MatematicA

Érettségi, felvételi és OKTV feladatok a mobilodon

A MatematicA alkalmazást és weboldalt az Oktatási Hivatal ajánlja, és a kapcsolódó adatforgalmat a Vodafone adatkereten kívül biztosítja.

Címkék

Címkék száma = 522

Az app a következő címkékhez kínál feladatokat (gyors keresés: ctrl-F):

ábrázolásA feladat képi megjelenítése.
K E F14 F12 F10
(e) Abbildung graphing
abszcisszaAz első (x) koordináta. A második (y) koordináta az ordináta.
K E F14 F12 F10
(e) Abszisse abscissa
abszolút maximumA legnagyobb helyi maximum.
K E F14 F12 F10
globales Maximum absolute maximum
abszolút minimumA legkisebb helyi minimum.
K E F14 F12 F10
globales Minimum absolute minimum
abszolút szélsőértékAz abszolút maximum vagy az abszolút minimum.
K E F14 F12 F10
globales Extremum absolute extremum
abszolútértékAritmetikában a számegyenesen a valós szám 0-tól való távolsága. Halmaz abszolútértéke a halmaz számossága.
K E F14 F12 F10
(r) Absolutwert absolute value
addíciós tételTrigonometriában a szögösszeg szögfüggvényeinek értékére vonatkozó azonosságok.
K E F14 F12 F10
(r) Additionssatz addition theorem
alakzatSík- vagy térgeometriai objektum. (Síkidom vagy test)
K E F14 F12 F10
(r) Figur figure
alapEgy alakzat azon része, amihez a többi részét viszonyítjuk.
K E F14 F12 F10
(r) Grund base
alapélTest alaplapjának éle.
K E F14 F12 F10
(e) Grundkante base edge
alaphalmazEgyenleteknél az a halmaz, amin az egyenlet megoldásait keressük. Függvényeknél az a halmaz, aminek az elemeihez 0 vagy 1 elemet rendelünk a képhalmazból.
K E F14 F12 F10
(e) Grundmenge domain
alapkörA gúla felszínét alkotó kör. Két egybevágó kör, ami a henger felszínét alkotja.
K E F14 F12 F10
(r) Grundkreis base circle
alaplapTest azon lapja, ami a test típusát meghatározza. Példa: a háromszög alapú gúla alaplapja háromszög, oldallapjai téglalapok.
K E F14 F12 F10
(e) Grundfläche base
alapműveletekAz összeadás, a kivonás, a szorzás és az osztás összefoglaló neve.
K E F14 F12 F10
(e) Grundrechenarten elementary arithmetic
algebraMatematikai szimbólumok és rajtuk értelmezett műveletek összefoglaló neve.
K E F14 F12 F10
(e) Algebra algebra
alkotóA kúp csúcsát az alaplap kerületi pontjával összekötő szakasz. Az alkotók uniója a palást. Ha az alkotók hossza egyenlő, akkor a kúp egyenes.
K E F14 F12 F10
(e) Seitenkante generator
állandóNem változó.
K E F14 F12 F10
konstant constant
állításOlyan kijelentés, aminek igaz vagy hamis az igazságértéke.
K E F14 F12 F10
(e) Aussage statement
alsó határA legnagyobb alsó korlát (infimum).
K E F14 F12 F10
untere Grenze lower limit
alsó korlátEgy számhalmaz felső korlátja egy olyan szám, aminél a halmaz minden eleme nagyobb.
K E F14 F12 F10
untere Schranke lower bound
arányValós szám, ami két, azonos mértékegységben kifejezett mennyiség hányadosa.
K E F14 F12 F10
(s) Verhältnis ratio
árfolyam
K E F14 F12 F10
(r) Kurs exchange rate
átfogóA derékszögű háromszögnek a derékszögével szemközti oldalát átfogónak nevezzük.
K E F14 F12 F10
(e) Hypotenuse hypotenuse
átírás másik számrendszerbeEgy valós szám kifejezése másik számrendszerben. Ugyanaz az érték, másik alak.
K E F14 F12 F10
(e) Umrechnung in anderes Zahlensystem conversion between different number systems
átlagKét vagy több szám számtani közepe.
K E F14 F12 F10
(r) Durchschnitt mean
átlóSokszög vagy test két olyan csúcsát összekötő szakasz, amik között nem vezet él.
K E F14 F12 F10
(e) Diagonale diagonal
átmérőA kör leghosszabb húrja. Olyan szakasz, aminek két végpontja a kör kerületén van, felezőpontja pedig a kör középpontja.
K E F14 F12 F10
(r) Durchmesser diameter
azonosságOlyan kifejezés, ami a változók minden lehetséges értéke mellett igaz.
K E F14 F12 F10
(e) Identität identity
befogóA derékszögű háromszögnek a derékszöge mellett fekvő oldalait befogóknak nevezzük.
K E F14 F12 F10
(e) Kathete leg
binomKét monom összege (kéttagú polinom).
K E F14 F12 F10
(s) Binom binom
binomiális azonosságÖsszeg négyzete egyenlő a négyzetek és a kétszeres szorzat összegével. Konjugáltak szorzata egyenlő a négyzetek különbségével.
K E F14 F12 F10
binomische Identität binomial identity
binomiális eloszlásVisszatevéses, két kimenetelű mintavétel eloszlása, ha a kihúzás sorrendje is számít.
K E F14 F12 F10
(e) Binomialverteilung binomial distribution
bizonyításAnnak levezetése, hogy egy állítás igaz. Néhány módszer: direkt, indirekt, teljes indukciós bizonyítás, skatulyaelv.
K E F14 F12 F10
(e) Prüfung proof
bővítésHa egy tört számlálóját és nevezőjét is megszorozzuk ugyanazzal a nem nulla számmal (bővítjük), akkor az értéke nem változik, csak az alakja. Pl. közös nevezőre hozásnál használjuk.
K E F14 F12 F10
(s) Erweitern expanding
bruttóA bruttó mennyiség a hasznos (nettó) és az egyéb mennyiség összege. Például egy meggykonzervben a nettó tömeg a meggy tömege, a bruttó tömeg a konzerv teljes tömege. A bruttó fizetésből levonva az adókat, járulékokat, megkapjuk a nettó fizetést, vagyis amit kézhez kapunk.
K E F14 F12 F10
brutto gross
csonkagúlaOlyan gúla, amiből levágtunk egy másik gúlát az alaplappal párhuzamos síkkal.
K E F14 F12 F10
(r) Pyramidenstumpf truncated pyramid
csonkakúpOlyan kúp, amiből levágtunk egy másik kúpot az alaplappal párhuzamos síkkal.
K E F14 F12 F10
(r) Kegelstumpf truncated cone
csökkenőCsökkenő a függvény, ha bármely x1 > x2-re f(x1) < f(x2), vagyis későbbi helyen kisebb értéket vesz fel.
K E F14 F12 F10
fallend decreasing
csúcsSíkidom vagy test azon pontja, ahol élek futnak össze.
K E F14 F12 F10
(s) Eck vertex
deltoidOlyan négyszög, aminek két-két szomszédos oldala egyenlő. "Papírsárkány." Létezik konvex és konkáv deltoid is. Az egyik átlójára mindenképpen szimmetrikus, ez a főátló; a másik a mellétátló.
K E F14 F12 F10
(s) Drachenviereck deltoid
depressziószögA vízszintes alatti szög. Lehajlási szögnek is nevezzük.
K E F14 F12 F10
angle of depression
derékszögAz egyenesszög fele. 90 fokos (fél pí radián vagy 100 újfok).
K E F14 F12 F10
rechter Winkel right angle
derékszögű háromszögOlyan háromszög, aminek egyik szöge derékszög, másik két szöge hegyesszög. A derékszög mellett van a két befogó, szemben az átfogó.
K E F14 F12 F10
rechtwinkliges Dreieck right triangle
derékszögű trapézOlyan trapéz, aminek az egyik szára merőleges a két alapra.
