvonal alatti szám (az osztó).
K E F14 F12 F10
(r) Nenner denominator
Newton-Leibniz-tételA határozott integrál egyenlő a függvény egy primitív függvényének végpontban és kezdőpontban vett helyettesítési értékének különbségével.
K E F14 F12 F10
(e) Formel von Newton and Leibniz second fundamental theorem of calculus
nézetAz a síkidom, ahogy egy test egy adott pontból látszik.
K E F14 F12 F10
view
normálalakMinden valós szám felírható normálalakba, ami egy előjelből, valamint egy 1-nél nem kisebb, 10-nél kisebb szám (mantissza) és 10-nek egy egész kitevős hatványának (karakterisztika) a szorzatából áll. A normálalak azonnal mutatja a szám nagyságrendjét. Kitűnően alkalmas nagyon kicsi és nagyon nagy számok (kerekített) értékének felírására.
K E F14 F12 F10
wissenschaftliche Schreibweise scientific notation
normálvektorEgy alakzat (pl. egyenes, sík) normálvektorán egy, az alakzatra merőleges vektort értünk.
K E F14 F12 F10
(r) Normalvektor normal vektor
növekvőNövekvő a függvény, ha bármely x1 > x2-re f(x1) > f(x2), vagyis későbbi helyen nagyobb értéket vesz fel.
K E F14 F12 F10
steigend increasing
nulladfokú függvényLd.: konstans függvény.
K E F14 F12 F10
konstante Funktion constant function
nullvektorNulla hosszú vektor. Definíció szerint párhuzamos bármelyik másik vektorral.
K E F14 F12 F10
(r) Nullvektor null vector
nyílt intervallumOlyan intervallum, ami nem tartalmazza a két végpontot. Pl. az ]1; 3[ intervallum minden 1-nél nagyobb és 3-nál kisebb számot tartalmaz. Ld. még: zárt intervallum.
K E F14 F12 F10
offenes Intervall open interval
oktaéderNyolc sokszöglap által határolt test. Szabályos oktaéder: ld. szabályos test.
K E F14 F12 F10
(s) Oktaeder octahedron
oldal
K E F14 F12 F10
(e) Seite side
oldalélAz a szakasz, ahol a test két oldallapja találkozik.
K E F14 F12 F10
(e) Seitekante
oldalfelező merőlegesEgy szakasz oldalfelező merőlegese az az egyenes, aminek pontjai a szakasz két végpontjától egyenlő távolságra vannak.
K E F14 F12 F10
(e) Mittellotgerade perpendicular side bisector
óraIdőmérő gép.
K E F14 F12 F10
(e) Uhr clock
óramutató járása szerintEgy zárt görbe negatív irányú bejárása.
K E F14 F12 F10
im Uhrzeigersinn clockwise
óramutató járásával ellentétesenEgy zárt görbe pozitív irányú bejárása.
K E F14 F12 F10
gegen den Uhrzeigersinn counterclockwise
ordinátaLd. abszcissza.
K E F14 F12 F10
(e) Ordinate ordinate
origóKorrdinátarendszerben a tengelyek metszéspontja. Jelentése: eredő.
K E F14 F12 F10
origo origon
oszcilláló sorozatOlyan sorozat, aminek a tagjai váltakozó előjelűek.
K E F14 F12 F10
oszillierende Folge oscillating sequence
oszcilláló sorozat összegeLd. sorozat összege.
K E F14 F12 F10
(e) Summe der oszillierenden Folge sum of oscillating sequence
oszlopTáblázat egymás alatti elemei oszlopot alkotnak.
K E F14 F12 F10
(e) Kolumne column
oszlopdiagramAdathalmaz értékeinek szemléltetésére való diagramtípus.
K E F14 F12 F10
(s) Säulendiagramm bar chart
oszthatóság
K E F14 F12 F10
(e) Teilbarkeit divisibility
osztóOsztásnál az a (nem nulla) szám, amivel osztunk.
K E F14 F12 F10
(r) Teiler divisor
osztópárEgy egész szám osztópárja az az egészekből álló számpár, amiknek szorzata az eredeti szám.