K E F14 F12 F10
rechtwinkliges Trapez right trapezium
deriválásAz a művelet, amivel meghatározzuk egy függvény derivált függvényét.
K E F14 F12 F10
(e) Ableitungsberechnung differentiation
diagramAdatok vizuális, szimbolikus megjelenítése.
K E F14 F12 F10
(s) Diagramm chart
diofantoszi egyenletOlyan egész együtthatós, több ismeretlenes egyenlet, aminek az alaphalmaza az egész számok halmaza (vagy annak valamely részhalmaza).
K E F14 F12 F10
diophantische Gleichung Diophantine equation
diofantoszi egyenletrendszerOlyan egész együtthatós egyenletrendszer, amiben több az ismeretlen, mint az egyenlet, és aminek az alaphalmaza az egész számok halmaza (vagy annak valamely részhalmaza).
K E F14 F12 F10
diophantisches Gleichungssystem system of Diophantine equations
diofantoszi egyenlőtlenségOlyan egész együtthatós, több ismeretlenes egyenlőtlenség, aminek az alaphalmaza az egész számok halmaza (vagy annak valamely részhalmaza).
K E F14 F12 F10
diophantische Ungleichung Diophantine inequality
diszjunkcióLogikai 'megengedő vagy'. A vagy B igaz, ha A igaz vagy B igaz. Hamis, ha mindkettő hamis.
K E F14 F12 F10
(e) Disjunktion disjunction
diszjunkt halmazokKét halmaz diszjunkt, ha metszetük az üres halmaz. (Vagyis nincs közös elemük.)
K E F14 F12 F10
disjunkte Mengen disjoint sets
diszkriminánsKéplet lényegi része. A másodfokú egyenlet megoldóképletében találkozunk vele elsősorban, ahol a diszkrimináns az elsőfokú együttható négyzetének és a másik két együttható négyszeres szorzatának különbsége. Ha pozitív, akkor két valós gyöke van az egyenletnek; ha nulla, akkor kétszeres valós gyöke van; ha negatív, akkor két komplex gyöke van.
K E F14 F12 F10
(e) Diskriminante discriminant
dobókockaHomogén anyagból készült kocka (szabályos hexaéder), aminek 1-től 6-ig számozottak a lapjai. Ezáltal mindegyik érték egyenlő valószínűséggel dobható.
K E F14 F12 F10
(r) Spielwürfel dice
dobótestHomogén anyagból készült szabályos test (szabályos tetraéder hexaéder, oktaéder, dodekaéder vagy ikozaéder), aminek 1-től 4/6/8/12/20-ig számozottak a lapjai. Ezáltal mindegyik érték egyenlő valószínűséggel dobható.
K E F14 F12 F10
polyederförmiger Spielwürfel polyhedral dice
egész szám{1; 2; 3; ...} U {-1; -2; -3; ...} U {0}
K E F14 F12 F10
ganze Zahl integer
egészrészEgy valós szám egészrésze a számnál nem nagyobb legnagyobb egész szám. Pl. [3] = 3; [5,2] = 5; [-2,4] = -3.
K E F14 F12 F10
floor
egybevágóKét geometriai alakzat egybevágó, ha távolságtartó transzformációk (eltolás, forgatás, tükrözés) lineáris kombinációjával egymással fedésbe hozható.
K E F14 F12 F10
kongruent congruent
egyenesAlapfogalom. Egy dimenziós geometriai alakzat. Két, nem egymáson fekvő pont egyértelműen meghatároz egy egyenest. Két, nem párhuzamos sík metszete egyenes.
K E F14 F12 F10
(e) Gerade line
egyenes arányosságKét mennyiség egyenesen arányos, ha hányadosuk állandó. Ha pl. az egyiket duplázzuk, akkor duplája lesz a másik is. Pl. kétszer annyi idő alatt kétszer annyi utat tesz meg állandó sebesség mellett egy autó.
K E F14 F12 F10
direkte Proportionalität direct proportionality
egyenes egyenleteSíkban (vagyis két dimenzióban) olyan két ismeretlenes (x, y) egyenlet, ami felírható Ax + By = C alakban, ahol A, B és C valós számok. Ez az egyenlet pontosan azokra a P(x; y) pontokra azonosság, amik az egyenesen fekszenek.
K E F14 F12 F10
(e) Gleichung der Gerade equation of line
egyenesszögAz a szög, amit úgy kapunk, hogy egy egyenesen kijelöljük a szög csúcsát, a szög két szára pedig a csúcsból induló két félegyenes lesznek. Az egyenesszög 180 fokos (pí radián vagy 200 újfok).
K E F14 F12 F10
gestreckter Winkel straight angle
egyenletKét algebrai kifejezés, amik közé egyenlőségjelet teszünk.
K E F14 F12 F10
(e) Gleichung equation
egyenletrendszerEgyenletek halmaza, amiknek egyszerre kell teljesülniük.
K E F14 F12 F10
lineares Gleichungssystem system of equations
egyenlő szárú derékszögű háromszögOlyan derékszögű háromszög, aminek a két befogója egyenlő hosszúságú. Hegyesszögei tehát 45-45 fokosak, az átfogója pedig gyök kettőszöröse a befogóknak.
K E F14 F12 F10
gleichschenklig-rechtwinkliges Dreieck isosceles right triangle
egyenlő szárú háromszögOlyan háromszög, aminek két oldala egyenlő. Ezt a két oldalt szárnak nevezzük, a különböző oldalt pedig alapnak. Az alapon fekvő szögek egyenlők. Ha mindhárom oldal egyenlő, akkor a háromszög egyúttal szabályos is (más néven egyenlő oldalú, és szögei 60-60-60 fokosak).
K E F14 F12 F10
gleichschenkliges Dreieck isosceles triangle
egyenlőségKét mennyiség egyenlő, ha ugyanaz az értékük. Két halmaz egyenlő, ha ugyanazok az elemeik.
K E F14 F12 F10
(e) Gleichung equality
egyenlőtlenségKét algebrai kifejezés, amik közé kisebb /nagyobb / kisebb vagy egyenlő / nagyobb vagy egyenlő jelet teszünk.
K E F14 F12 F10
(e) Ungleichung inequality
egyenlőtlenségrendszerEgyenlőtlenségek halmaza, amiknek egyszerre kell teljesülniük.
K E F14 F12 F10
(e) Ungleichungssystem system of inequality
egységnégyzetOlyan négyzet, aminek oldalai 1 egység hosszúak.
K E F14 F12 F10
(s) Einheitsquadrat unit square
egységsugarú körOlyan kör, aminek sugara 1 egység hosszú.
K E F14 F12 F10
(r) Einheitskreis unit circle
egységvektorOlyan vektor, ami 1 egység hosszú. Szükséges az irányát is megadni, hiszen a vektort nagysága és iránya jellemzi.
K E F14 F12 F10
(r) Einheitsvektor unit vector
egyszerű gráfOlyan gráf, amiben nincsenek többszörös és hurokélek.
K E F14 F12 F10
einfacher Graph simple graph
egyszerűsítésAz a művelet, amikor egy tört számlálóját és nevezőjét is elosztjuk azok egy közös osztójával, ezáltal a tört "szebb" lesz, miközben értéke nem változik. A legegyszerűbb (tovább nem egyszerűsíthető) alakot akkor kapjuk, ha a legnagyobb közös osztóval egyszerűsítünk. Egyszerűsítésnek hívjuk azt is, amikor egy egyenletet osztunk el az együtthatók közös osztójával.
K E F14 F12 F10
(s) Kürzen simplification
élSokszög két csúcsát összekötő olyan szakasz, ami teljes egészében a kerület része. Test esetében élnek nevezzük azt a szakaszt, ami két lapjának találkozása.
K E F14 F12 F10
(e) Kante edge
elégséges feltételA elégséges feltétele B-nek, ha A igaz voltából következik, hogy B is igaz. Például annak, hogy egy szám páros, elégséges feltétele az, hogy osztható 10-zel. (Elégséges, de nem szükséges feltétele.)