K E F14 F12 F10
(s) Teilerpaar divisor pair
osztópontHa egy szakasz n egész, egyforma részre felosztjuk, akkor az osztópontokat határozzuk meg. Pl. felezőpont, harmadoló pontok. Mindig n-1 osztópont keletkezik.
K E F14 F12 F10
(r) Unterteilungspunkt sector point
összeadásAlapművelet.
K E F14 F12 F10
(e) Addition
összefüggő gráfOlyan gráf, aminek bármelyik pontjából eljuthatunk bármelyikbe az élei mentén, vagyis nincs 0 fokszámú (vagyis izolált) pontja.
K E F14 F12 F10
zusammenhängender Graph connected graph
összegAz összeadás művelet eredménye.
K E F14 F12 F10
(e) Summe sum
összetett függvényOlyan függvény, amit két függvény egymás utáni végrehajtásával kapunk. f(g(x)) alakú. Pl. ha f(x) = 2x és g(x) = sin x, akkor két összetett függvényt kaphatunk: f(g(x) = 2sin x, g(f(x)) = sin 2x.
K E F14 F12 F10
zusammengesetzte Funktion composition of functions
összetett számOlyan (2-nél nagyobb) egész szám, ami nem prím.
K E F14 F12 F10
zusammengesetzte Zahl composite number
összevonásEgynemű kifejezéseketből álló kifejezés rövidítése. Pl. 2x + 5x összevonva 7x.
K E F14 F12 F10
simplifying like terms
ötszögLd. sokszög.
K E F14 F12 F10
(s) Fünfeck pentagon
palástEgy test palástja a felületének az alaplapo(ko)n kívüli része.
K E F14 F12 F10
lateral surface
parabolaEgy egyenestől (vezéregyenes - direktrix) és egy ponttól (fókuszpont) egyenlő távolságra lévő pontok halmaza. A másodfokú függvény görbéje. A ferde hajítás görbéje.
K E F14 F12 F10
(r) Parabel parabola
paralelogrammaOlyan négyszög, aminek szemközti oldalai párhuzamosak (és egyenlőek). Szemközti szögei egyenlőek. Középpontosan szimmetrikus az átlói metszéspontjára.
K E F14 F12 F10
(s) Parallelogramm parallelogram
paraméter
K E F14 F12 F10
(r) Parameter parameter
páratlanEgész, de nem páros.
K E F14 F12 F10
ungerade odd
párhuzamos
K E F14 F12 F10
parallel parallel
párhuzamos egyenesekLd. egyenesek kölcsönös helyzete.
K E F14 F12 F10
parallele Geraden parallel lines
párhuzamosság
K E F14 F12 F10
(e) Parallelität parallelity
paritásPárosság. Páros vagy páratlan.
K E F14 F12 F10
(e) Parität parity
párosPáros az az egész szám, ami osztható kettővel.
K E F14 F12 F10
gerade even
partícióLd. particionálás.
K E F14 F12 F10
(e) Partition partition
pénzfeldobásKísérlet két egyenlő valószínűséggel bekövetkező eseményből álló eseménytérben.
K E F14 F12 F10
(r) Münzwurf coin flipping
periodikusPeriodikus az a függvény, aminek létezik periódusa.
K E F14 F12 F10
periodisch periodic
periódusEgy f(x) függvény periodikus, és periódusa az a p szám, amire f(x) = f(x+p) minden x-re. A függvény görbéje tehát ismétlődő görbékből épül fel.
K E F14 F12 F10
(e) Periode period
permutációHalmaz elemeinek egy permutációja az összes elemének egy sorrendje.
K E F14 F12 F10
(e) Permutation permutation
Állandó. A kör kerületének és átmérőjének hányadosa.
K E F14 F12 F10
(e) Kreiszahl pi
Pitagorasz-tételDerékszögű háromszögben a befogók négyzetösszege egyenlő az átfogó négyzetével. Ld. még: pitagoraszi számhármas.
K E F14 F12 F10
(r) Satz des Pythagoras Pythagorean theorem
polinomMonomok összege.
K E F14 F12 F10
(s) Polynom polynom
polinomfüggvény
K E F14 F12 F10
(e) Polynomfunktion
pontAz egyetlen nulla dimenziós (kiterjedés nélküli) objektum a térben. Két metsző egyenes metszete.
K E F14 F12 F10
(r) Punkt point
ponthalmazOlyan halmaz, aminek pontok az elemei. Pl. egy egyenes pontjainak halmaza.
K E F14 F12 F10
(e) Punktmenge set of points
pozitívNullánál nagyobb.
K E F14 F12 F10
positiv positiv
pozitív egész számNullánál nagyobb egész szám. 1; 2; 3; ...
K E F14 F12 F10
positive ganze Zahl positive integer
pozitív valós szám
K E F14 F12 F10
positive reelle Zahl positiv real number
prímOlyan (1-nél nagyobb) egész szám, aminek pontosan két pozitív osztója van (az 1 és önmaga). Végtelen sok prímszám van. Ld. még: számelmélet alaptétele. Az első néhány prímszám: 2; 3; 5; 7; 11; 13; 17; 19; ...
K E F14 F12 F10
(e) Primzahl prime
prímosztóOlyan osztója egy egész számnak, ami prímszám.
K E F14 F12 F10
(r) Primteiler
prímtényezős felbontás
K E F14 F12 F10
prime factorization
racionális számOlyan valós szám, ami felírható két egész szám hányadosaként. Jele: Q. (A quotient - kvóciens - hányados szóból).
K E F14 F12 F10
rationale Zahl rational number
rácspontOlyan pont a koordinátarendszerben, aminek minden koordinátája egész szám.
K E F14 F12 F10
integer lattice
radiánSzögmértékegység. Egy radián a sugár hosszú körívhez tartozó középponti szög nagysága. Az egyenesszög így pí radián.
K E F14 F12 F10
(r) Radiant radian
radixAlapszám. Egy adott számrendszer alapja.
K E F14 F12 F10
(e) Grundzahl radix
reciprokEgy szám reciproka az a szám, amivel megszorozva 1-et kapunk.
K E F14 F12 F10
(e) Reziproke reciprocal
reciprokfüggvény
K E F14 F12 F10
reziproke Funktion reciprocal function
rekurzív sorozatA sorozat általános tagjának megadása a sorozat előző elemeinek függvényében. Ilyen pl. a Fibonacci-sorozat.
K E F14 F12 F10
rekursive Folge recursive sequence
rekurzív sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der rekursiven Folge sum of recursive sequence
reláció
K E F14 F12 F10
(e) Relation relation
relatív gyakoriság
K E F14 F12 F10
relative Häufigkeit relative frequency
relatív prím
K E F14 F12 F10
teilerfremd relativ prime
részgráf
K E F14 F12 F10
(r) Teilgraph subgraph
részhalmaz
K E F14 F12 F10
(e) Teilmenge subset
részsorozat
K E F14 F12 F10
(e) Teilfolge subsequence
rombuszOlyan négyszög, aminek minden oldala egyenlő. Átlói merőlegesen felezik egymást. Van beírható köre. Szemközti szögei páronként egyenlők.
K E F14 F12 F10
(e) Raute rhombus
rombuszba írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Inkreis der Raute inscribed circle of rhombus
sebesség
K E F14 F12 F10
(e) Geschwindigkeit speed
sík
K E F14 F12 F10
(e) Ebene plane
síkgeometria
K E F14 F12 F10
ebene Geometrie plane geometry
skalárszorzatKét vektor skalárszorzata az a valós szám, amit úgy kapunk, hogy a vektorok megfelelő koordinátáit páronként összeszorozzuk, majd a szorzatokat összeadjuk. Másik számítás: a vektorok hosszát összeszorozzuk egymással és a hajlásszögük koszinuszával. Ha a skalárszorzat negatív, akkor a két vektor hajlásszöge tompaszög; ha nulla, akkor derékszög; ha pozitív, akkor hegyesszög.
K E F14 F12 F10
(s) Skalarprodukt scalar product
sokszögValahány pontból (csúcsok) és ugyanannyi, egymást nem metsző szakaszból (oldalak) álló zárt síkidom, aminek minden belső szöge nagyobb, mint nulla, kisebb, mint 360 fok, és egyik belső szöge sem 180 fokos. Minimum három csúcs szükséges. Minden sokszög felbontható háromszögekre.