K E F14 F12 F10
hinreichende Bedingung sufficient condition
elhanyagolásKisebb mennyiségeket, amik nem befolyásolják jelentősen a végeredményt, kihagyunk a számításunkból, hogy az sokkal gyorsabb/egyszerűbb/rövidebb/követhetőbb legyen.
K E F14 F12 F10
(e) Vernachlässigung neglection
ellentettEgy szám ellentettje a mínusz egyszerese.
K E F14 F12 F10
entgegengesetzt inverse
elmozdulásAz elmozdulás egy mozgás kezdőpontja és cégpontja közötti távolság. Így például ha valaki fut egy kört a futópályát, akkor bár 400 méter utat tesz meg, az elmozdulása nulla lesz.
K E F14 F12 F10
(r) Weg move
eloszlásOlyan függvény, ami a valószínűségi változó függvényéhez hozzárendeli a lehetséges kimenetelek gyakoriságát.
K E F14 F12 F10
(e) Verteilung distribution
elsőfokú függvényOlyan függvény, ahol a hozzárendelési szabály jobb oldalán elsőfokú polinom van. Képe nem vízszintes (és nem is függőleges - az nem függvény képe) egyenes. (Lineáris, de nem konstans - azaz nulladfokú - függvény.)
K E F14 F12 F10
lineare Funktion linear function
eltelt időA záró és a kezdő időpont különbsége.
K E F14 F12 F10
verstrichene Zeit elapsed time
eltolásTávolságtartó geometriai transzformáció, ahol a forrásalakzat minden pontjától ugyanolyan irányban és távolságra van a képalakzat megfelelő pontja. Az eltolást tehát egy vektorral tudjuk leírni.
K E F14 F12 F10
(e) Verschiebung translation
érintési pontHa két alakzatnak egyetlen közös pontja van, akkor ebben a pontban érintik egymást.
K E F14 F12 F10
(r) Berührungspunkt tangential point
érintőAz érintő egy olyan egyenes (szakasz), aminek pontosan egy közös pontja (érintési pont) van egy adott alakzattal. Egy kör érintője merőleges az érintési pontba húzott sugárra.
K E F14 F12 F10
(e) Tangente tangent line
érintőnégyszögOlyan négyszög, aminek van beírt köre; így minden oldala ennek a körnek érintője.
K E F14 F12 F10
(s) Tangentenviereck tangential quadrilateral
érintőszakaszOlyan szakasz, aminek egy adott alakzattal pontosan egy közös pontja van, és ez a pont nem a szakasz végpontja.
K E F14 F12 F10
(e) Tangentenstrecke tangent line segment
érintőtrapézOlyan trapéz, aminek van beírt köre; így minden oldala ennek a körnek érintője.
K E F14 F12 F10
(s) Tangententrapez tangential trapezium
értékkészletEgy függvény értékkészlete az a halmaz, ami pontosan a függvény által felvett értékeket tartalmazza.
K E F14 F12 F10
(e) Zielmenge range
értéktáblázatEgy függvény értéktáblázata olyan két soros táblázat, aminek az első sorában adott helyek (x értékek) vannak, alattuk pedig az ezen a helyen felvett f(x) függvényértékek.
K E F14 F12 F10
(e) Wertetabelle function table
értelmezési tartományFüggvények esetében az alaphalmaznak az a részhalmaza, aminek minden eleméhez hozzárendeltük a képhalmaz valamelyik elemét.
K E F14 F12 F10
(e) Definitionsmenge domain
eseményAz eseménytér egy nem üres részhalmaza.
K E F14 F12 F10
(s) Ereignis event
eseménytérEgy kísérlet összes lehetséges kimenetelének halmaza.
K E F14 F12 F10
(r) Ergebnisraum sample space
exponenciális egyenletOlyan egyenlet, ahol az ismeretlen a kitevőben van.
K E F14 F12 F10
(e) Exponentialgleichung exponential equation
exponenciális egyenlőtlenségOlyan egyenlőtlenség, ahol az ismeretlen a kitevőben van.
K E F14 F12 F10
(e) Exponentialungleichung exponential inequality
exponenciális függvényOlyan (szigorúan monoton) függvény, ahol az ismeretlen a kitevőben van.
K E F14 F12 F10
(e) Exponentialfunktion exponential function
exponenciális kifejezésOlyan algebrai kifejezés, ahol az ismeretlen kitevőben van.
K E F14 F12 F10
exponentialer Term exponential term
faÖsszefüggő, körmentes gráf. Más néven fagráf. Az élek száma mindig 1-gyel kisebb, mint a csúcsok száma. Hierarchia ábrázolására alkalmas (pl. katonai, pl. fájlrendszer). Úgy szoktuk felrajzolni, hogy a gyökérelem felülre kerül, majd a gyerekeket mindig a szülő alá rajzoljuk. Annak a pontnak, aminek már nincs gyereke, levél a neve.
K E F14 F12 F10
(r) Baum tree
faktoriálisTermészetes számokon értelmezett művelet. 0! = 1; 1! = 1; n! = n*(n-1)!, vagyis úgy kapjuk egy pozitív egész szám faktoriálisát, hogy összeszorozzuk a számnál nem nagyobb összes pozitív egész számot.
K E F14 F12 F10
(e) Fakultät factorial
félegyenesHa egy egyenesen felveszünk egy pontot, akkor a ponttól az egyenesen valamelyik irányban lévő összes pont egy félegyenest alkot. Nyílt a félegyenes, ha nem része az adott pont; különben zárt.
K E F14 F12 F10
(e) Halbgerade ray
felezőpontEgy szakasz felezőpontja a szakasz azon pontja, ami a két végponttól egyenlő távolságra van.
K E F14 F12 F10
(r) Mittelpunkt midpoint
félgömbA gömböt egy, a középpontján átmenő sík két félgömbre osztja.
K E F14 F12 F10
(e) Halbkugel hemisphere
félkörA kört az átmérője két félkörre osztja.
K E F14 F12 F10
(r) Halbkreis semicircle
félsíkA síkot egy rajta fekvő egyenes két félsíkra oszt. Nyílt a félsík, ha nem számítjuk hozzá az egyenes pontjait; különben zárt.
K E F14 F12 F10
(e) Halbebene half-plane
felső határA legkisebb felső korlát (szuprémum).
K E F14 F12 F10
obere Grenze upper limit
felső korlátEgy számhalmaz felső korlátja egy olyan szám, aminél a halmaz minden eleme kisebb.
K E F14 F12 F10
obere Schranke upper bound
felszínEgy test határoló felülete.
K E F14 F12 F10
(e) Oberfläche surface area
féltérA teret egy sík két féltérre oszt. Nyílt a féltér, ha nem számítjuk hozzá a sík pontjait; különben zárt.
K E F14 F12 F10
(r) Halbraum half-space
felületAlapfogalom. Egy test "héja", legkülső pontjainak összessége.
K E F14 F12 F10
(e) Oberfläche surface
fokSzögmérésnél használt mértékegység. Az egyenesszög 180 fokos; minden más szög ennek arányos része fokban kifejezve..
K E F14 F12 F10
(r) Grad degree
fokszámEgy gráf pontjának fokszáma a pontba (-ból) vezető élek száma.
K E F14 F12 F10
(r) Grad degree
fókuszpontLásd: gyújtópont.
K E F14 F12 F10
(r) Fokuspunkt focal point
folytonos függvényOlyan függvény, aminek minden pontjára igaz, hogy ha egy "kicsit" megyünk arrébb a görbén, akkor a függvényérték is csak "egy kicsit" változik. Szükséges feltétel: a függvény értelmezési tartománya folytonos.
K E F14 F12 F10
stetige Funktion continous function
folytonosságLd. folytonos függvény.
K E F14 F12 F10
(e) Stetigkeit continuity
fordított arányosságKét mennyiség fordítottan arányos, ha szorzatuk állandó. Ha pl. az egyiket duplázzuk, akkor a fele lesz a másik. Pl. kétszer akkora átlagsebességgel fele annyi idő alatt érünk oda.
K E F14 F12 F10
reziproke Proportionalität inverse proportionality
forgáshengerLd. egyenes körhenger.