K E F14 F12 F10
(s) Polygon polygon
sokszög oldalainak száma
K E F14 F12 F10
(e) Anzahl der Seiten des Polygones count of sides of polygon
sorTáblázat egymás melletti elemei sort alkotnak. Sornak hívjuk azt a sorozatot is, ami egy másik sorozat összegeiből épül fel.
K E F14 F12 F10
(e) Reihe serie
sorozatOlyan függvény, aminek értelmezési tartománya a (pozitív) természetes számok halmaza.
K E F14 F12 F10
(e) Folge sequence
sorozat összegeSorozat összege az első valahány elemének az összege.
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Reihe sum of sequence
sorozatok összegeKét sorozat összege az a sorozat, aminek minden tagja a két eredeti sorozat ugyanazon indexű tagjainak összege.
K E F14 F12 F10
(e) Summe den Reihen sum of sequences
statisztikaA matematikának nagy méretű számhalmazok elemzését szolgáló ága.
K E F14 F12 F10
(e) Statistik statistics
stratégia
K E F14 F12 F10
(e) Strategie strategy
sugárA kör sugara a középpont és a körvonal távolsága. Az átmérő fele. Jele: r (radius).
K E F14 F12 F10
(r) Radius radius
súlyozott átlag
K E F14 F12 F10
gewichtetes aritmetisches Mittel weighted arithmetic mean
súlyozott gráfOlyan gráf, aminek az éleihez egy-egy számot rendelünk. Ez a szám pl. költséget jelölhet.
K E F14 F12 F10
kantengewichteter Graph weighted graph
súlypontAz összes súlyvonal közös metszéspontja. Ha a súlypontot alátámasztjuk, akkor a síkidom vagy test egyensúlyban van.
K E F14 F12 F10
geometrischer Schwerpunkt centroid
súlyvonalOlyan vonal, amit ha alátámasztunk, akkor a síkidom vagy test egyensúlyban van. Háromszög súlyvonala a csúcsot a szemközti oldal felezőpontjával összekötő szakasz (egyenes). A súlyvonal a háromszöget értelemszerűen két egyenlő területű háromszögre osztja.
K E F14 F12 F10
(e) Schwerlinie median
sűrűségTest sűrűsége a tömegének és a térfogatának a hányadosa. Ha egy folyadékba vagy gázba mártott test sűrűsége kisebb a közegénél, akkor felemelkedik; ha egyenlő, akkor lebeg; ha nagyobb, akkor süllyed.
K E F14 F12 F10
(e) Dichte density
szabályos háromszögLd. szabályos sokszög.
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Dreieck regular triangle
szabályos sokszögOlyan (konvex) sokszög, aminek minden oldala és szöge egyenlő. Minden szabályos sokszögbe és köré is írható kör. Mind forgásszimmetrikus. Mindnek annyi szimmetriatengelye van, ahány oldala. Minden páros oldalú szabályos sokszög középpontosan és forgásszimmetrikus.
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Polygon regular polygon
szabályos sokszögbe írható körLd. beírható kör.
K E F14 F12 F10
(r) Imkreis des regelmäßigen Polygones inscribed circle of regular polygon
szabályos testOlyan (konvex) test, aminek oldallapjai egybevágó szabályos sokszögek. Mindbe és mind köré írható gömb. Ötféle szabályos test van: szabályos tetraéder, hexaéder, oktaéder, dodekaéder és ikozaéder.
K E F14 F12 F10
platonischer Körper platonic solid
szabályos tetraéderLd. szabályos test.
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Tetraeder regular tetrahedron
szakaszAzon pontok halmaza a síkban, amik a sík két pontja által kifeszített egyenesen a két pont között vannak.
K E F14 F12 F10
(e) Strecke line segment
számegyenesEgydimenziós (egytengelyes) koordinátarendszer.
K E F14 F12 F10
(e) Zahlengerade number line
számhalmazOlyan halmaz, aminek számok az elemei.
K E F14 F12 F10
(e) Zahlenmenge number set
számjegyTízes számrendszerben a 0, az 1, a 2, ... és a 9. Általában az n alapú számrendszernek n db. számjegye van; 0-tól n-1-ig.
K E F14 F12 F10
(e) Ziffer digit
számjegyek összege3-mal, illetve 9-cel osztható egy szám, ha a számjegyeinek összege osztható 3-mal, illetve 9-cel.
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Ziffern sum of digits
számkártya
K E F14 F12 F10
(e) Zahlkarte number card
számlálóKözönséges törtnél a törtvonal feletti szám (az osztandó).
K E F14 F12 F10
(r) Zähler numerator
számpár
K E F14 F12 F10
(s) Zahlenpaar pair of numbers
számrendszer
K E F14 F12 F10
(s) Zahlensystem numeral system
számrendszer alapja
K E F14 F12 F10
(e) Basis des Zahlensystems base of numeral system
számtani középKét szám számtani közepe az összegüknek a fele. Több számnál hasonlóan: összeadjuk mindet, és elosztjuk a darabszámukkal.
K E F14 F12 F10
aritmetisches Mittel arithmetic mean
számtani sorozatOlyan sorozat, aminél bármelyik két szomszédos elem különbsége (differenciája) állandó. Ha a különbség pozitív, akkor a sorozat szigorúan monoton nő; ha nulla, akkor konstans; ha negatív, akkor szigorúan monoton csökken.
K E F14 F12 F10
aritmetische Folge arithmetic sequence
számtani sorozat különbségeLd. számtani sorozat.
K E F14 F12 F10
(e) Differenz der aritmetischen Folge common difference of arithmetic mean
számtani sorozat összegeA sorozat első valahány (n) tagjának összege. Gauss-féle képlettel: az összeg egyenlő az elemek számának és a két határoló elem átlagának szorzatával.
K E F14 F12 F10
(e) Summe der aritmetischen Gleichung sum of arithmetic sequence
szárHa egy háromszögnek két egyenlő és egy tőlük különböző oldala van (általános egyenlő szárú háromszög), akkor a két egyenlő oldalt szárnak nevezzük (a különböző oldalt alapnak). Szárnak nevezzük a trapéz egymással nem párhuzamos szemközti oldalpártját is.
K E F14 F12 F10
(r) Schenkel leg
százalékSzázadrész. Törtek esetén egy kényelmes, széles körben használt közös nevező.
K E F14 F12 F10
(s) Prozent percent
szekánsDerékszögű háromszögben a hegyesszög szekánsa az átfogónak és a szomszédos befogónak a hányadosa, vagyis a koszinusz reciproka.
K E F14 F12 F10
(r) Sekans secant
szélesség
K E F14 F12 F10
(e) Breite width
szeletEgy konvex síkidomot egy azt két pontban metsző egyenes (a szelő) két szeletre bontja.
K E F14 F12 F10
(s) Segment segment
szelőSíkidom szelője egy olyan egyenes, ami azt legalább két pontban metszi.
K E F14 F12 F10
(e) Sekante secant
szélsőértékA legnagyobb (maximum) vagy a legkisebb (minimum) érték. A szélsőérték lokális vagy globális attól függően, hogy csak a közvetlen környezetében vagy a teljes értelmezési tartományon a legnagyobb/legkisebb.
K E F14 F12 F10
(r) Extremwert extremum
szerkesztés
K E F14 F12 F10
(e) Konstruktion construction
szigorú monotonitás
K E F14 F12 F10
strikte Monotonie strict monotonity
szigorúan monoton csökkenő
K E F14 F12 F10
streng monoton fallend strictly decreasing
szigorúan monoton növekvő
K E F14 F12 F10
streng monoton steigend strictly increasing
szimmetria
K E F14 F12 F10
(e) Symmetrie symmetry
szimmetriatengely
K E F14 F12 F10
(e) Symmetrieachse axis of symmetry
színezés
K E F14 F12 F10
(e) Färbung coloring
szinuszDerékszögű háromszögben a hegyesszög szinusza a szemközti befogónak és az átfogónak a hányadosa.
K E F14 F12 F10
(r) Sinus sine
szinusztételÁltalános háromszögben bármely két oldal aránya egyenlő a velük szemközti szögek szinuszainak arányával. Fontos következmény: nagyobb oldallal szemben nagyobb szög van.