K E F14 F12 F10
(r) Zylinder cylinder
forgáskúpForgáskúpot úgy kapunk, ha egy derékszögű háromszöget megforgatunk az egyik befogója körül.
K E F14 F12 F10
(r) Kegel cone
forgásszimmetriaEgy geometriai alakzat forgásszimmetrikus, ha egy középpont körül 0-nál nagyobb, 360 foknál kisebb szögben elforgatva önmagába tudjuk átvinni az alakzatot.
K E F14 F12 F10
(r) Drehsymmetrie rotation symmetry
forgásszögOlyan szög, aminek iránya is van. Ez az irány óramutató járása szerinti (negatív) vagy óramutató járásával ellentétes (pozitív) lehet. Forgásszög például a +30 vagy a -60 fokos szög.
K E F14 F12 F10
(r) Drehwinkel angle of rotation
forgástengelyEgyenes, ami körül egy alakzatot megforgatunk.
K E F14 F12 F10
(e) Drehungsachse rotation axis
forgástestOlyan test, amit egy tengely körül 0 foknál nagyobb, 360 foknál kisebb szöggel megforgatva önmagába tudunk átvinni.
K E F14 F12 F10
(r) Rotationskörper solid of revolution
forgatásRögzítünk egy O pontot, ez lesz a forgatás középpontja. Rögzítünk egy forgásszöget is, ez lesz a forgatás szöge. O képe önmaga lesz. A többi P pont képe az a P' pont lesz, amire PO = P'O és a POP' szög egyenlő a forgatás forgásszögével. A forgatás távolságtartó tehát transzformáció, így az alakzat és képe egybevágó.
K E F14 F12 F10
(e) Rotation rotation
független eseményKét esemény független, ha semelyikük bekövetkezte vagy be nem következte nincs hatással a másik bekövetkeztének valószínűségére. Példa: esik az eső holnap, ötösöm lesz a lottón a héten.
K E F14 F12 F10
unabhängiges Ereignis independent event
függőlegesA Földön a gravitációs erő iránya (fel-le). Koordinátageometriában szokás szerint az értéktengely (2D-ben y, 3D-ben z) tengely iránya.
K E F14 F12 F10
senkrecht vertical
függvényEgyértelmű hozzárendelés.
K E F14 F12 F10
(e) Funktion function
függvény meneteMás szóval monotonitása. Adott intervallumon vagy a teljes értelmezési tartományon vizsgáljuk. Szigorúan monoton növekvő, ha későbbi helyen nagyobb értéket vesz fel (x1 < x2-re f(x1) < f(x2). Konstans, ha minden helyen ugyanazt az értéket veszi fel. Szigorúan monoton csökkenő, ha későbbi helyen kisebb értéket vesz fel, vagyis x1 < x2-re f(x1) > f(x2). A monotonitás nem szigorú, ha az egyenlőséget is megengedjük. Példák szigorúan monoton függvényekre: gyökfüggvény, exponenciális függvény, logaritmusfüggvény, páratlan polinomfüggvény.
K E F14 F12 F10
monotonity of function
függvényanalízisFüggvények legfontosabb tulajdonságainak vizsgálata. Tipikusan: értelmezési tartomány, értékkészlet, folytonosság, szakadás, periodicitás, paritás, tengelymetszetek (y-nal és x-szel: utóbbiak a zérushelyek), szélsőértékek, menet (monotonitás), inflexiós pontok, görbület (konvexitás).
K E F14 F12 F10
(e) Funktionentheorie theory of functions
függvények különbségeLd. függvények hányadosa, értelemszerűen.
K E F14 F12 F10
(e) Differenz den Funktionen difference of functions
függvények összegeLd. függvények hányadosa, értelemszerűen.
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Funktionen sum of functions
függvények szorzataLd. függvények szorzata, értelemszerűen.
K E F14 F12 F10
(s) Produkt von Funktionen product of functions
függvényértékA függvény értéke adott x0 pontban az az érték, amit úgy kapunk, hogy a függvény hozzárendelési szabályába x helyére behelyettesítve kiszámolunk. Jele: f(x0).
K E F14 F12 F10
(r) Funktionswert function value
függvénygörbeAz a görbe, amit úgy kapunk, hogy egy derékszögű koordinátarendszerben felvesszük az összes P(x, f(x)) pontot. (Egyváltozós függvény esetén.)
K E F14 F12 F10
(r) Funktionsgraph graph of a function
geometriaGörög jelentése: földmérés (Geo - Föld, metria - mérés). A matematikának a tér és a sík viszonyaival, testekkel, síkidomokkal foglalkozó ága.
K E F14 F12 F10
(e) Geometrie geometry
gömbA gömb a térben egy adott ponttól - a gömb középpontjától - egyenlő távolságra lévő pontok halmaza. Ez a távolság a gömb sugara (R).
K E F14 F12 F10
(e) Kugel sphere
gömbbe írható kockaMinden gömbbe végtelen sokféle kocka írható, mert minden kockának (és más szabályos testnek) van köré (és be-)írható gömbje.
K E F14 F12 F10
inscribed cube of circle
gömbszeletEgy gömböt egy síkkal elmetszve két gömbszeletet kapunk.
K E F14 F12 F10
(s) Kugelsegment spherical cap
görbeFolytonos vonal. Véges és végtelen is lehet.
K E F14 F12 F10
(r) Graph graph
gráfAdatok és azok közötti kapcsolatok szabványos ábrázolása. Pontok (csúcsok) és őket összekötő élek halmaza.
K E F14 F12 F10
(r) Graph graph
grafikonKét dimenziós függvénygörbe, amit jellemzően egy (vagy több) időben változó mennyiség ábrázolására használnak. Jellemzően csak az első, ritkábban az első és a negyedik síknegyedben történik csak az ábrázolás.
K E F14 F12 F10
(r) Graph graph
grafikus megoldásEgy egyismeretlenes egyenlet grafikus megoldásán azt értjük, hogy az ismeretlenhez (x-hez) hozzárendelve a bal és a jobb oldalt két függvényt felírunk, azokat ábrázoljuk, és a metszéspontjaik x koordinátái lesznek az egyenlet megoldásai. Az egyenletet tehát f(x) = g(x) alakban képzeljük el. Ez a módszer egyenlőtlenségekre, egyenlet- és egyenlőtlenségrendszerekre is működik észszerű kiterjesztéssel.
K E F14 F12 F10
grafische Lösung graphic solution
gúlaOlyan test, aminek alaplapja sokszög, csúcsa egy nem az alaplapon fekvő pont, palástját pedig azok a háromszögek alkotják, amiknek egyik csúcsa a gúla csúcsa, szemközti oldala pedig az alaplap éle.
K E F14 F12 F10
(e) Pyramide pyramid
gyakoriságEgy esemény gyakorisága annak a száma, hogy hányszor következett be az esemény.
K E F14 F12 F10
frequency
gyökEgy szám második gyöke az a szám, aminek második hatványa az eredeti szám. Hasonlóan a többi pozitív egész számra. Egyenlet gyöke (más néven megoldása) az a szám, amit az ismeretlen helyére helyettesítve azonosságot kapunk.
K E F14 F12 F10
(e) Wurzel root
gyökfüggvényOlyan függvény, ami a változót valahányadik gyök alatt adja vissza.
K E F14 F12 F10
(e) Wurzelfunktion root function
gyökök számaEgy egyenlet megoldásainak száma. n-edfokú polinomegyenletnek n komplex gyöke van; valós gyöke legfeljebb n darab. Másodfokú egyenletnek két különböző valós gyöke van, ha diszkriminánsa pozitív; kétszeres valós gyöke van, a diszkriminánsa nulla; nincs valós gyöke, ha diszkriminánsa negatív.
K E F14 F12 F10
(e) Anzahl der Lösungen number of roots
gyújtópontLd. fókuszpont.
K E F14 F12 F10
(r) Brennpunkt focal point
halmazAlapfogalom. Valamilyen egyértelmű tulajdonsággal bíró, abban megegyező, elemek csoportja. Ugyanaz az elem nem szerepelhet többször egy halmazban. Az elemek között nincs sorrend vagy hierarchia.