K E F14 F12 F10
(r) Sinussatz sine theorem
szórás
K E F14 F12 F10
(e) Standardabweichung standard deviation
szórásnégyzet
K E F14 F12 F10
mittlere quadratische Abweichung quadratic deviation
szorzat
K E F14 F12 F10
(r) Produkt product
szorzattá alakítás
K E F14 F12 F10
(e) Faktorisierung factorization
szög
K E F14 F12 F10
(r) Winkel angle
szögfelezőA szögfelező félegyenes a szög száraitól egyenlő távolságra lévő, a szögtartományba eső pontoknak a halmaza a síkban.
K E F14 F12 F10
(e) Winkelhalbierende angle bisector
szögfelező egyenesA szögfelező félegyenesre illeszkedő egyenes.
K E F14 F12 F10
winkelhalbierende Gerade angle bisector line
szögfüggvény
K E F14 F12 F10
trigonometrische Funktion trigonometric function
szögharmadolóLd. szögfelező - értelemszerűen.
K E F14 F12 F10
(r) Winkeldreiteiler angle trisector
szögszámítás
K E F14 F12 F10
(e) Berechnung eines Winkels calculating of angle
szögszárAz a két félegyenes, ami a szög csúcsából indul, és a szögtartományt határolja.
K E F14 F12 F10
(r) Winkelschenkel side of angle
szöveges feladat
K E F14 F12 F10
(e) Textaufgabe word problem
szükséges feltétel
K E F14 F12 F10
notwendige Bedingung necessary condition
táblázatKétdimenziós struktúra adatok áttekinthető ábrázolásához. A sorokban tipikusan a tételek, az oszlopokban a tulajdonságok, a sorok és oszlopok metszetében (cellákban) pedig az értékek.
K E F14 F12 F10
(e) Tabelle table
tagadásEgy állítás tagadása az a másik állítás, amivel minden esetben ellentétes az igazságértéke. Tipikusan a hangsúlyos mondatrészt tagadjuk (minden - nem minden, van olyan - nincs olyan, biztos - nem biztos, lehet - nem lehet).
K E F14 F12 F10
(e) Negation negotion
talppontEgy magasságvonal talppontja az a pont, ahol a vonal az oldalegyenest (merőlegesen) metszi.
K E F14 F12 F10
(r) Fußpunkt foot
tangensDerékszögű háromszögben a hegyesszög tangense a szemközti és a szomszédos befogónak a hányadosa. A kotangens reciproka, a koszinusz és a szinusz hányadosa.
K E F14 F12 F10
(r) Tangens tangent
távolságKét objektum távolsága a határoló pontjaikat összekötő szakaszok közül a legrövidebbnek a hossza.
K E F14 F12 F10
(r) Abstand distance
téglalapOlyan négyszög, aminek minden szöge derékszög. Szemközti oldalai párhuzamosak és egyenlőek. Van köré írható köre.
K E F14 F12 F10
(s) Rechteck rectangle
téglalap köré írt körAz a kör, aminek középpontja a téglalap oldalfelező merőlegeseinek (átlóinak) metszéspontja, sugara pedig az átló hosszának fele.
K E F14 F12 F10
(r) Umkreis des Rechtecks circumscribed circle of rectangle
téglatestOlyan test, aminek hat lapja van, és mind téglalap. Szemközti lapjai egybevágók. Más néven téglalap alapú egyenes hasáb.
K E F14 F12 F10
(s) Quader cuboid
teljes gráfOlyan gráf, aminek minden pontpárja között vezet él.
K E F14 F12 F10
vollständiger Graph complete graph
teljes indukció
K E F14 F12 F10
vollständige Induktion mathematical induction
tengelyes szimmetriaLd. tengelyes tükrözés.
K E F14 F12 F10
(e) Achsensymmetrie axial symmetry
tengelyes tükrözésOlyan távolságtartó transzformáció, hogy pont és képének a szakaszfelező merőlegese mindig az adott tengely.