K E F14 F12 F10
(e) Menge set
halmaz elemeOlyan elem, ami a halmaz része.
K E F14 F12 F10
(s) Element der Menge member of a set
halmaz komplementere
K E F14 F12 F10
(s) Komplement der Menge (absolute) complement of set
halmaz számosságaVéges halmaz esetén a halmaz elemeinek száma. Ha nem véges egy halmaz számossága, akkor megszámlálhatóan vagy megszámlálhatatlanul végtelen. Megszámlálhatóan végtelen egy halmaz számossága, ha sorszámozni tudjuk minden elemét. Ilyen például a prím-, a természetes, az egész vagy a racionális számok halmaza. Megszámlálhatatlanul végtelen számosságú például a valós számok vagy egy körlap pontjainak halmaza.
K E F14 F12 F10
(e) Mächtigkeit von Menge cardinality of set
halmazok Descartes-szorzataAz összes lehetséges olyan elempár halmaza, aminek az egyik tagja az egyik, a másik tagja a másik halmaz eleme.
K E F14 F12 F10
Kartesisches Produkt von Mengen Cartesian product of sets
halmazok különbségeA és B halmaz különbsége az az A\B (e.: A-ból B) halmaz, amiben A mindazon elemei vannak benne, amik nem elemei B-nek.
K E F14 F12 F10
(e) Differenzmenge difference of sets
halmazok metszete
K E F14 F12 F10
(e) Schnittmenge intersection of sets
halmazok szimmetrikus különbsége
K E F14 F12 F10
symmetrische Differenz symmetric difference
halmazok uniója
K E F14 F12 F10
(e) Vereinigungsmenge union of sets
háló
K E F14 F12 F10
(s) Netz net
hamis
K E F14 F12 F10
falsch false
hányados
K E F14 F12 F10
(r) Quotient quotient
harmadfokú egyenlet
K E F14 F12 F10
kubische Gleichung cubic equation
harmadfokú függvény
K E F14 F12 F10
kubische Funktion cubic function
harmadfokú görbe
K E F14 F12 F10
kubisches Graph cubic graph
harmadfokú polinom
K E F14 F12 F10
kubisches Polynom cubic polynom
harmadolópont
K E F14 F12 F10
trisecting point
harmonikus közép
K E F14 F12 F10
harmonisches Mittel harmonic mean
háromszög
K E F14 F12 F10
(s) Dreieck triangle
háromszög alapú hasáb
K E F14 F12 F10
dreiseitiges Prisma triangular prism
háromszög köré írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Umkreis des Dreiecks circumscribed circle of triangle
háromszög-egyenlőtlenség
K E F14 F12 F10
(e) Ungleichung des Dreiecks triangle inequality
háromszögbe írható kör
K E F14 F12 F10
Inkreis des Dreiecks inscribed circle of triangle
háromszögbe írható téglalap
K E F14 F12 F10
(s) Rechteck im Dreieck inscribed rectangle of triangle
hasáb
K E F14 F12 F10
(s) Prisma prism
hasonlóság
K E F14 F12 F10
(e) Ähnlichkeit similarity
hasonlóság aránya
K E F14 F12 F10
(s) Verhältnis der Ähnlichkeit similarity ratio
határ
K E F14 F12 F10
(e) Grenze limit
határérték
K E F14 F12 F10
(r) Grenzwert limit of a sequence
hatszög
K E F14 F12 F10
(s) Sechseck hexagon
hatszög alapú gúla
K E F14 F12 F10
sechseitige Pyramide hexagonal pyramid
hatvány
K E F14 F12 F10
(e) Potenz power
hatványozás
K E F14 F12 F10
(s) Potenzieren exponentiation
hegyesszög
K E F14 F12 F10
spitzer Winkel acute angle
hegyesszögű háromszög
K E F14 F12 F10
spitzwinkliges Dreieck acute triangle
helyiérték
K E F14 F12 F10
(r) Stellenwert position
helyvektor
K E F14 F12 F10
(r) Ortsvektor position vector
helyvektor
K E F14 F12 F10
(r) Ortsvektor position vector
henger
K E F14 F12 F10
(r) Zylinder cylinder
Hérón-képlet
K E F14 F12 F10
(r) Satz des Heron Heron formula
hossz
K E F14 F12 F10
(e) Länge length
hozzárendelési szabály
K E F14 F12 F10
(e) Zuordnungsvorschrift rule of assignment
húr
K E F14 F12 F10
(e) Sehne chord
húrnégyszög
K E F14 F12 F10
(s) Sehnenviereck cyclic quadrilateral
húrtrapéz
K E F14 F12 F10
symmetrisches Trapez symmetric trapezium
idő
K E F14 F12 F10
(e) Zeit time
igaz
K E F14 F12 F10
richtig true
igaz-hamis
K E F14 F12 F10
richtig-falsch true-false
implikáció
K E F14 F12 F10
(e) Implikation implication
infláció
K E F14 F12 F10
(e) Inflation inflation
inflexiós pont
K E F14 F12 F10
(r) Wendepunkt inflection point
integrálás
K E F14 F12 F10
(e) Integralrechnung integration
intervallum
K E F14 F12 F10
(s) Intervall interval
irányított gráf
K E F14 F12 F10
gerichteter Graph directed graph
irracionális szám
K E F14 F12 F10
irrationale Zahl irrational number
ív
K E F14 F12 F10
(r) Bogen arc
izolált csúcsOlyan csúcsa a gráfnak, aminek fokszáma nulla.
K E F14 F12 F10
isolierter Knot isolated vertex
játék
K E F14 F12 F10
(s) Spiel game
kamat
K E F14 F12 F10
(r) Zins interest
kamatláb
K E F14 F12 F10
(r) Zinssatz interest rate
kamatos kamat
K E F14 F12 F10
(r) Zinseszins compound interest
kerekítés
K E F14 F12 F10
(e) Rundung rounding
kerület
K E F14 F12 F10
(r) Umfang perimeter
két pont távolsága
K E F14 F12 F10
(r) Abstand zweier Punkte distance between two points
kettes számrendszer
K E F14 F12 F10
(s) Dualsystem binary number system
kifejezés
K E F14 F12 F10
(r) Ausdruck expression
kitérő egyenes
K E F14 F12 F10
windschiefe Gerade skew line
kitérő egyenesek
K E F14 F12 F10
windschiefe Geraden skew lines
kitérő egyenesek távolsága
K E F14 F12 F10
(r) Abstand windschiefer Geraden distance between skew lines
kitevő
K E F14 F12 F10
(r) Exponent exponent
kockaOlyan szabályos térelem, aminek hat lapja van, és mind a hat lapja négyzet.
K E F14 F12 F10
(r) Würfel cube
kollineáris
K E F14 F12 F10
kollinear collinear
kombináció
K E F14 F12 F10
(e) Kombination combination
kombinatorika
K E F14 F12 F10
(e) Kombinatorik combinatory
komplementer esemény valószínűsége
K E F14 F12 F10
(e) Wahrscheinlichkeit des komplemantären Ereignisses probability of complementer event
koncentrikus körök
K E F14 F12 F10
konzentrische Kreise concentric circles
konjunkció
K E F14 F12 F10
(e) Konjunktion logical conjunction
konkáv
K E F14 F12 F10
konkav concave
konstans sorozat
K E F14 F12 F10
konstante Folge constant sequence
konvergencia
K E F14 F12 F10
(e) Konvergenz convergence
konvex
K E F14 F12 F10
konvex convex
konvex négyszög
K E F14 F12 F10
konvexes Viereck convex quadrilateral
konvexitás
K E F14 F12 F10
(e) Konvexität convexity
koordináta
K E F14 F12 F10
(e) Koordinate coordinate
koordináta-rendszer
K E F14 F12 F10
(s) Koordinatensystem coordinate system
koordinátageometria
K E F14 F12 F10
analytische Geometrie analytic geometry
koordinátatengely
K E F14 F12 F10
(e) Koordinatenachse coordinate axis
korlátosság
K E F14 F12 F10
(e) Beschränkheit boundedness
koszinusz
K E F14 F12 F10
(r) Kosinus cosine
koszinusztétel
K E F14 F12 F10
(r) Kosinussatz cosine theorem
kotangens
K E F14 F12 F10
(r) Kotangens cotangent
köbösszeg
K E F14 F12 F10
kubische Summe cubic sum
köbszám
K E F14 F12 F10
kubische Zahl cubic number
körA kör egy adott ponttól, mint a kör középpontjától egyenlő távolságra lévő pontok halmaza a síkban. Ezt a távolságot a kör sugarának nevezzük.
K E F14 F12 F10
(r) Kreis circle
kör a gráfban
K E F14 F12 F10
(r) Zyklus des Graphes circuit in graph
kör egyenlete
K E F14 F12 F10
(e) Gleichung des Kreises equation of circle
körcikk
K E F14 F12 F10
(r) Kreissektor sector
kördiagram
K E F14 F12 F10
(s) Kreisdiagramm pie chart
körhenger
K E F14 F12 F10
(r) Kreiszylinder circular cylinder
körlap
K E F14 F12 F10
disc
körszelet
K E F14 F12 F10
(s) Kreissegment circular segment
középpont
K E F14 F12 F10
(r) Mittelpunkt midpoint
középponti szög
K E F14 F12 F10
(r) Mittelpunktswinkel central angle
középpontos szimmetria
K E F14 F12 F10
(e) Punktsymmetrie central symmetry
középvonal
K E F14 F12 F10
(e) Mittellinie midline
közönséges tört
K E F14 F12 F10
echter Bruch simple fraction
közös osztó
K E F14 F12 F10
gemeinsamer Teiler common divisor
kúp
K E F14 F12 F10
(s) Kegel cone
kúpba írható gömb
K E F14 F12 F10
inscribed sphere of cone
különbség
K E F14 F12 F10
(e) Differenz difference
külső szög
K E F14 F12 F10
(r) Außenwinkel external angle
külső szögfelező
K E F14 F12 F10
äußere Winkelhalbierende exterior angle bisector
lap
K E F14 F12 F10
(e) Fläche face
lapátló
K E F14 F12 F10
(e) Flächendiagonale face diagonal
látószög
K E F14 F12 F10
(r) Blitzwinkel viewing angle
legkisebb közös többszörös
K E F14 F12 F10
kleinstes gemeinsames Vielfaches lowest common multiplier
legnagyobb közös osztó
K E F14 F12 F10
größter gemeinsamer Teiler greatest common divisor
lehet
K E F14 F12 F10
kann sein can be
létezik
K E F14 F12 F10
existiert exists
logaritmus
K E F14 F12 F10
(r) Logarithmus logarithm
logika
K E F14 F12 F10
(e) Logik logic
logikai érték
K E F14 F12 F10
(r) Wahrheitswert truth value
logikai szita
K E F14 F12 F10
logisches Sieb
lokális maximum
K E F14 F12 F10
lokales Maximum local maximum
lokális minimum
K E F14 F12 F10
lokales Minimum local minimum
lokális szélsőérték
K E F14 F12 F10
lokales Extremum local extremum
lyukas henger
K E F14 F12 F10
(r) Hohlzylinder hollow cylinder
magasság
K E F14 F12 F10
(e) Höhe altitude
magasságpont
K E F14 F12 F10
(r) Höhenschnittpunkt orthocentre
magasságtétel
K E F14 F12 F10
(r) Höhensatz altitude theorem
magasságvonal
K E F14 F12 F10
(e) Höhe altitude line
maradék
K E F14 F12 F10
(r) Rest remainder
maradékosztály
K E F14 F12 F10
(e) Restklasse congruence class
másodfokú egyenlet
K E F14 F12 F10
quadratische Gleichung quadratic equation
másodfokú egyenletrendszer
K E F14 F12 F10
quadratisches Gleichungssystem quadratic equation system
másodfokú egyenlőtlenség
K E F14 F12 F10
quadratische Ungleichung quadratic inequality
másodfokú függvény
K E F14 F12 F10
quadratische Funktion quadratic function
másodfokú polinom
K E F14 F12 F10
quadratisches Polynom quadratic polynom
maximumA legnagyobb érték.
K E F14 F12 F10
(s) Maximum maximum
medián
K E F14 F12 F10
(r) Mittelwert median
megfordítás
K E F14 F12 F10
(e) Konversion converse
megoszlás
K E F14 F12 F10
distribution
meredekség
K E F14 F12 F10
(e) Steigung slope
merőleges
K E F14 F12 F10
orthogonal perpendicular
merőleges vetület
K E F14 F12 F10
(e) Orthogonalprojektion orthogonal projection
mérőszám
K E F14 F12 F10
(e) Größe magnitude
mértani közép
K E F14 F12 F10
geometrisches Mittel geometric mean
mértani sorozat
K E F14 F12 F10
geometrische Folge geometric sequence
mértani sorozat hányadosa
K E F14 F12 F10
(r) Quotient der geometrischen Folge quotient of geometric sequence
mértani sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der geometrischen Folge sum of geometric sequence
mértékegység
K E F14 F12 F10
(e) Maßeinheit unit of measure
mértékváltás
K E F14 F12 F10
(e) Einheitenumrechnung conversion of units
metszéspont
K E F14 F12 F10
(r) Schnittpunkt intersection point
metsző egyenesek
K E F14 F12 F10
schneidende Geraden intersecting lines
minden
K E F14 F12 F10
jede every
minimumA legkisebb érték.
K E F14 F12 F10
(s) Minimum minimum
módusz
K E F14 F12 F10
(r) Modalwert mode
monotonitás
K E F14 F12 F10
(e) Monotonie monotonity
művelet
K E F14 F12 F10
zweistellige Verknüpfung binary operation
negatív
K E F14 F12 F10
negativ negative
negyedfokú egyenlet
K E F14 F12 F10
quartische Gleichung
negyedfokú függvény
K E F14 F12 F10
quartische Funktion
négyszög
K E F14 F12 F10
(s) Viereck quadrilateral
négyszög köré írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Umkreis des Vierecks circumscribed circle of quadrilateral
négyzet
K E F14 F12 F10
(s) Quadrat square
négyzet alapú gúla
K E F14 F12 F10
quadratische Pyramide quadratic pyramid
négyzet köré írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Umkreis des Quadrats
négyzetbe írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Inkreis des Quadrats
négyzetes hasáb
K E F14 F12 F10
quadratisches Prisma quadratic prism
négyzetösszeg
K E F14 F12 F10
quadratic sum quadratic sum
négyzetszám
K E F14 F12 F10
(e) Quadratzahl square number
négyzetteljes szám
K E F14 F12 F10
potente Zahl powerful number
nemnegatív
K E F14 F12 F10
nichtnegative non-negative
nemnegatív egész szám
K E F14 F12 F10
nichtnegative ganze Zahl non-negative integer
nemnegatív valós szám
K E F14 F12 F10
nichtnegative reelle Zahl non-negative real number
nettó
K E F14 F12 F10
netto net
nevező
K E F14 F12 F10
(r) Nenner denominator
Newton-Leibniz-tétel
K E F14 F12 F10
(e) Formel von Newton and Leibniz second fundamental theorem of calculus
nézet
K E F14 F12 F10
view
normálalak
K E F14 F12 F10
wissenschaftliche Schreibweise scientific notation
normálvektorEgy alakzat (pl. egyenes, sík) normálvektorán egy, az alakzatra merőleges vektort értünk.
K E F14 F12 F10
(r) Normalvektor normal vektor
növekvőNövekvő a függvény, ha bármely x1 > x2-re f(x1) > f(x2), vagyis későbbi helyen nagyobb értéket vesz fel.