K E F14 F12 F10
(e) Achsenspiegelung axial reflection
térfogat
K E F14 F12 F10
(s) Volumen volume
térgeometria
K E F14 F12 F10
(e) Raumgeometrie solid geometry
terjedelemSzámhalmaz terjedelme a legnagyobb és legkisebb elemének különbsége (maximum - minimum).
K E F14 F12 F10
(e) Spannweite range
természetes szám0; 1; 2; 3; ...
K E F14 F12 F10
natürliche Zahl natural number
területA síkidom területe a körvonala által lekerített síkrész nagysága.
K E F14 F12 F10
(r) Flächeninhalt area
test
K E F14 F12 F10
(r) Körper solid
testátlóSokszöglapokkal határolt test testátlója olyan két csúcsa közötti szakasz, amik nem egy lapon vannak. Ld. lapátló.
K E F14 F12 F10
(e) Raumdiagonale space diagonal
tetraéderOlyan test, aminek 4 lapja van. Szabályos tetraéder: ld. szabályos test.
K E F14 F12 F10
(s) Tetraeder tetrahedron
Thálesz-tételKör átmérője a körvonal többi pontjából derékszögben látszik.
K E F14 F12 F10
Satz des Thales Thales` theorem
tizedes tört
K E F14 F12 F10
(r) Dezimalbruch decimal fraction
tizedesvesszőTizedes törtnél az egészrészt a törtrésztől elválasztó szimbólum. A kontinentális matematika vesszőt használ, az angolszász pontot.
K E F14 F12 F10
(s) Dezimaltrennzeichen decimal mark
tízes számrendszerAz a számrendszer, aminek a 10 az alapszáma, vagyis a helyiértékek a 10 hatványai, a lehetséges számjegyek pedig a 0, az 1 ... és a 9. Latinosan decimális számrendszer.
K E F14 F12 F10
(s) Dezimalsystem decimal number system
tompaszög90 foknál nagyobb, 180 foknál kisebb szög.
K E F14 F12 F10
stumpfer Winkel obtuse angle
tompaszögű háromszögOlyan háromszög, aminek legnagyobb szöge tompaszög.
K E F14 F12 F10
stumpfwinkliges Dreieck obtuse triangle
többszörösEgy valós szám többszörösei azok a számok, amiket úgy kapunk, hogy megszorozzuk a számot egy tetszőleges egész számmal. A nulla így minden számnak többszöröse.
K E F14 F12 F10
(e) Vielfache multiplier
tömegEgy adott test tehetetlenségének mértéke. Gravitáció nagyságától függetlenül állandó.
K E F14 F12 F10
(s) Gewicht weight
törtKét valós szám hányadosa.
K E F14 F12 F10
(r) Bruch fraction
transzformációPonthalmaz -> ponthalmaz függvény.
K E F14 F12 F10
(e) Transformation transformation
trapézOlyan négyszög, aminek van két párhuzamos oldala. Ezt a két oldalt a trapéz alapjainak, a másik kettőt a szárainak nevezzük. A trapéz magassága az alapok távolsága.
K E F14 F12 F10
(s) Trapez trapezium
trapéz kiegészítő háromszögeAz a háromszög, ami a trapéz rövidebbik alapja és a száregyenesek között van. Csak az általános trapéznak van, a téglatestnek nyilvánvalóan nincsen.
K E F14 F12 F10
triangle of trapezium
trapézba írható körLd. síkidomba írható kör.
K E F14 F12 F10
(r) Inkreis des Trapezes inscribed circle of trapezium
trigonometria
K E F14 F12 F10
(e) Trigonometrie trigonometry
trigonometrikus egyenlet
K E F14 F12 F10
trigonometrische Gleichung trigonometric equation
trigonometrikus egyenletrendszer
K E F14 F12 F10
trigonometrisches Gleichungssystem
trigonometrikus egyenlőtlenség
K E F14 F12 F10
trigonometrische Ungleichung trigonometric inequation
trigonometrikus függvény
K E F14 F12 F10
trigonometrische Funktion trigonometric function
tükrözés
K E F14 F12 F10
(e) Spiegelung reflection
univerzumLd.: alaphalmaz.
K E F14 F12 F10
(e) Grundmenge universe
útHa egy gráfban egy sétában nem szerepel kétszer ugyanaz a pont, akkor a séta egy út.