K E F14 F12 F10
steigend increasing
nulladfokú függvény
K E F14 F12 F10
konstante Funktion constant function
nyílt intervallum
K E F14 F12 F10
offenes Intervall open interval
oktaéder
K E F14 F12 F10
(s) Oktaeder octahedron
oldal
K E F14 F12 F10
(e) Seite side
oldalfelező merőleges
K E F14 F12 F10
(e) Mittellotgerade perpendicular side bisector
óra
K E F14 F12 F10
(e) Uhr clock
óramutató járása szerint
K E F14 F12 F10
im Uhrzeigersinn clockwise
óramutató járásával ellentétesen
K E F14 F12 F10
gegen den Uhrzeigersinn counterclockwise
ordináta
K E F14 F12 F10
(e) Ordinate ordinate
origó
K E F14 F12 F10
origo origon
oszcilláló sorozat
K E F14 F12 F10
oszillierende Folge oscillating sequence
oszcilláló sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der oszillierenden Folge sum of oscillating sequence
oszlop
K E F14 F12 F10
(e) Kolumne column
oszlopdiagram
K E F14 F12 F10
(s) Säulendiagramm bar chart
oszthatóság
K E F14 F12 F10
(e) Teilbarkeit divisibility
osztó
K E F14 F12 F10
(r) Teiler divisor
osztópár
K E F14 F12 F10
(s) Teilerpaar divisor pair
osztópont
K E F14 F12 F10
(r) Unterteilungspunkt sector point
összefüggő gráf
K E F14 F12 F10
zusammenhängender Graph connected graph
összeg
K E F14 F12 F10
(e) Summe sum
összetett függvény
K E F14 F12 F10
zusammengesetzte Funktion composition of functions
összetett szám
K E F14 F12 F10
zusammengesetzte Zahl composite number
összevonás
K E F14 F12 F10
simplifying like terms
ötszög
K E F14 F12 F10
(s) Fünfeck pentagon
palást
K E F14 F12 F10
lateral surface
parabola
K E F14 F12 F10
(r) Parabel parabola
paralelogramma
K E F14 F12 F10
(s) Parallelogramm parallelogram
paraméter
K E F14 F12 F10
(r) Parameter parameter
páratlan
K E F14 F12 F10
ungerade odd
párhuzamos
K E F14 F12 F10
parallel parallel
párhuzamos egyenesek
K E F14 F12 F10
parallele Geraden parallel lines
párhuzamosság
K E F14 F12 F10
(e) Parallelität parallelity
paritás
K E F14 F12 F10
(e) Parität parity
páros
K E F14 F12 F10
gerade even
partíció
K E F14 F12 F10
(e) Partition partition
pénzfeldobás
K E F14 F12 F10
(r) Münzwurf coin flipping
periodikus
K E F14 F12 F10
periodisch periodic
periódus
K E F14 F12 F10
(e) Periode period
permutáció
K E F14 F12 F10
(e) Permutation permutation

K E F14 F12 F10
(e) Kreiszahl pi
Pitagorasz-tétel
K E F14 F12 F10
(r) Satz des Pythagoras Pythagorean theorem
polinom
K E F14 F12 F10
(s) Polynom polynom
polinomfüggvény
K E F14 F12 F10
(e) Polynomfunktion
pont
K E F14 F12 F10
(r) Punkt point
ponthalmaz
K E F14 F12 F10
(e) Punktmenge set of points
pozitív
K E F14 F12 F10
positiv positiv
pozitív egész szám
K E F14 F12 F10
positive ganze Zahl positive integer
pozitív valós szám
K E F14 F12 F10
positive reelle Zahl positiv real number
prím
K E F14 F12 F10
(e) Primzahl prime
prímosztó
K E F14 F12 F10
(r) Primteiler
prímtényezős felbontás
K E F14 F12 F10
prime factorization
racionális szám
K E F14 F12 F10
rationale Zahl rational number
rácspont
K E F14 F12 F10
integer lattice
radián
K E F14 F12 F10
(r) Radiant radian
reciprok
K E F14 F12 F10
(e) Reziproke reciprocal
reciprokfüggvény
K E F14 F12 F10
reziproke Funktion reciprocal function
rekurzív sorozat
K E F14 F12 F10
rekursive Folge recursive sequence
rekurzív sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der rekursiven Folge sum of recursive sequence
reláció
K E F14 F12 F10
(e) Relation relation
relatív gyakoriság
K E F14 F12 F10
relative Häufigkeit relative frequency
relatív prím
K E F14 F12 F10
teilerfremd relativ prime
részgráf
K E F14 F12 F10
(r) Teilgraph subgraph
részhalmaz
K E F14 F12 F10
(e) Teilmenge subset
részsorozat
K E F14 F12 F10
(e) Teilfolge subsequence
rombusz
K E F14 F12 F10
(e) Raute rhombus
rombuszba írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Inkreis der Raute inscribed circle of rhombus
sebesség
K E F14 F12 F10
(e) Geschwindigkeit speed
sík
K E F14 F12 F10
(e) Ebene plane
síkgeometria
K E F14 F12 F10
ebene Geometrie plane geometry
skalárszorzat
K E F14 F12 F10
(s) Skalarprodukt scalar product
sokszög
K E F14 F12 F10
(s) Polygon polygon
sokszög oldalainak száma
K E F14 F12 F10
(e) Anzahl der Seiten des Polygones count of sides of polygon
sor
K E F14 F12 F10
(e) Reihe serie
sorozat
K E F14 F12 F10
(e) Folge sequence
sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Reihe sum of sequence
sorozatok összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe den Reihen sum of sequences
statisztika
K E F14 F12 F10
(e) Statistik statistics
stratégia
K E F14 F12 F10
(e) Strategie strategy
sugár
K E F14 F12 F10
(r) Radius radius
súlyozott átlag
K E F14 F12 F10
gewichtetes aritmetisches Mittel weighted arithmetic mean
súlyozott gráf
K E F14 F12 F10
kantengewichteter Graph weighted graph
súlypont
K E F14 F12 F10
geometrischer Schwerpunkt centroid
súlyvonal
K E F14 F12 F10
(e) Schwerlinie median
sűrűség
K E F14 F12 F10
(e) Dichte density
szabályos háromszög
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Dreieck regular triangle
szabályos sokszög
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Polygon regular polygon
szabályos sokszögbe írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Imkreis des regelmäßigen Polygones inscribed circle of regular polygon
szabályos test
K E F14 F12 F10
platonischer Körper platonic solid
szabályos tetraéder
K E F14 F12 F10
regelmäßiges Tetraeder regular tetrahedron
szakasz
K E F14 F12 F10
(e) Strecke line segment
számegyenes
K E F14 F12 F10
(e) Zahlengerade number line
számhalmaz
K E F14 F12 F10
(e) Zahlenmenge number set
számjegy
K E F14 F12 F10
(e) Ziffer digit
számjegyek összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Ziffern sum of digits
számkártya
K E F14 F12 F10
(e) Zahlkarte number card
számláló
K E F14 F12 F10
(r) Zähler numerator
számpár
K E F14 F12 F10
(s) Zahlenpaar pair of numbers
számrendszer
K E F14 F12 F10
(s) Zahlensystem numeral system
számrendszer alapja
K E F14 F12 F10
(e) Basis des Zahlensystems base of numeral system
számtani közép
K E F14 F12 F10
aritmetisches Mittel arithmetic mean
számtani sorozat
K E F14 F12 F10
aritmetische Folge arithmetic sequence
számtani sorozat különbsége
K E F14 F12 F10
(e) Differenz der aritmetischen Folge common difference of arithmetic mean
számtani sorozat összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der aritmetischen Gleichung sum of arithmetic sequence
szár
K E F14 F12 F10
(r) Schenkel leg
százalék
K E F14 F12 F10
(s) Prozent percent
szélesség
K E F14 F12 F10
(e) Breite width
szelet
K E F14 F12 F10
(s) Segment segment
szelő
K E F14 F12 F10
(e) Sekante secant
szélsőértékA legnagyobb (maximum) vagy a legkisebb (minimum) érték. A szélsőérték lokális vagy globális attól függően, hogy csak a közvetlen környezetében vagy a teljes értelmezési tartományon a legnagyobb/legkisebb.
K E F14 F12 F10
(r) Extremwert extremum
szerkesztés
K E F14 F12 F10
(e) Konstruktion construction
szigorú monotonitás
K E F14 F12 F10
strikte Monotonie strict monotonity
szigorúan monoton csökkenő
K E F14 F12 F10
streng monoton fallend strictly decreasing
szigorúan monoton növekvő
K E F14 F12 F10
streng monoton steigend strictly increasing
szimmetria
K E F14 F12 F10
(e) Symmetrie symmetry
szimmetriatengely
K E F14 F12 F10
(e) Symmetrieachse axis of symmetry
színezés
K E F14 F12 F10
(e) Färbung coloring
szinusz
K E F14 F12 F10
(r) Sinus sine
szinusztétel
K E F14 F12 F10
(r) Sinussatz sine theorem
szórás
K E F14 F12 F10
(e) Standardabweichung standard deviation
szórásnégyzet
K E F14 F12 F10
mittlere quadratische Abweichung quadratic deviation
szorzat
K E F14 F12 F10
(r) Produkt product
szorzattá alakítás
K E F14 F12 F10
(e) Faktorisierung factorization
szög
K E F14 F12 F10
(r) Winkel angle
szögfelező
K E F14 F12 F10
(e) Winkelhalbierende angle bisector
szögfelező egyenes
K E F14 F12 F10
winkelhalbierende Gerade angle bisector line
szögfüggvény
K E F14 F12 F10
trigonometrische Funktion trigonometric function
szögharmadoló
K E F14 F12 F10
(r) Winkeldreiteiler angle trisector
szögszámítás
K E F14 F12 F10
(e) Berechnung eines Winkels calculating of angle
szögszár
K E F14 F12 F10
(r) Winkelschenkel side of angle
szöveges feladat
K E F14 F12 F10
(e) Textaufgabe word problem
szükséges feltétel
K E F14 F12 F10
notwendige Bedingung necessary condition
táblázat
K E F14 F12 F10
(e) Tabelle table
tagadás
K E F14 F12 F10
(e) Negation negotion
talppont
K E F14 F12 F10
(r) Fußpunkt foot
tangens
K E F14 F12 F10
(r) Tangens tangent
távolság
K E F14 F12 F10
(r) Abstand distance
téglalap
K E F14 F12 F10
(s) Rechteck rectangle
téglalap köré írt kör
K E F14 F12 F10
(r) Umkreis des Rechtecks circumscribed circle of rectangle
téglatest
K E F14 F12 F10
(s) Quader cuboid
teljes gráf
K E F14 F12 F10
vollständiger Graph complete graph
teljes indukció
K E F14 F12 F10
vollständige Induktion mathematical induction
tengelyes szimmetria
K E F14 F12 F10
(e) Achsensymmetrie axial symmetry
tengelyes tükrözés
K E F14 F12 F10
(e) Achsenspiegelung axial reflection
térfogat
K E F14 F12 F10
(s) Volumen volume
térgeometria
K E F14 F12 F10
(e) Raumgeometrie solid geometry
terjedelem
K E F14 F12 F10
(e) Spannweite range
természetes szám
K E F14 F12 F10
natürliche Zahl natural number
területA síkidom területe a körvonala által lekerített síkrész nagysága.
K E F14 F12 F10
(r) Flächeninhalt area
test
K E F14 F12 F10
(r) Körper solid
testátló
K E F14 F12 F10
(e) Raumdiagonale space diagonal
tetraéder
K E F14 F12 F10
(s) Tetraeder tetrahedron
Thálesz-tétel
K E F14 F12 F10
Satz des Thales Thales` theorem
tizedes tört
K E F14 F12 F10
(r) Dezimalbruch decimal fraction
tizedesvessző
K E F14 F12 F10
(s) Dezimaltrennzeichen decimal mark
tízes számrendszer
K E F14 F12 F10
(s) Dezimalsystem decimal number system
tompaszög
K E F14 F12 F10
stumpfer Winkel obtuse angle
tompaszögű háromszög
K E F14 F12 F10
stumpfwinkliges Dreieck obtuse triangle
többszörös
K E F14 F12 F10
(e) Vielfache multiplier
tömeg
K E F14 F12 F10
(s) Gewicht weight
tört
K E F14 F12 F10
(r) Bruch fraction
transzformáció
K E F14 F12 F10
(e) Transformation transformation
trapéz
K E F14 F12 F10
(s) Trapez trapezium
trapéz kiegészítő háromszöge
K E F14 F12 F10
triangle of trapezium
trapézba írható kör
K E F14 F12 F10
(r) Inkreis des Trapezes inscribed circle of trapezium
trigonometria
K E F14 F12 F10
(e) Trigonometrie trigonometry
trigonometrikus egyenlet
K E F14 F12 F10
trigonometrische Gleichung trigonometric equation
trigonometrikus egyenletrendszer
K E F14 F12 F10
trigonometrisches Gleichungssystem
trigonometrikus egyenlőtlenség
K E F14 F12 F10
trigonometrische Ungleichung trigonometric inequation
trigonometrikus függvény
K E F14 F12 F10
trigonometrische Funktion trigonometric function
tükrözés
K E F14 F12 F10
(e) Spiegelung reflection
univerzumLd.: alaphalmaz.
K E F14 F12 F10
(e) Grundmenge universe
út
K E F14 F12 F10
(r) Weg path
üres gráf
K E F14 F12 F10
kantenloser Graph order-zero graph
üres halmaz
K E F14 F12 F10
leere Menge empty set
valódi részhalmaz
K E F14 F12 F10
echte Teilmenge real subset
valós szám
K E F14 F12 F10
reelle Zahl real number
valós számpár
K E F14 F12 F10
reelles Zahlenpaar pair of real numbers
valószínűségszámítás
K E F14 F12 F10
(e) Wahrscheinlichkeitstheorie probability theory
változás
K E F14 F12 F10
(e) Veränderung change
várható érték
K E F14 F12 F10
(r) Erwartungswert expected value
variáció
K E F14 F12 F10
(e) Variation variation
vastagság
K E F14 F12 F10
(e) Dicke thickness
véges
K E F14 F12 F10
endlich finite
véges halmaz
K E F14 F12 F10
endliche Menge finite set
végtelen
K E F14 F12 F10
(e) Unendlichkeit infinity
végtelen halmaz
K E F14 F12 F10
unendliche Menge infinite set
vektorOlyan szakasz, amit nagysága és iránya jellemez. Az egyenlő nagyságú és irányú vektorok egyenlők.
K E F14 F12 F10
(r) Vektor vector
vektorok különbsége
K E F14 F12 F10
(e) Differenz zweier Vektoren vector difference
vektorok összege
K E F14 F12 F10
(e) Summe der Vektoren vector sum
vízszintes
K E F14 F12 F10
waagerecht horizontal
x tengely
K E F14 F12 F10
(e) x-Achse x-axis
y tengely
K E F14 F12 F10
(e) y-Achse y-axis
zárójelezés
K E F14 F12 F10
(e) Klammerung bracketing
zárt intervallum
K E F14 F12 F10
abgeschlossenes Intervall closed interval
zérushely
K E F14 F12 F10
(e) Nullstelle zero


A felkészüléshez jó kedvet kíván a szoftver kitalálója, fejlesztője és finanszírozója,

Vántus András va Kecskemét, 20/424-89-36

Köszönettel a sok segítségért Báhner Anettnek, Bényei Annának, Borbély Alíznak, Sárik Szilviának, Vári Noéminek, Víg Dorinának, Virág Lucának és Zalán Péternek.

Letöltés Képernyőképek Sajtó Partnereink Kapcsolat

Magyarország középcímere

HISZEK·EGY·ISTENBEN
HISZEK·EGY·HAZÁBAN
HISZEK·EGY·ISTENI·ÖRÖK·IGAZSÁGBAN
HISZEK·MAGYARORSZÁG·FELTÁMADÁSÁBAN
ÁMEN