K E F14 F12 F10
(r) Weg path
üres gráfOlyan gráf, aminek nincs éle (minden pontjának fokszáma nulla).
K E F14 F12 F10
kantenloser Graph order-zero graph
üres halmazOlyan halmaz, aminek egyetlen eleme sincsen.
K E F14 F12 F10
leere Menge empty set
valódi részhalmazEgy A halmaznak valódi részhalmaza az a B részhalmaza, aminek kisebb a számossága.
K E F14 F12 F10
echte Teilmenge real subset
valós szám
K E F14 F12 F10
reelle Zahl real number
valós számpár
K E F14 F12 F10
reelles Zahlenpaar pair of real numbers
valószínűségszámítás
K E F14 F12 F10
(e) Wahrscheinlichkeitstheorie probability theory
változás
K E F14 F12 F10
(e) Veränderung change
várható érték
K E F14 F12 F10
(r) Erwartungswert expected value
variáció
K E F14 F12 F10
(e) Variation variation
vastagság
K E F14 F12 F10
(e) Dicke thickness
véges
K E F14 F12 F10
endlich finite
véges halmazVéges a halmaz, aminek számossága egy természetes szám, vagyis nem végtelen elemből áll.
K E F14 F12 F10
endliche Menge finite set
végtelen
K E F14 F12 F10
(e) Unendlichkeit infinity
végtelen halmazOlyan halmaz, aminek számossága végtelen (végtelen sok elemből áll). Ld (nem) megszámlálhatóan végtelen.
K E F14 F12 F10
unendliche Menge infinite set
vektorOlyan szakasz, amit nagysága és iránya jellemez. Az egyenlő nagyságú és irányú vektorok egyenlők.
K E F14 F12 F10
(r) Vektor vector
vektorok különbsége
K E F14 F12 F10
(e) Differenz zweier Vektoren vector difference
vektorok összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Vektoren vector sum
vízszintes
K E F14 F12 F10
waagerecht horizontal
x tengelyKétdimenziós koordinátarendszerben a vízszintes, háromdimenziósban a szélességi (egyik vízszintes) tengely. Ld. abszcissza.
K E F14 F12 F10
(e) x-Achse x-axis
y tengelyKétdimenziós koordinátarendszerben a függőleges, háromdimenziósban a mélységi (másik vízszintes) tengely. Ld. ordináta.
K E F14 F12 F10
(e) y-Achse y-axis
z tengelyHáromdimenziós koordinátarendszerben a függőleges (magassági) tengely. Ld. applikáta.
K E F14 F12 F10
(e) z-Achse z-axis
zárójelezésMűveletek zárójellel összekapcsolása annak jelzésére, hogy a zárójelben lévő számításokat kell először végrehajtani. Ld. műveletek prioritása.
K E F14 F12 F10
(e) Klammerung bracketing
zárt intervallumOlyan intervallum, ami tartalmazza a két végpontot is. Pl. az [1; 3] intervallum minden 1-nél nem kisebb és 3-nál nem nagyobb számot tartalmaz. Ld. még: nyílt intervallum.
K E F14 F12 F10
abgeschlossenes Intervall closed interval
zérushelyAzon pontja egy függvénynek, ahol a függvényérték nulla. Több is lehet.
K E F14 F12 F10
(e) Nullstelle zero


A felkészüléshez jó kedvet kíván a szoftver kitalálója, fejlesztője és finanszírozója,

Vántus András va Kecskemét, 20/424-89-36

Köszönettel a sok segítségért Báhner Anettnek, Bényei Annának, Borbély Alíznak, Sárik Szilviának, Vári Noéminek, Víg Dorinának, Virág Lucának és Zalán Péternek.

Letöltés Képernyőképek Sajtó Partnereink Kapcsolat

Magyarország középcímere

HISZEK·EGY·ISTENBEN
HISZEK·EGY·HAZÁBAN
HISZEK·EGY·ISTENI·ÖRÖK·IGAZSÁGBAN
HISZEK·MAGYARORSZÁG·FELTÁMADÁSÁBAN
ÁMEN